Göm menyn

Publications for Elisabeth Ahlstrand


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Elisabeth Ahlstrand
  Passionate Enquiry and School Development
  Teachers and Teaching: theory and practice, 1997, 3(2), .

Chapters in Books

Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson and Ulla-Britt Persson
  Erfarna lärares engagemang: livsberättelser som retrospektiv reflektion
  Läraren i blickpunkten<em> </em>: olika perspektiv på lärares liv och arbete, Lärarförbundets Förlag, 2008, 189-205.


Elisabeth Ahlstrand
  Lärares samarbete över professionsgränser
  Forskning om lärares arbete i klassrummet, Myndigheten för skolutveckling, 2007, 127-138.


Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Westlund, Leif Mideklint and Lennart Fahlén
  Offensiva spelare och coacher i matchen om skolan
  Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, 2007, 123-144.


Elisabeth Ahlstrand
  Kulturer möts och påverkas
  Antologi Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling, Skolverket, 2003, -109.


Elisabeth Ahlstrand
  Tid, ledning och organisation för det integrerade arbetslaget
  Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling, Skolverket, 2003, -109.


Elisabeth Ahlstrand, G. Carlsson, S.G. Hartman, Anders Magnusson, L. Naeslund and Annika Rannström
  Teacher Knowledge Development in a Social and Individual Context
  Changing Research and Practice. Teachers' Professionalism, Identities and Knowledge, Falmer Press, 1996, .


Elisabeth Ahlstrand
  Professional Isolation and Imposed Collaboration in Teachers' Work
  Teachers' Minds and Actions, Falmer Press, 1994, .


Conference Articles

Elisabeth Ahlstrand and Kerstin Bergqvist
  Learning by means of a thesis
  Learning by means of a thesis in teacher education,2005, 2005.


Ulla-Britt Persson, Elisabeth Ahlstrand, Anna-Lena Eriksson-Gustavsson and Ingrid Andersson
  Experienced teachers' commitment - an interview study.
  Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2004, 2004.


Elisabeth Ahlstrand and Kerstin Bergqvist
  Thesis in teacher education - research orientation and professional relevance
  NFPF,2004, 2004.


Elisabeth Ahlstrand and Kerstin Bergqvist
  What can students learn from writing a thesis in teacher education?
  ECER,2004, 2004.


Elisabeth Ahlstrand
  Professional cultures meet and change
  EECERA, 12th Conference on Quality in Early Childhood Education, Strategies for Effective learning in early Childhood,2002, 2002.


Elisabeth Ahlstrand and Joakim Kindgren
  En modell för självvärdering av ämnen inom Filosofiska fakulteten
  Undervisning och lŠärande: 4:e universitets pedagogiska konferensenvid Linkšpings universitet16 november 2000, 2000.


  Fulltext PDF

Elisabeth Ahlstrand and Ulla-Britt Persson
  Lifelong Teacher Learning and Development
  European Conference on Educational Research ECER,2000, 2000.


Elisabeth Ahlstrand and Kjell Granström
  Mixed teams - A ground for pedagogical practice?
  Nordic Educational Research Association 28th Congress,2000, 2000.


Elisabeth Ahlstrand
  New demands - new culture? Collaboration between primary school teachers, pre-school teachers and recreation instructors in teacher teams
  The Biennial Conference of the International Study Association on Teacher Thinking,1999, 1999.


Elisabeth Ahlstrand and Kerstin Bergqvist
  The Thesis - a Vehicle for Changing Teacher Education?
  The Biennial Conference of the International Study Association on Teacher Thinking,1997, 1997.


Elisabeth Ahlstrand and Kerstin Bergqvist
  "Suddenly we were at the university!" The thesis as a vehichle for changing teacher education
  ECER,1996, 1996.


Elisabeth Ahlstrand and G. Carlsson
  Two senior teachers formulate their professional knowledge. A presentation of a new study with life-history approach
  ISATT,1995, 1995.


Elisabeth Ahlstrand
  Arbetslaget: en arena för påbjudet och/eller informellt samarbete?
  NFPFs kongress,1993, 1993.


Elisabeth Ahlstrand
  Professional isolation and imposed collaboration in teachers' work
  ISATT,1993, 1993.


Elisabeth Ahlstrand
  Teacher cooperation and school organization: When and why do teachers cooperate?
  AERA,1991, 1991.


Ph.D. Theses

Innocent Sebasaza Mugisha
  Assessment and Study Strategies: A study among Rwandan Students in Higher Education
  2010.


  Fulltext PDF

Lärares samarbete - en verksamhet på två arenor: studier av fyra arbetslag på grundskolans högstadium
  1995.


Licentiate Theses

Thomas Lönebrink
  Processer i växelverkan: en grundad teoretisk modell om landstings-kommunal samverkan för personer med psykiska funktionshinder
  2010.


Reports

Ingrid Hylander and Elisabeth Ahlstrand
  Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering
  FOG rapport, 73, 2013.


  Fulltext PDF

Elisabeth Ahlstrand and Kerstin Bergqvist
  Thesis in teacher education: research orientation and professional relevance
  2005.


Hedda Gunneng and Elisabeth Ahlstrand
  Quality indicators in final theses in higher education - a comparative pilot study
  Rapportserie / Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, 20, 2002.


B. Askling, Elisabeth Ahlstrand and Gunnel Colnerud
  En likvärdig lärarutbildning?
  UHÄ-rapport, 1991:8, 1991.


B. Askling, Elisabeth Ahlstrand and Gunnel Colnerud
  En likvärdig lärarutbildning? UHÄs utvärdering av grundskollärarreformen. Delrapport 2
  UHÄ-rapport, 8, 1991.


U. Riis, Elisabeth Ahlstrand, B. Nielsen, K. Nilsson and E. Svanberg
  Fortbildning integrerad i ett rektorsområdes skolutvecking
  LiU-PEK-R, 132, 1989.


Kjell Granström, Elisabeth Ahlstrand and K. Olsson
  Kommunikation i arbetslag och arbetsenheter. Om samspel i kollektivt lärararbete i olika skolkulturer
  Arbetsrapporter från Tema K, 4, 1989.


Kjell Granström, Elisabeth Ahlstrand and K. Olsson
  Samarbete i arbetsenheter. Om ansvar och befogenheter för arbetslag i olika typer av skolkulturer
  Arbetsrapporter från Tema K, 1, 1989.


Kjell Granström, Elisabeth Ahlstrand and K. Olsson
  Ledarskap i arbetsenheter. Om ledarskap på mellannivå i olika typer av organisationer
  Arbetsrapporter från Tema K, 1, 1988.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21