Göm menyn

Publications for Erik Dalin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Reports

Erik Dalin, Ansker, Häggström, B Dahlberg, B-M Pott, P Ericsson and Per-Eric Lindgren
   Analysmetoder för norovirus i ytvatten:  Utveckling av molekylärbiologisk metodik för detektion och kvantifiering i vatten och slam
  2010.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21