Göm menyn

Publications for David Ludvigsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

David Ludvigsson and Alan Booth
  Editorial: Tuning History
  Arts and Humanities in Higher Education, 2017, 16(4), 333-336.

David Ludvigsson
  Televising the Famine: An Audiovisual Representation of the Famine in Northern Sweden, 1867–1868
  Collegium : Studies across disciplines in the humanities and social sciences, 2017, 22, 103-118.

David Ludvigsson and Henrik Ågren
  Bryr sig svenska historiker om metodfrågor?
  Historisk Tidskrift (S), 2016, 136(1), 64-70.

David Ludvigsson and Henrik Agren
  Editorial Material: Do swedish historians care about methodological issues? in HISTORISK TIDSKRIFT, vol 136, issue 1, pp 64-70
  Historisk Tidskrift (S), 2016, 136(1), 64-70.

David Ludvigsson and Henrik Agren
  Editorial Material: Workshop on methodological problems of historical science, Linkoping, 19th march 2015 in HISTORISK TIDSKRIFT, vol 135, issue 3, pp 569-570
  Historisk Tidskrift (S), 2015, 135(3), 569-570.

David Ludvigsson, Kenneth Nordgren, Klas-Göran Karlsson, Sirkka Ahonen, Lise Kvande and Carsten Tage Nielsen
  Rundabordsdiskussion: Var står historiedidaktiken idag?: Ett rundabordssamtal fört i samband med den Nionde årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktik, Karlstads universitet den 28 april 2015
  Scandia, 2015, 81(2), 14-35.
 Web of Science® Times Cited: 1

David Ludvigsson
  Från slaget vid Clontarf till Bråvalla
  Norrköpings Tidningar, 2014, , .

David Ludvigsson
  Olle Häger gav tv-tittarna folkets historia
  Aftonbladet, 2014, , .

David Ludvigsson
  Medeltida borgar: Maktens hus i Norden
  Historielärarnas förening årsskrift, 2013, , .

David Ludvigsson
  Upplopp är inget nytt
  Östgöta Correspondenten, 2013, (25 maj), .

David Ludvigsson
  En komplex historia: Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet
  Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2012, (1), 80-82.

David Ludvigsson
  Hans Villius
  Dagens Nyheter, 2012, (28 juni), .

David Ludvigsson
  Hans Villius (1923–2012)
  Historisk Tidskrift (S), 2012, (4), 745-747.

David Ludvigsson
  Man tänker bäst på sitt modersmål
  Östgöta Correspondenten, 2012, (27 augusti), .

David Ludvigsson
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia
  Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2011, (1), 80-83.

David Ludvigsson
  Historien är inte svart och vit
  Östgöta correspondenten, 2011, (28 oktober), .

David Ludvigsson
  Lärarstudenters relation till historieämnet
  Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2011, 1(1), 40-57.

David Ludvigsson
  Läroverkspojkarnas bildningsaktivitet: Opponentrecension
  Historisk Tidskrift (S), 2011, (2), 372-378.

David Ludvigsson
  Report on the Uppsala Conference on History Teaching and Learning in Higher Education
  History SoTL Newsletter, 2011, (Spring), .

David Ludvigsson
  Vilken historia skall vi ha i skolan?
  Historielärarnas förenings årsskrift, 2009, , 80-96.

David Ludvigsson
  Medeltid på tevetid – en dokusåpas historiedidaktik
  Historisk Tidskrift (S), 2006, 126(2), .

David Ludvigsson
  Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken
  Scandia, 2005, 72(2), 290-292.

David Ludvigsson
  Film i historieundervisningen
  Historielärarnas förenings årsskrift, 2004, , 89-95.

David Ludvigsson
  Robert Brent Toplin, ed., Oliver Stone’s America; Ken Burns’s The Civil War: Historians Respond
  Lychnos, 2002, , .

David Ludvigsson
  Vem styr historien på teve?
  Populär historia, 2002, (6), 67.

David Ludvigsson
  Kalla kriget utspelar sig nu mellan forskare
  Svenska Dagbladet, 2001, (10 Maj), .

Anthologies

David Ludvigsson and Alan Booth
  Special Issue: Tuning History
  Arts and Humanities in Higher Education, , Sage Publications, 2017.


David Ludvigsson
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 6, Historielärarnas förening, 2013.


David Ludvigsson
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching
  Opuscula Historica Upsaliensia, 48, Uppsala universitet, 2012.


David Ludvigsson
  Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-2012
  Studia Historica Upsaliensia, 244, Uppsala universitet, 2012.


Chapters in Books

Bodil Axelsson and David Ludvigsson
  Johanna, Moa and I'm every lesbian: gender, sexuality and class in Norrköping's industrial landscape
  Gender and heritage: performance, place and politics, Routledge, 2018, 17-29.


David Ludvigsson
  TLO 1: Demonstrate an Understanding of at Least One Period or Culture of the Past
  Teaching the Discipline of History in an Age of Standards, Springer, 2018, 199-216.


David Ludvigsson
  Att värna och utveckla historieämnet: Historielärarnas Förening 1942-2017
  Historielärarnas förenings årsskrift. 2017, Historielärarnas förening, 2017, 153-173.


David Ludvigsson
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken
  Aktuellt om historia, Historielärarnas förening, 2013, 7-17.


David Ludvigsson
  Afterword: Future Agenda for History SoTL in Sweden
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching, Historiska institutionen, 2012, 131-133.


David Ludvigsson
  Diskuterade motorsågsdocenterna populärhistoria? Historiska föreningen och historikernas relation till populärhistorier
  Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-2012, Uppsala universitet, 2012, 229-255.


David Ludvigsson
  Inledning: Historievetenskapen och de historiska föreningarna
  Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-2012, Acta Universitatis Upsaliensis, 2012, 13-24.


David Ludvigsson
  Introduction: How Do We Enhance Student Learning in History?
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching, Historiska institutionen, 2012, 7-17.


David Ludvigsson
  Student Perceptions of History Fieldwork
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching, Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2012, 63-93.


David Ludvigsson
  Comedians and Romance: History and Humour in Kalabalik
  Historical Comedy on Screen: Subverting History with Humour, Intellect Ltd., 2011, 53-78.


David Ludvigsson, Henrik Ågren and Mikael Alm
  Nauszanie historii w szwedzkim szkolnictwie wyzszym: [=History in Higher Education in Sweden]
  Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej: zbiór studiów, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2011, 290-292.


David Ludvigsson
  1800-talets skolväsende
  Signums svenska kulturhistoria: Karl Johantiden, Bokförlaget Signum, 2008, .


David Ludvigsson
  Vilken historia ska vi ha i skolan
  Texter till Thomas: Festskrift till Thomas Kihlberg april 2008, Sveriges Universitetslärarförbund, 2008, 110-132.


David Ludvigsson
  ...det var jag som började skolan 1842...
  Fältanteckningar: Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (ILU), Uppsala universitet, 2006, 217-222.


David Ludvigsson
  Den historiska dokumentärfilmen och bilden av vårt förflutna
  Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet, 2005, 250-258.


David Ludvigsson
  Känslofyllda tv-historier: Marianne Söderbergs Din släktsaga
  Historiens vägar: Gestaltning, historia och kulturarv. Rapport från ISKAs konferens i Söråkers Folkets hus 9-10 februari 2005, ISKA, Ramprogrammet för industrisamhällets kulturarv, 2005, 51-57.


David Ludvigsson
  The Historian-Filmmaker’s Dilemma
  History in Words and Images, Dept. of History, University of Turku, 2005, .


David Ludvigsson
  Historisk dokumentärfilm - resultatet av en förhandling
  Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk, Studentlitteratur AB, 2004, 123-142.


David Ludvigsson
  Levande historia - inte bara levande historia
  Rapporter til Det 24. Nordiske Historikermøde, Århus 9.-13. august 2001: Bd 3, Mod nye historier, Jysk Selskab for Historie, 2001, 144-177.


David Ludvigsson
  Den audiovisuella historien
  Makten över minnet: Historiekultur i förändring, Studentlitteratur AB, 2000, 78-90.


Conference Proceedings

David Ludvigsson and Alan Booth
  Enriching History Teaching and Learning: Challenges, Possibilities, Practice: Proceedings of the Linköping Conference on History Teaching and Learning in Higher Education
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 8, ISAK, Linköpings universitet, 2015.


  Fulltext PDF

Conference Articles

David Ludvigsson
  Guider som historielärare
  Åttonde konferensen för Nationella nätverket för historiedisktisk forskning, Linnéuniversitetet 28-29 april 2014, 2014.


David Ludvigsson
  Pressen inför folkskolestadgan: Utbildningsfrågan i offentligheten 1836-1842
  Svenska historikermötet 2014, 2014.


David Ludvigsson
  Student Perceptions of History Fieldwork
  15th Teaching History in Higher Education Conference, London, September 2013, 2013.


David Ludvigsson
  Exkursioner som metod i historieundervisning
  Att undervisa med vetenskaplig förankring: i praktiken!, 2010.


Henrik Ågren, Mikael Alm and David Ludvigsson
  Nauczanie historii w szwedzkim szkolnictwie wyższym
  <em>Obraz, dżwięk i smak w edukacji historycznej</em><em></em>: <em>Toruńskie spotkania dydaktyczne VII</em>, 2010.


Henrik Ågren, Mikael Alm and David Ludvigsson
  "Nauczanie historii w szwedzkim szkolnictwie wyższym"
  <em>Obraz, dżwięk i smak w edukacji historycznej</em><em></em>: <em>Toruńskie spotkania dydaktyczne VII</em>, 2010.


Ph.D. Theses

David Ludvigsson
  The Historian-Filmmaker's Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

David Ludvigsson, Bodil Axelsson and Lasse Kvarnström
  Guiderna och kulturarvssektorn
  2016.


  Fulltext PDF

David Ludvigsson and Bengt Schüllerqvist
  Historia för blivande lärare: En granskning av Inriktning historia inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet
  UFL-rapporter, 2006:2, 2006.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21