Publications for Erik Dalin

Publications for Erik DalinCo-author map based on ISI articles 2007-

Reports

Erik Dalin, Ansker, Häggström, B Dahlberg, B-M Pott, P Ericsson and Per-Eric Lindgren
   Analysmetoder för norovirus i ytvatten:  Utveckling av molekylärbiologisk metodik för detektion och kvantifiering i vatten och slam
  2010.