Publications for Elisabet Cedersund


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Ulrika Börjesson, Elisabet Cedersund and Staffan Bengtsson
  Reflection in action: Implications for care work
  Reflective Practice, 2015, 16(2), 285-295.
 Web of Science® Times Cited: 3

Ulrika Börjesson, Staffan Bengtsson and Elisabet Cedersund
  “You Have to Have a Certain Feeling for This Work”: Exploring tacit knowledge in elder care
  SAGE Open, 2014, 4(2), .
   Fulltext  PDF  

Elisabet Cedersund
  Categories of otherness: on the use of discursive positioning and stories in social work research
  Nordic Social Work Research, 2013, 3(2), 130-138.

Anne-Sofie M Strand and Elisabet Cedersund
  School staff’s reflections on truant students: a positioning analysis
  Pastoral Care in Education, 2013, 31(4), 337-353.

Susanne Karnström, Berit Hedberg and Elisabet Cedersund
  The dual faces of service user participation: Implications for empowerment processes in interprofessional practice
  Journal of Social Work, 2012, 13(3), 287-307.

Carmel Laragy, Karen Fisher, Elisabet Cedersund and Carolyn Campbell-McLean
  Support as a complement, intrusion and right: Evidence from ageing and disability support service users in Sweden and Australia
  Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2011, 25(4), 745-753.

Monika Wilinska and Elisabet Cedersund
  Stay healthy, be active and work!: Motive analysis of policy proposals on old age
  Language, Discourse & Society, 2011, 1(1), 55-79.

Monika Wilińska and Elisabet Cedersund
  "Classic ageism" or "brutal economy"?- Old age and older people in the Polish media
  Journal of Aging Studies, 2010, 24(4), 335-343.
 Web of Science® Times Cited: 8

Patrik Rytterström, Elisabet Cedersund and Maria Arman
  Care and caring culture as experienced by nurses working in different care environments: A phenomenological-hermeneutic study
  International Journal of Nursing Studies, 2009, 46(5), 689-698.
 Web of Science® Times Cited: 20

Iréne Eriksson, Kerstin Aronsson, Elisabet Cedersund, Anders Hugoson, Margareta Jonsson and Elisabeth Wärnberg Gerdin
  The meaning of oral health-related quality of life for elderly persons with dementia
  Acta Odontologica Scandinavica, 2009, 67(4), 212-221.

Anna Olaison and Elisabet Cedersund
  Home care as a family matter?: Discursive positioning, storylines and decision-making in assessment talk
  Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, 2008, 5(2), .

Susanne Kvarnström and Elisabet Cedersund
  Discursive patterns in multiprofessional healthcare teams
  Journal of Advanced Nursing, 2006, 53(2), 244-252.
 Web of Science® Times Cited: 21

Anna Olaison and Elisabet Cedersund
  Assessment for home care: Negotiating solutions for individual needs
  Journal of Aging Studies, 2006, 20(4), 367-380 .
 Web of Science® Times Cited: 19

Anna Carin Wahlberg, Elisabet Cedersund and Regina Wredling
  Bases for assessments made by telephone advice nurses
  Journal of Telemedicine and Telecare, 2005, 11(8), 403-407.
 Web of Science® Times Cited: 10

Gunnel Östlund, Elisabet Cedersund, Gunnel Hensing and Kristina Alexanderson
  Domestic strain: A hindrance in rehabilitation?
  Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2004, 18(1), 49-56.
 Web of Science® Times Cited: 19

AC Wahlberg, Elisabet Cedersund and R Wredling
  Telephone nurses' experience of problems with telephone advice in Sweden
  Journal of Clinical Nursing, 2003, 12(1), 37-45.
 Web of Science® Times Cited: 38

Gunnel Östlund, Elisabet Cedersund, G Hensing and Kristina Alexandersson
  Developing a typology of the 'duty to work', as experienced by lay persons with musculoskeletal disorders
  International Journal of Social Welfare, 2002, 11(2), 150-158.
 Web of Science® Times Cited: 6

Cecilia Nordqvist, Elisabet Cedersund, C Holmqvist and Kristina Alexanderson
  Att komma igen. Om att återgå i arbete efter sjukskrivning för rygg-, nack- eller skulderbesvär, en pilotstudie med fokusgrupper.
  Socialmedicinsk Tidsskrift, 2000, 4, 347-356.

Books

Claes Nilholm and Elisabet Cedersund
  Samtal i äldreomsorgen : samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers sjukdom
    Studentlitteratur, 2000.


Elisabet Cedersund
  Från personligt problem till administrativt beslut: att ansöka om ekonomiskt bistånd
    SIC (Linköping), 33, Linköping University Electronic Press, 1992.


  Fulltext PDF

Anthologies

Elisabet Cedersund and Elinor Brunnberg
  New Tools in Welfare Research
  NSU-Press, 2013.


Chapters in Books

Elisabet Cedersund
  Everyday lives of older people with a dementia: studies of interactions in elder care
  New tools in welfare research, NSU-press, 2013, 239-254.


Elisabet Cedersund and Elinor Brunnberg
  Introduction
  New Tools in Welfare Research, NSU-Press, 2013, 9-16.


Elisabet Cedersund
  Socialpedagogik och socialgerontologi - hur kan de mötas?: om äldre människor i ensamhet och gemenskap
  Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv, Daidalos, 2013, 65-81.


Pia Bülow and Elisabet Cedersund
  Brukarens perspektiv och röst: Forskning och utvecklingsarbete med samtalet som grund
  Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete, Högskolan i Borås, 2011, 79-87.


Anna Olaison and Elisabet Cedersund
  Kommunikation i livet på äldre dagar: Om användningen av samtalsanalys i forskning om äldreomsorgens vardag
  Åldrande, åldersordning, ålderism, Linköping University Electronic Press, 2009, 176-190.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Elisabet Cedersund and Anna Olaison
  Needs assessment, documentation, and social networks - analysis of care management in elder care
  Abstract book at the 2012 Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact, 2012.


Elisabet Cedersund
  Discursive positioning in everyday encounters in elder care
  Book of Abstracts at the 2nd ISA Forum of Sociology: Social Justice and Democratization, 2012.


Elisabet Cedersund and Anna Olaison
  Positioning and identity construction in home care assessment talk
  10th International Pragmatics Conference (IPrA), Göteborg, 8-13 July 2007, 2007.


Elisabet Cedersund and Mats Andersson
  Employability and disability: An analysis of projects aimd to raise the levels of employment among people with disabilities
  The 10 years anniversary research conference of Nordic Network on Disability Research (NNDR): Göteborg. Sweden, 10-12 May, 2007, 2007.


Elisabet Cedersund
  Conversations between people with Alzheimer´s Disease and their caregivers: On human agency, identity formation, and the risk of losning identity
  9th International Pragmatics Conference,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Veronika Wallroth
  Men do care!: A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship
  2016.


  Fulltext PDF

Ása Róin
  On the making of age: A constructionist study on ageing and later life in the Faroe Islands
  2015.


Patrik Rytterström
  Tradition och horisont: vårdkulturens betydelse för vårdens praxis
  2011.


  Fulltext PDF

Susanne Severinsson
  Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende
  2010.


  Fulltext PDF

Anna Olaison
  Negotiating needs: Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices
  2009.


  Fulltext PDF

Eva Åström
  Att lära, att göra, att klara: Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem
  2009.


  Fulltext PDF

Elisabet Cedersund  Talk, text and institutional order: A study of communication in social welfare bureaucracies
  1992.


Licentiate Theses

Susanne Kvarnström
  Interprofessionella team i vården: En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Anna Elmqvist, Marianne Abramsson and Elisabet Cedersund
  Omsorgen om landsbygdens äldsta: Kommuner och civilsamhälle i fokus
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2016:5, 2016.


  Fulltext PDF

Axel Ågren, Catharina Nord and Elisabet Cedersund
  Utvärdering av projektet Testmiljö Norrköping Etapp 1. 2013-2014
  2015.


  Fulltext PDF

Katarina Lundborg, Elisabet Cedersund and Els-Marie Anbäcken
  Garnisonen - ett steg på väg!: om starten av ett kortidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus : rapport om de första årens verksamhet på Garnisonens vårdboende i Linköping = Garnisonen - a step ahead! : on the launch of a short term living for older people heading for home after hospital stay : report from the first years of work at Garnisonen care living in Linköping
  FoU-rapport (FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete), 50:2009, 2009.


Elisabet Cedersund and Britt-Marie Öberg
  Arbetsvärdering och lokala löneförhandlingar : en fallstudie om arbetet för jämställda löner
  Lönebildning och arbetsvärdering, LÖV, 18, 1998.


Elisabet Cedersund, Eva Hammar Chiriac and Eva Lindblad
  Arbetsdelning och delat arbete. Om förändring för kvinnor och män i industi.
  Forskarrapport Arbetslivfonden, , 1995.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.