Göm menyn

Publications for Disa Bergnéhr


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Disa Bergnéhr
  Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance
  International Journal of Social Welfare, 2016, 25(1), 18-26.
 Web of Science® Times Cited: 1

Disa Bergnéhr
  Advancing home-school relations through parent support?
  Ethnography and Education, 2015, , .

Disa Bergnéhr
  Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun
  Nordic Studies in Education, 2015, 35(1), 70-83.

Disa Bergnéhr and Karin Zetterqvist Nelson
  Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions
  Sociology of Health and Illness, 2015, 37(2), 184-197.
 Web of Science® Times Cited: 1

Disa Bergnéhr
  Nina Tryggvarson, Emma Sorbring & Gösta Samuelson, Unga föräldrar: Identitet, möjligheter och utmaningar. Liber, 2012 [Young parents: Identity, opportunities and challenges]
  Sociologisk forskning, 2014, 51(2), 188-190.

Disa Bergnéhr
  Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur
  Högre Utbildning, 2013, 3(3), 173-185.

Disa Bergnéhr
  Stöd till barn och föräldrar - introduktion till temanummer
  Barn, 2012, (4), 5-11.
   Fulltext  PDF  

Disa Bergnéhr
  En bra förälder
  Locus, 2010, 22(4), 30-49.

Disa Bergnéhr
  Förskolans uppdrag: omsorg, utveckling och lärande
  Locus, 2010, 22(1), 60-69.

Disa Bergnéhr
  Social influence and the timing of parenthood
  Interpersona, 2009, 3(1), 61-83.
   Fulltext  PDF  

Disa Bergnéhr
  Love and family: Discussions between swedish men and women concerning the transition to parenthood
  Forum qualitative Sozialforschung, 2007, 8(1), Art. 23.
   Fulltext  PDF  

Chapters in Books

Disa Bergnehr and Michael B. Wells
  Families and family policies in Sweden
  Handbook of Family Policies Across the Globe, Springer, 2014, 91-107.


Disa Bergnéhr and Eva Bernhardt
  The non-modern child? Ambivalence about parenthood among young adults
  The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe, Routledge, 2013, 102-119.


Disa Bergnéhr
  Barnet, hemmet och skolan i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde
  Familjeliv och lärande, Studentlitteratur, 2012, 87-103.


Disa Bergnéhr
  Nicht zu jung und nicht zu alt: Alter, Biologie und Körper als Aspekte des Timings der Familiengrundung
  <em>Jugend als Akteurin sozialen Wandels</em>: Veränderte Ubergangsverläufe, strukturelle Barrieren und Bewältigungsstrategien, Juventa Verlag, 2011, 109-132.


Disa Bergnéhr
  Föräldraskapets värde
  <em>Barn, barndom och föräldraskap</em>, Carlssons, 2009, 241-253.


Disa Bergnéhr
  Natur, utomhusmiljö och den goda barndomen i tidningen Förskolan
  <em>Naturen som symbol för den goda barndomen</em>, Carlssons, 2009, 59-77.


Disa Bergnéhr
  25 års medlevarskap – perspektiv på behandling
  Miljöterapi – Igår, Idag och Imorgon, Studentlitteratur, 2000, 151-172.


Ph.D. Theses

Disa Bergnéhr
  Timing parenthood: Independence, family and ideals of life
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Disa Bergnéhr
  Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola: en forskningsöversikt
  2014.


Bengt Sandin and Disa Bergnéhr
  Samverkande föräldrastöd: nätverk för forskning och utveckling
  Research Report on childhood and the study of children, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Disa Bergnéhr
  Förebyggande föräldrastöd och tvärsektoriell samverkan
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:5, 2012.


  Fulltext PDF

Disa Bergnéhr and Karin Osvaldsson
  Lärande samspel: Ett manualbaserat skolprogram med barn- och relationsperspektiv och lokal anpassning
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:4, 2012.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21