Göm menyn

Publications for Elisabeth Sundin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Carin Holmquist and Elisabeth Sundin
  Äldre entreprenörer: en lösning för samhälle och individer
  Organisation och Samhälle, 2015, (2), 8-12.

Ulla Eriksson-Zetterquist and Elisabeth Sundin
  What if administrative man was a women?
  Liabertas: Socialdemokratiska studentförbundets idépolitiska tidskrift, 2013, (1), 26-27.

Elisabeth Sundin
  Entrepreneurship and social and community care
  Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 2011, 5(3), 212-222.

Elisabeth Sundin
  Entrepreneurship and the reorganization of the public sector: A gendered story
  Economic and Industrial Democracy, 2011, 32(4), 631-653.
 Web of Science® Times Cited: 8

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Masculinisation of the public sector: Local level studies of public sector outsourcing in elder care
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2010, 2(1), 49-67.
   Fulltext  PDF  

Carin Holmquist and Elisabeth Sundin
  Organisationsforskningens självmord - orsaker och konsekvenser
  Nordiske organisasjonsstudier, 2010, 12(1), 78-89.

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  The Masculinization of the Elderly  Care Sector: Local-Level Studies of Public Sector Outsourcing
  International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2010, 2(1), 49-67.

Carin Holmquist and Elisabeth Sundin
  The suicide of the social sciences: causes and effects
  INNOVATION-THE EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 2010, 23(1), 13-23.
 Web of Science® Times Cited: 3

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Är det något särskilt med offentlig sektor?
  Nordiske organisasjonsstudier, 2010, 12(4), 3-17.

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  A Nurse and a Civil Servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations
  Scandinavian Journal of Management, 2008, 24(2), 113-124.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 19

Elisabeth Sundin
  Företagsekonomiska styridéer och offentlig sektor
  Nordiske organisasjonsstudier, 2006, , .

Elisabeth Sundin
  Bibliotekarien som startade eget
  Häften för Kritiska Studier, 2004, Årgång 36(3-4), 24-36.

Elisabeth Sundin
  The recruitment of managing difrectors - a study of homosociality
  Scandinavian Journal of Management, 2004, 20, 319-334.

Elisabeth Sundin
  Rationalitet som norm och hyckleri som praktik - reflektioner kring betydelsen av organisationers genusordningar
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2002, 1, .

Elisabeth Sundin
  Gender-determined Jobs and Job-rotation - Problems and Possibilities
  The Service Industries Journal, 2001, 21(3), 87-112.

Carin Holmquist and Elisabeth Sundin
  Emperi som garnering eller navelskådande som empiri: vart är den företagsekonomiska forskningen på väg?
  Nordiske organisasjonsstudier, 2000, (3), .

Elisabeth Sundin
  Organizational Conflict, Technology and Space: A Swedish Case Study of the Gender System and the Economic System in Action
  Gender, Work and Organization, 1998, 5(1), 31-42.

Tora Friberg, Nanne Engelbrektsson, Ulla Herlitz, Britta Ohlsson, Elisabeth Sundin and Ulla Björnberg
  Ett segregerat samhälle
  Dagens nyheter, 1985, (29 april 1985), .

Books

Elisabeth Sundin, Carin Holmquist and Gunilla Thorstensson
  25 år med kvinnors företagande: från osynligt till drivkraft för tillväxt
    Tillväxtverket, 2015.


  Fulltext PDF

Eskil Ekstedt and Elisabeth Sundin
  Den nya arbetsdelningen: Arbets- och näringslivets organisatoriska omvandling i tid, rum och tal
    Arbetsliv i omvandling, 2006:11, Arbetslivsinstitutet, 2006.


Elisabeth Sundin and Carin Holmquist
  Företagerskan: en inspirations- och kunskapsdag om kvinnors företagande utifrån projektet Nätverksbanken, Östersund 27 november 2003
    SNS, 2003.


Elisabeth Sundin
  Bibliotekarien som startade eget: ett exempel på det mesta
    Forum för småföretagsforskning (FSF), 2000.


Jan-Erik Hagberg, Anita Nyberg and Elisabeth Sundin
  Att göra landet jämställt: En utvärdering av kvinnor och män i samverkan : Sveriges största satsning av jämställdhet på arbetsmarknaden
    Nerenius & Santérus, 1995.


Elisabeth Sundin
  Teknik och organisation i teori och praktik: En CAD-introduktion i kommual förvaltning med beaktande av genusdimensioner
    Nerenius & Santérus Förlag, 1995.


Elisabeth Sundin
  Ny teknik i gamla strukturer: Ny teknik, nya produkter och förändrade yrkes- och könsgränser : En fallstudie från Lantmäteriets topografiska kartenhet
    Nerenius & Santérus, 1993.


Elisabeth Sundin
  Omåttliga önskningar, måttliga framsteg: kvinnor i dagens och morgondagens samhälle
    FRN-Framtidsstudier; Allmänna förlalget; Brevskolan, 1988.


Anthologies

Anders Lundström, Chunyan Zhou, Yvonne von Friedrichs, Elisabeth Sundin and Xiaoqing Huang Qi Chen
  社会企业家: 影响经济、社会与文化的新力量
  Springer, 2016.


Lena Högberg and Elisabeth Sundin
  Innovative practices in work, organization and regional development: problems and prospects
  Scandinavian Journal of Public Administration, (18)4, School of Public Administration, University of Gothenburg, 2014.


Anders Lundström, Chunyan Zhou, Yvonne von Friedrichs and Elisabeth Sundin
  Social Entrepreneurship: Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions
  International Studies in Entrepreneurship, 29, Springer, 2014.


Susanne Andersson, Karin Berglund, Ewa Gunnarsson and Elisabeth Sundin
  Promoting innovation: policies, practices and procedures
  Vinnova Report, 2012:08, Vinnova, 2012.


  Fulltext PDF

Anders Lundström and Elisabeth Sundin
  Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig sektor
  FSF, 2008:1, Forum för småföretagarforskning, 2008.


Iiris Aaltio, Paula Kyrö and Elisabeth Sundin
  Women, Entrepreneurship and Social Capital: A Dialogue and Construction
  Copenhagen Business School Press, 2008.


Elisabeth Sundin and Annette Thörnquist
  När anställda blir företagare: Studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv
  Arbetsliv i omvandling., 2006:17, Arbetslivsinstitutet, 2006.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin
  Den offentliga sektorns entreprenörer: en porträttbok
  Kommentus Förlag, 2004.


Carin Holmquist and Elisabeth Sundin
  Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap
  Innovationer & entreprenörskap, , SNS förlag, 2002.


Boel Berner and Elisabeth Sundin
  Från symaskin till cyborg. Genus, teknik och social förändring
  Nerenius & Santérus förlag, 1996.


Chapters in Books

Magdalena Elmersjö and Elisabeth Sundin
  Värdeskapande med brukarperspektiv, delegering och samverkan i hemtjänst – en fallstudie av Sundsvalls kommun
  Styra och leda med tillit: Forskning och praktik, Norstedts Juridik AB, 2018, 197-220.


  Fulltext PDF

Elisabet Cedersund, Gunilla Rapp, Carin Holmquist and Elisabeth Sundin
  Old Age as a Market Advantage: The Example of Staffing Agencies in Sweden
  Ageing, Organisations and Management<em> </em>: Constructive Discourses and Critical Perspectives, Palgrave Macmillan, 2017, 183-210.


Martin Klinthäll and Elisabeth Sundin
  The Older as Entrepreneurs: A Diversified Group: Illustrated Through Entrepreneurship in Technical Consultancy and Artistic and Literary Work
  Ageing, Organizations and Management: Constructive Discourses and Critical Perspectives, Palgrave Macmillan, 2017, 277-300.


Elisabeth Sundin, Karin Berglund and Susanne Andersson
  Att stimulera och stödja innovationsprocesser: politikens och praktikens blinda fläckar
  Sveriges entreprenöriella ekosystem: företag, akademi, politik, Esbri, 2016, 254-267.


Lena Högberg, Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  New forms of organization: new ways to organize
  Sustainable development in organizations: studies on innovative practices, Edward Elgar Publishing, 2015, 169-184.


  Fulltext PDF

Bengt Johannisson, Anders W. Johansson, Elisabeth Sundin, Karin Berglund, Erik Rosell, Birgitta Schwartz, Rebecca Stenberg and Malin Tillmar
  Organizing societal entrepreneurship: a cross-sector challenge
  Handbook of entrepreneurship and sustainable development research, Edward Elgar Publishing, 2015, 130-154.


Elisabeth Sundin
  Intraprenörskapets förändrade betingelser
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, 2014, 250-264.


  Fulltext PDF

Malin Gawell and Elisabeth Sundin
  Social Entrepreneurship, Gendered Entrepreneurship
  Social entrepreneurship: leveraging economic, political, and cultural dimensions, Springer Berlin/Heidelberg, 2014, 273-291.


Helene Ahl and Elisabeth Sundin
  Kvinnors företagande och genusordningen
  Arbete &amp; jämställdhet: förändringar under 50 år, SNS förlag, 2013, 169-187.


Anna Fogelberg Eriksson and Elisabeth Sundin
  Projects on gender equality or gender equality as a project
  Capturing effects: of projects and programmes, Studentlitteratur, 2013, 223-238.


Anna Fogelberg Eriksson and Elisabeth Sundin
  Projekt om jämställdhet eller jämställdhet som projekt?
  Att fånga effekter: av program och projekt, Studentlitteratur, 2013, 217-231.


Elisabeth Sundin and Gun Hedlund
  A characteristic strategy of the period
  Gender Mainstreaming as a Sustainable Process, Studentlitteratur, 2012, 249-270.


Elisabeth Sundin and Anne Kovalainen
  Entrepreneurship in Public Organizations
  Handbook on Organisational Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, 2012, 257-279.


Elisabeth Sundin
  Entrepreneurship, Innovation and Gender: The construction of projects for entrepreneurship and innovation in the healthcare and care sectors
  Promoting innovation: policies, practices and procedures, Vinnova, 2012, 155-172.


Elisabeth Sundin, Susanne Andersson, Karin Berglund, Jennie Granat Thorslund and Ewa Gunnarsson
  Introduction
  Promoting innovation: policies, practices and procedures, Vinnova, 2012, 9-20.


Elisabeth Sundin and Bengt Johannisson
  Narrating Astrid Lindgren´s World of Societal Entrepreneurship
  Societal entrepreneurship: positioning, penetrating, promoting, Edward Elgar Publishing, 2012, 89-112.


Elisabeth Sundin
  Practices for Innovation
  Promoting innovation: policies, practices and procedures, Vinnova, 2012, 131-134.


Elisabeth Sundin and Gun Hedlund
  En tidstypisk strategi
  Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Studentlitteratur, 2011, 223-242.


Elisabeth Sundin
  Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning vid Linköpings universitet: ett organisations- och organiseringsperspektiv
  Rum och rörelse: Vänbok till Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, 2011, 33-48.


Elisabeth Sundin
  Gunnar Myrdal: objectivity and Social Research
  On the shoulders of giants, Studentlitteratur AB, 2011, 203-215.


Elisabeth Sundin, Iiris Aaltio and Paula Kyrö
  Heuristic method: insigths into a conceptual understanding of women´s entrepreneurship and social capital
  Entrepreneurship Research in Europe: Evolving Concepts and Processes, Edward Elgar Publishing, 2011, 111-133.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling
  Kvinnors företagande - mål eller medel?, SNS förlag, 2011, 187-214.


Elisabeth Sundin
  Organisationer och genusrelationer
  Föregångarna: kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap, SNS förlag, 2010, 305-324.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  The intertwining of social, commercial and public entrepreneurship
  Handbook of Research on Social Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, 2010, 109-124.


Elisabeth Sundin
  Vem är egentligen företagare?
  Företagsekonomins frågor, SNS förlag, 2010, 30-37.


Elisabeth Sundin
  Care in SMEs: the hidden social entrepreneurship
  Entrepreneurship in the name of society: Reader´s Digest of a Swedish Research Anthology, KK-Stiftelsen, 2009, 35-39.


  Fulltext PDF

Johanna Nählinder and Elisabeth Sundin
  Everyday innovation in elderly care and healthcare
  Organising work for innovation and growth: experiences and efforts in ten companies, Vinnova, 2009, 101-114.


Elisabeth Sundin
  Har kvinnliga entreprenörer egna strategier?
  Kvinnors företagande: den verkliga framtidshistorien, Centrum för Näringslivshistoria, 2009, 51-68.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Female organisational entrepreneurs in the care sector: the importance of social capital and gender
  The Dialogue on Women Entrepreneurs and Social Capital, Copenhagen Business School, 2008, -310.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Kvinnors entreprenörskap i och genom offentlig sektor: Möjlighetsexploatering eller självexploatering?
  Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet, Forum för småföretagarforskning, 2008, -178.


Elisabeth Sundin
  Kvinnors företagande i gles- och landsbygder - lösning eller problem?
  Kvinnors företagande igles- och landsbygder - fakta och fönster, Glesbygdsverket, 2008, 16-24.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Kvinnors företagande i spåren av offentliga sektorns omvandling
  Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande., Vinnova, 2008, -178.


Elisabeth Sundin
  Small Business - the solution for what and for whom?
  Varieties of Capitalism and New Institutional Deals. Regulation, Welfare and the New Economy, Edward Elgar Publishing, 2008, -376.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Organisational Entrepreneurs in the Public Sectors - Social Capital and Gender
  Women, Entrepreneurship and Social Capital - A Dialogue and Construction, Copenhagen Business School Press, 2007, 95-120.


Charlotte Norrman, Magnus Klofsten and Elisabeth Sundin
  Which New Venture Ideas Get Public Sector Innovation Support?: A study of Early-Stage Financing from a Supply Side Perspective
  New Technology-based firms in the new millennium, Elsevier, 2007, 89-108.


Elisabeth Sundin
  Anställda startar eget - gammal företeelse i ny skepnad
  När anställda blir företagare: studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv, Arbetslivsinstitutet, 2006, 237-252.


Elisabeth Sundin
  Anställda startar eget: gammal företeelse i ny skepnad
  När anställda blir företagare: Studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv, National Institute for Working Life, 2006, 253-270.


Eskil Ekstedt and Elisabeth Sundin
  Den nya arbetsdelningen: dinensioner och perspektiv
  Den nya arbetsdelningen: arbets- och näringslivets organisatoriska omvandling i tid, rum och tal, National Institute for Working Life, 2006, 1-28.


Elisabeth Sundin and Yvonne Due Billing
  From Managing Equality to Managing Diversity: a Criticial Scandinavian Perspective on Gender and Workplace Diversity
  Handbook of Workplace Diversity, SAGE Publications, 2006, -551.


Elisabeth Sundin and Annette Thörnquist
  Inledning
  När anställda blir företagare: Studier om företagande i ett strukturomvandlingsperpektiv och arbetsmarknadsperspektiv, Arbetslivsinstitutet, 2006, 1-22.


Elisabeth Sundin
  Kommuner mycket speciella organisationer
  Kommunledning och samhällsutveckling, Studentlitteratur, 2006, 197-202.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Organiserandet och det fria företagandet
  Den oavsedda organisationen, Academia Adacta AB, 2006, 21-46.


Elisabeth Sundin and Carin Holmquist
  Women as entrepreneurs in Sweden: Conclusions from a survey
  Women and Entrepreneurship: Contemporary Classics, Edward Elgar, 2006, -616.


Elisabeth Sundin and Anders Wikman
  Changes in working life and new forms of production
  Worklife and Health in Sweden 2004, Arbetslivsinstitutet, 2005, 11-38.


Elisabeth Sundin and Anders Wikman
  Arbetslivsförändringar och nya produktionsformer
  Arbetsliv och hälsa 2004, Liber Idéförlag, 2004, 11-36.


Elisabeth Sundin
  Björn Eklund: entreprenör som organisationskreatör
  Den offentliga sektorns entreprenörer: en porträttbok, Kommentus, 2004, 43-54.


Elisabeth Sundin
  Ebba Berglund: serie-entreprenör
  Den offentliga sektorns entreprenörer: en porträttbok, Kommentus Förlag, 2004, 31-40.


Elisabeth Sundin
  Slutkapitel
  Den offentliga sektorns entreprenörer: en porträttbok, Kommentus Förlag, 2004, 143-150.


Elisabeth Sundin
  Varför en porträttbok
  Den offentliga sektorns entreprenörer: en porträttbok, Kommentus Förlag, 2004, 7-13.


Elisabeth Sundin
  Ledarskap på låga nivåer - offentlig städning i omvandling
  Offentligt ledarskap - om förändring, förnyelse och nya ledarideal, Studentlitteratur, 2003, 67-88.


Elisabeth Sundin
  Små företag - lösning på vad och för vem?
  Ute och inne i svenskt arbetsliv.: Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete, Arbetslivsinstitutet, 2003, 253-270.


Carin Holmquist and Elisabeth Sundin
  Framtid och förändringsmöjligheter
  Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap, SNS förlag, 2002, 189-200.


Elisabeth Sundin
  Företagandets manliga prägling: orsaker och konsekvenser
  Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap, SNS förlag, 2002, 27-46.


Carin Holmquist and Elisabeth Sundin
  Kvinnors företagande: siffror och synliggörande
  Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap, SNS förlag, 2002, 11-26.


Elisabeth Sundin
  Regenerated Professionalism. The librarian who went on her own
  Beyond project management : new perspectives on the temporary - permanent dilemma, Liber, 2002, -348.


Elisabeth Sundin, Dieter Bögenhold and Ethel Brundin
  Invandrares företagande - fakta och implikationer
  Marginalisering eller integration : invandrares företagande i svensk retorik och praktik : [en forskarantologi], Nutek, 2001, -288.


Minna Salminen Karlsson and Elisabeth Sundin
  Kvinnor som företagare, invandrare som företagare - om likheter och olikheter i retoriken
  Marginalisering eller integration :: invandrares företagande i svensk retorik och praktik, Nutek, 2001, 249-264.


elisabeth Sundin
  1990-talets tekniska och organisatoriska utveckling
  Individen och arbetslivet : Perspektiv på det samtida arbetslivet kring sekelskiftet 2000: Slutbetänkande från Arbetslivsdelegationen : SOU 1999:69, Fakta info direkt, 1999, 61-80.


Elisabeth Sundin
  Med genusperspektiv på ledarskap och organisation
  Den demokratiska dialogen: Arbetsformer för kvinnor och män i politiken, Kommentus, 1999, 45-50.


Elisabeth Sundin and Boel Berner
  Genus, teknik och social förändring: en introduktion
  Från symaskin till cyborg: Genus, teknik och social förändring, Nerenius & Santérus Förlag, 1996, 7-14.


Elisabeth Sundin
  Teknik och kön i arbetslivet: Erfarenheter från en fallstudie genomförd vid Lantmäteriets kartproduktion
  Från symaskin till cyborg: Genus, teknik och social förändring, Nerenius & Santérus, 1996, 85-110.


Elisabeth Sundin
  Equality through regional policy: Report from a Swedish project
  Rethinking Change: Current Swedish feminist research, HSFR Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1992, 105-130.


Conference Articles

Rolf A. Lundin and Elisabeth Sundin
  A Dark Side ofInternationalization
  Final Program and Abstracts, 2013.


Anna Fogelberg Eriksson, Linda Schultz and Elisabeth Sundin
  Gender uncertainty in academia
  Gender Paradoxes in Academic and Scientific Organisation(s) - Change, Excellence and Interventions, Örebro University, October 20-21, 2011., 2011.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Pushed into Serial Entrepreneurship
  The ICSB Conference in Stockholm, 2011.


Elisabeth Sundin
  Street-level bureaucrats in the era of New Public Management
  Dilemmas for Human Services 2010, 10-11 september 2010, 2011.


Elisabeth Sundin
  Pushed  into serial entrepreneurship: Cases from the Swedish care-industry
  European Academy of Management, Liverpool 11-14 May 2009, 2009.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Creative Destruction or Destruction of Creativity
  Nordic Small-Business Research Conference,2008, 2008.


Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Trust in New Public Management: Municipalities and business in cooperation
  Nordic Conference on Small Business Research, Tallin, Estonia, 21-23 May 2008, 2008.


Elisabeth Sundin
  Action and/or interaction and/or intervention research?
  NFF Conference,2005, 2005.


Elisabeth Sundin
  Small businesses and entrepreneurs - expanding and loved
  EAEPE, European Association for Evolution and Political Economy,2005, 2005.


Elisabeth Sundin
  Unions in the Era of New Public Management
  European Sociological Conference,2005, 2005.


Elisabeth Sundin
  Organisational entrepreneurs in the public sector, social capital and gender
  Female Managers, Entrepreneurs and the Social Capital of the Firm - EIASM,2004, 2004.


Elisabeth Sundin
  Part-time entrepreneurs - just partly entrepreneurs?
  Nordic Conference on Small Business Research,2004, 2004.


Charlotte Norrman, Magnus Klofsten and Elisabeth Sundin
  What ideas got public innovation support? A survey study of early stage financing of new ventures.
  Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference,2004, 2004.


Charlotte Norrman, Magnus Klofsten and Elisabeth Sundin
  What venture ideas get public innovation support? A survey study of early stage financing from a supply side perspective
  Annual High Technology Small Firms Conference,2004, 2004.


Ph.D. Theses

Jenny Appelkvist
  Professionsföretagare: I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus
  2016.


  Fulltext PDF

Birgitta Sköld
  Vad hände?: Kvinnors företagande och de strukturella villkoren – en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling
  2015.


  Fulltext PDF

Hanna Antonsson
  Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden: Relationen mellan arbete och organisering
  2013.


  Fulltext PDF

Olga Yttermyr
  Varför blev det (bara) en?: En studie av en offentlig marknad i förändring
  2013.


  Fulltext PDF

Lena Andersson Högberg
  När strävan efter samsyn blir en kamp: Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang
  2010.


  Fulltext PDF

Åsa Käfling
  The Chinese Volvo: Sino-Foreign Joint Ventures and Perceived Performance
  2009.


  Fulltext PDF

Anna Larsson
  Strategists – free or bound?: On individuality and typicality among CEOs
  2008.


Anna Fogelberg Eriksson
  Ledarskap och kön: En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag
  2005.


  Fulltext PDF

Marie Aurell
  Arbete och identitet: Om hur städare blir städare
  2001.


Elisabeth Sundin
  Företag i perifera regioner: Fallstudier av företagartradition, företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland
  1980.


Licentiate Theses

Vivi Hallström
  Samhällsentreprenörskap i teori och praktik: Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun
  2015.


Jenny Appelkvist
  Det självklara företagandet?: Kvinnors företagande i veterinärprofessionen
  2013.


  Fulltext PDF

Birgitta Sköld
  Strukturerna och företagandet: en longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling
  2013.


  Fulltext PDF

Reports

Elisabeth Sundin
  Äldre som företagare: kommenterande beskrivning
  HELIX working papers, , 2015.


Elisabeth Sundin and Ulla Eriksson Zetterquist
  Genusperspektiv på företagsekonomi
  2012.


Elisabeth Sundin and Gunilla Rapp
  Att främja kvinnors företagande: exemplet Östergötland
  HELIX working papers, , 2011.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Uppföljning av "Eget val" i hemtjänsten i Linköpings kommun: Utförarperspektiv
  HELIX working papers, , 2010.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin and Malin Tillmar
  Varför ska kvinnor starta eget inom vård och omsorg?
  2010.


Elisabeth Sundin, Malin Tillmar and U Hård
  Kvinnors företagande - arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning
  Arbetsliv i omvandling, 4, 2007.


Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg and Elisabeth Sundin
  Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2006:1, 2006.


Elisabeth Sundin and Gunilla Rapp
  Städerskorna som försvann - Individen i den offentliga sektorn
  2006.


Hanna Antonsson, Elisabeth Sundin and Ulla Göranson
  Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen
  2006.


Elisabeth Sundin
  Arbetsgivaren som förordade heltid.
  Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet, 4, 2005.


Elisabeth Sundin
  Deltidsföretagare
  Working paper, 1, 2005.


Elisabeth Sundin, Gunilla Rapp and Lena Pettersson
  Swedish Case Studies: Final National Report: Annex 1: SERVEMPLOI: Innovations in Information Society Sectors: Implications for Women's Work, Expertise and Opportunities in European Workplaces: Project SOE-1-CT98-119
  Arbetslivsrapport, 2002:12, 2002.


Gunilla Rapp and Elisabeth Sundin
  Swedish Longitudinal Study: Final National Report: Annex 2: SERVEMPLOI: Innovations in Information Society Sectors: Implicatons for Women's Work, Expertise and Opportunities in European Workplaces: Project SOE-CT98-119
  Arbetslivsrapport, 2002:13, 2002.


  Fulltext PDF

Elisabeth Sundin and Gunilla Rapp
  Equal Opportunities: Swedish Final Thematic Report: SERVEMPOLI: Innovations in information Society Sectors: Implications for Women's Work, Expertise and Opportunities: Project SOE1-CT98-119
  Arbetslivsrapport, 2002:11, 2001.


Juliet Webster, James Wickham, Gráinne Collins, Hanne Shapiro, Louise Thomaesen, Jonas Iversen, Heike Jacobsen, Elisabeth de Renzy, Silvia Gherardi, Barbara Poggio, Isabel Vidal, Esther Fernández Mostaza, Elisabeth Sundin and Gunilla Rapp
  Innovations in Information Society Sectors: Implicatons for Women's Work, Expertise and Opportunities in European Workplaces : SERVEMPLOI: Final Report of project SOE1-CT98-1119
  2001.


  Fulltext PDF

Tora Friberg and Elisabeth Sundin
  Kvinnor och män i dialog om regionernas framtid. Forskningsprogram med ett könsteoretiskt perspektiv på regional utveckling.
  1996.


Eva Hammar Chiriac and Elisabeth Sundin
  Den offentliga sektorns omvandling och kvinnligt företagande. Rapport från pilotprojekt
  Tema T Arbetsnotat, 147, 1995.


Jan-Erik Hagberg, Anita Nyberg, Elisabeth Sundin and Lena Ewertsson
  KOM-programmets första år: en studie av Arbetsmiljöfondens program: "Kvinnor och män i samverkan"
  Tema T Rapport, 27, 1992.


Elisabeth Sundin
  Teknik för jämställdhet genom distansarbete?
  Tema T Rapport, 26, 1992.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30