Göm menyn

Publications for Elinor Edvardsson Stiwne


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Christian Ståhl and Elinor Edvardsson Stiwne
  Narratives of Sick Leave, Return to Work and Job Mobility for People with Common Mental Disorders in Sweden
  Journal of occupational rehabilitation, 2014, 24(3), 543-554.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Åsa Tjulin, Ellen MacEachen, Elinor Edvardsson Stiwne and Kerstin Ekberg
  The social interaction of return-to-work explored from co-workers experinces.
  Disability and Rehabilitation, 2011, 33(21-22), 1979-1989.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 29

Elinor Edvardsson Stiwne and Tomas Jungert
  Engineering students experiences of becoming an engineer
  , 2010, , .

Elinor Edvardsson Stiwne and Tomas Jungert
  Engineering students' experiences of transition from study to work
  Journal of Education and Work, 2010, 23(5), 417-437.

Chato Rasoal, Tomas Jungert, Elinor Edvardsson Stiwne and Gerhard Andersson
  Ethnocultural Empathy Among Students in Health Care Education
  Evaluation & the Health Professions, 2009, 32(3), 300-313.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Åsa Tjulin, Elinor Edvardsson Stiwne and Kerstin Ekberg
  Experience of the Implementation of a Multi-Stakeholder Return-to-Work Programme
  Journal of occupational rehabilitation, 2009, 19(4), 409-418.
 Web of Science® Times Cited: 19

Elinor Edvardson Stiwne
  Situated conceptions of learning and the reforming of an engineering programme
  World transactions on engineering and technology education, 2006, 5(2), 353-360.

Mats Liljegren, Elinor Edvardsson Stiwne and Kerstin Ekberg
  Upplevelser av rättvisa och individuella handlingsmönster i samband med organisationsförändringar.
  Nordisk Psykologi, 2003, 55(4), 309-322.

Elinor Edvardsson Stiwne
  Förändringsprocesser i kommunal organisation
  Kommunal ekonomi och politik, 1998, (4), .

Chapters in Books

Elinor Edvardsson Stiwne and Dan Stiwne
  Organisationer i kris
  Den svårfångade organisationen, Natur & Kultur, 1996, .


Dan Stiwne and Elinor Edvardson Stiwne
  Organisationer i kris
  Den svårfångade organisationen, Natur och Kultur, 1996, 287-314.


Conference Articles

Elinor Edvardsson Stiwne
  The ethos of a atudy program- a barrier or a springboard for change?
  5th International CDIO conference in Singapore June 7-10 2009, 2009.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Can you learn to be employable? Engineering students´reflections on the meaning of becoming an engineer 
  1)     ECER conference in Gothenburg, September 10-12, 2008. Network 22. , 2008.


Åsa Tjulin, Kerstin Ekberg and Elinor Edvardsson Stiwne
  Process Evaluation of a Swedish Workplace-based Return-to-Work Program.
  3rd ICOH Conference on Psychosocial Factors at Work, Quebec, Canada 1-4 September 2008., 2008.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Students´expectations and experiences related to their conceptualizations of prevailing curriculum- allignment or dissonance
  4th Interantional CDIO conference in University College Ghent (Hogeschool Gent)
Ghent, Belgium, June 16-19, 2008. , 2008.


Elinor Edvardsson Stiwne and Tomas Jungert
  Engineering students erxperieces of the transition from study to work. 
  3rd International CDIO Conference in Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, June 11 – 14, 2007, 2007.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Is learning just about conceiving, designing, implementing and operating
  2nd International CDIO-conference at Linköpig University, Linkoping, Sweden June 13-14, 2006. , 2006.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Biographical research methods in psychology- narrating lives.  
  <em>Proceedings of the 4th Nordic conference on group and social psychology</em> , 2005.


Elinor Edvardson Stiwne
  Biographical research methods in psychology- narrating lives
  4th Nordic Conference on Group and Social psycholgy,2004, 2005.


Elinor Edvardsson Stiwne
  The first year as Engineering Students - the experiences of four cohorts of engineering students  in Applied Physics and Electrical Engineering in Linkoping University. 
  1st Annual CDIO Conference Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada  June 7-8, 2005 , 2005.


Elinor Edvardsson Stiwne
  The first year in Higher Educaiton - a search for relevance and meaning. 
  Nya villkor for larande och undervisning. Proceedings of 9e universitetspedagogiska konferensen vid LiU 2005 , 2005.


Helene Hård af Segerstad and Elinor Edvardson Stiwne
  The first year in Higher Education - a search for relevance and meaning
  Nya villkor för lärande och undervisning. 9e universitetspedagogiska konferensen vid LiU,2005, 2005.


Elinor Edvardson Stiwne
  The first year in Higher Education- a search for relevance and meaning
  ECER European conference on Educational Research,2005, 2005.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Att se sig själv i andra- erfarenheter av att börja på högskolan och att arbeta i grupp
  Högskoleverkets Kvalitetskonferens i Jönköping  27-28 oktober. , 2004.


Elinor Edvardsson Stiwne
  We live in our own small world.  The first year in a Study program in Engineering 
  ECER konferens i Crete 20-24 september 2004. , 2004.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Study histories in Higher Education
  ECER conference in Hamburg September 17-20, 2003. Network 22. , 2003.


Elinor Edvardsson Stiwne, Michael Rosander and Dan Stiwne
  On becoming a student of engineering.
  ECER konferens i Lille 5-8 september, 2001.


Elinor Edvardson Stiwne
  Vad betyder gruppen i ett föränderligt nätverkssamhälle
  2nd Nordic conference on Group and Social Psychology,2000, 2001.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Vad betyder gruppen i ett föränderligt nätverkssamhälle
  Studies of groups and change, 2000.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Change, ideology and sensemaking 
  Third International Conference on Organizational Discourse i London, 1998.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Working in projects - project work from a relational perspective
  , 1998.


Ph.D. Theses

Åsa Tjulin
  Workplace Social Relations in theReturn-to-Work process
  2010.


  Fulltext PDF

Chato Rasoal
  Ethnocultural Empathy: Measurement, psychometric properties, and differences between students in health care education programmes
  2009.


  Fulltext PDF

Tomas Jungert
  Self-efficacy, Motivation and Approaches to Studying: A longitudinal study of Y and how engineering students perceive their studies and transition to work
  2009.


  Fulltext PDF

Elinor Edvardsson Stiwne
  Förändringsprocesser i kommunal organisation: En studie av organisering och meningsskapande i två förvaltningar
  1997.


  Fulltext PDF

Reports

Elinor Edvardsson Stiwne
  Utbildning – Undervisning – Utmaning – Utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011
  CUL-rapporter, 16, 2012.


  Fulltext PDF

Elinor (red.) Edvardsson Stiwne
  Ett år med Bologna: Vad har hänt vid LiU?
  CUL-rapporter, 2009:14, 2009.


  Fulltext PDF

Lena Bengtsson Malmeblad, Elinor Edvardsson Stiwne and Kerstin Ekberg
  Avstämningsmötet. En utredningsmetod?
  IHS Rapport, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Åsa Tjulin, Elinor Edvardsson Stiwne and Kerstin Ekberg
  Rehabilitering i Kommunen. En utvärdering av ReKom-projektet i Norrköpings kommun
  IHS Rapport, 2007:6, 2007.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Studentens första år: En jämförelse mellan 4 årskullar teknologstudenter
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2005:1, 2005.


  Fulltext PDF

Elinor Edvardson Stiwne
  Att se sig själv i andra
  2004.


Elinor Edvardsson Stiwne, Dan Stiwne, Michael Rosander, Ulrika Bierberg and Karin Hagman
  Att börja på Y-programmet- förväntningar och verklighet. Teknologers förväntningar på och erfarenhet av första årets studier vid LiTH:s Y-program läsåret 1999-2000
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:2, 2002.


Elinor Edvardsson Stiwne, Michael Rosander and Dan Stiwne
  Förväntningar och verklighet - Teknologers förväntningar på och erfarenhet av sina studier vid LiTH:s Y-program 
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:3, 2002.


Elinor Edvardsson Stiwne, Dan Stiwne, Michael Rosander, Ulrika Bierberg and Karin Hagman
  Förväntningar och verklighet- teknologers förväntningar på och erfarenhet av första årets studier vid LiTH:s Y-program läsåret 1998-99
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:1, 2002.


Cecilia Åsberg, Elinor Edvardson Stiwne and Gunnel Hensing
  Studenter, forskarutbildning och genus: En studie av övergången från grundutbildning till forskarutbildning vid Linköpings universitet.
  Forums skriftserie, 1, 1999.


Elinor Edvardsson Stiwne
  Idébärarna.  Tre år efter ett utvecklingsprojekt inom barnomsorgen
  1997.


Elinor Edvardson Stiwne
  Idébärarna- tre år efter ett utvecklingsprojekt inom barnomsorgen
  1997.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21