Göm menyn

Publications for Erik Jannesson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Erik Jannesson
  Värdeskapande: ett fenomen av social, miljömässig och ekonomisk karaktär
  PLAN, 2013, 67(4), 10-14.

S. Ounpraseuth, T.M. Rafferty, R.E. McDonald-Phillips, W.M. Gammill, E.R. Siegel, K.L. Wheeler, Erik Nilsson and C.A. Cooney
  A method to quantify mouse coat-color proportions
  PLoS ONE, 2009, 4(4), e5414.
   Fulltext  PDF  

Books

Roland M. Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment and Matti Skoog
  Boken om ekonomistyrning
    Studentlitteratur, 2016.


Erik B Nilsson Jannesson and Gordon Hahn
  SROI – Social Return on Investment: Innebörd & Tillämpning
    SERUS, 2012.


Anthologies

Erik Jannesson, Fredrik Nilsson and Birger Rapp
  Strategy, Control and Competitive Advantage: Case Study Evidence
  Management for Professionals, , Springer Berlin/Heidelberg, 2014.


Erik Jannesson and Matti Skoog
  Perspektiv på ekonomistyrning
  Liber, 2013.


Chapters in Books

Erik Jannesson and Fredrik Nilsson
  Att planera för styrbarhet och utvärdering
  Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus, Studentlitteratur AB, 2016, 87-122.


Erik Jannesson and Fredrik Nilsson
  Planning for control and evaluation
  Strategic management control: with focus on dialogue, Studentlitteratur, 2016, 93-130.


Erik Jannesson, Fredrik Nilsson and Birger Rapp
  Conclusions and Implications
  Strategy, Control and Competitive Advantage: Case Study Evidence, Springer Berlin/Heidelberg, 2014, 235-248.


Erik Jannesson
  Driving Strategic Change at Saab AB: The Use of New Control Practices
  Strategy, control and competitive advantage: Case study evidence, Springer Berlin/Heidelberg, 2014, 27-57.


Erik Jannesson, Fredrik Nilsson and Birger Rapp
  Introduction to the Cases: Theories, Concepts and Models
  Strategy, Control and Competitive Advantage: Case Study Evidence, Springer Berlin/Heidelberg, 2014, 1-26.


Erik Jannesson
  Att styra och sätta ord på vad man gör
  Att lära av mirakel: att vända arbetslöshet till hållbart företagande : en antologi om arbetsintegrerande socialt företagande, Tillväxtverket, 2012, 284.


Conference Articles

Robert Jonsson and Erik Jannesson
  Social investments: A social innovation approach and the importance of active ownership
  Proceedings 24th Annual RESER Conference, Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare: XXIV International RESER Conference 2014, Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare, September 11–13, 2014, Helsinki, Finland, 2014.


  Fulltext PDF

Malin Granath and Erik B Nilsson Jannesson
  Coordination mechanisms in complex principal-agent relations: The case of the local authority energy and climate consultancy
  Nordisk workshop XIV i ekonomi- och verksamhetsstyrning, Handelshögskolan, Stockholm, 2009.


Erik B Nilsson Jannesson
  Get rid of the monetary incentive systems: how to use the management control system to motivate employees
  Nordisk workshop XIV i ekonomi- och verksamhetsstyrning, Handelshögskolan, Stockholm, 2009.


Erik B Nilsson Jannesson
  Strategi och styrning inom mjukvaruproduktion
  Nordisk workshop XIII i ekonomi- och verksamhetsstyrning, Linköpings universitet, 2008.


Annette Anjou, Erik B Nilsson Jannesson, Fredrik Nilsson and Birger Rapp
  Strategi styrning och konkurrenskraft: ett pågående forskningsprogram
  Nordisk workshop XII i ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Uppsala universitet,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Erik B Nilsson Jannesson
  Strategi, styrning och konkurrenskraft: En longitudinell studie av Saab AB
  2010.


  Fulltext PDF

Reports

Erik Jannesson, Robert Jonsson and Kerstin Johansson
  Organisering och styrning av sociala investeringar
  2015.


  Fulltext PDF

Erik B Nilsson Jannesson
  The outcomes and value of SOUL’s advanced SROI training course
  2012.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21