Publications for David Ludvigsson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

David Ludvigsson
  Från slaget vid Clontarf till Bråvalla
  Norrköpings Tidningar, 2014, , .

David Ludvigsson
  Medeltida borgar: Maktens hus i Norden
  Historielärarnas förening årsskrift, 2013, , .

David Ludvigsson
  Upplopp är inget nytt
  Östgöta Correspondenten, 2013, (25 maj), .

David Ludvigsson
  Hans Villius
  Dagens Nyheter, 2012, (28 juni), .

David Ludvigsson
  Man tänker bäst på sitt modersmål
  Östgöta Correspondenten, 2012, (27 augusti), .

David Ludvigsson
  Hans Villius (1923–2012)
  Historisk Tidskrift (S), 2012, (4), 745-747.

David Ludvigsson
  En komplex historia: Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet
  Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2012, (1), 80-82.

David Ludvigsson
  Historien är inte svart och vit
  Östgöta correspondenten, 2011, (28 oktober), .

David Ludvigsson
  Report on the Uppsala Conference on History Teaching and Learning in Higher Education
  History SoTL Newsletter, 2011, (Spring), .

David Ludvigsson
  Lärarstudenters relation till historieämnet
  Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2011, 1(1), 40-57.

David Ludvigsson
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia
  Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2011, (1), 80-83.

David Ludvigsson
  Läroverkspojkarnas bildningsaktivitet: Opponentrecension
  Historisk Tidskrift (S), 2011, (2), 372-378.

David Ludvigsson
  Vilken historia skall vi ha i skolan?
  Historielärarnas förenings årsskrift, 2009, , 80-96.

David Ludvigsson
  Medeltid på tevetid – en dokusåpas historiedidaktik
  Historisk Tidskrift (S), 2006, 126(2), .

David Ludvigsson
  Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken
  Scandia, 2005, 72(2), 290-292.

David Ludvigsson
  Film i historieundervisningen
  Historielärarnas förenings årsskrift, 2004, , 89-95.

David Ludvigsson
  Robert Brent Toplin, ed., Oliver Stone’s America; Ken Burns’s The Civil War: Historians Respond
  Lychnos, 2002, , .

David Ludvigsson
  Vem styr historien på teve?
  Populär historia, 2002, (6), 67.

David Ludvigsson
  Kalla kriget utspelar sig nu mellan forskare
  Svenska Dagbladet, 2001, (10 Maj), .

Anthologies

David Ludvigsson
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken
  Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet, 6, Historielärarnas förening, 2013.


David Ludvigsson
  Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-2012
  Studia Historica Upsaliensia, 244, Uppsala universitet, 2012.


David Ludvigsson
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching
  Opuscula Historica Upsaliensia, 48, Uppsala universitet, 2012.


Chapters in Books

David Ludvigsson
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken
  Aktuellt om historia, Historielärarnas förening, 2013, 7-17.


David Ludvigsson
  Afterword: Future Agenda for History SoTL in Sweden
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching, Historiska institutionen, 2012, 131-133.


David Ludvigsson
  Introduction: How Do We Enhance Student Learning in History?
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching, Historiska institutionen, 2012, 7-17.


David Ludvigsson
  Inledning: Historievetenskapen och de historiska föreningarna
  Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-2012, Acta Universitatis Upsaliensis, 2012, 13-24.


David Ludvigsson
  Diskuterade motorsågsdocenterna populärhistoria? Historiska föreningen och historikernas relation till populärhistorier
  Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-2012, Uppsala universitet, 2012, 229-255.


David Ludvigsson
  Student Perceptions of History Fieldwork
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching, Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2012, 63-93.


David Ludvigsson, Henrik Ågren and Mikael Alm
  Nauszanie historii w szwedzkim szkolnictwie wyzszym: [=History in Higher Education in Sweden]
  Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej: zbiór studiów, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2011, 290-292.


David Ludvigsson
  Comedians and Romance: History and Humour in Kalabalik
  Historical Comedy on Screen: Subverting History with Humour, Intellect Ltd., 2011, 53-78.


David Ludvigsson
  Vilken historia ska vi ha i skolan
  Texter till Thomas: Festskrift till Thomas Kihlberg april 2008, Sveriges Universitetslärarförbund, 2008, 110-132.


David Ludvigsson
  1800-talets skolväsende
  Signums svenska kulturhistoria: Karl Johantiden, Bokförlaget Signum, 2008, .


David Ludvigsson
  ...det var jag som började skolan 1842...
  Fältanteckningar: Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (ILU), Uppsala universitet, 2006, 217-222.


David Ludvigsson
  Den historiska dokumentärfilmen och bilden av vårt förflutna
  Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet, 2005, 250-258.


David Ludvigsson
  The Historian-Filmmaker’s Dilemma
  History in Words and Images, Dept. of History, University of Turku, 2005, .


David Ludvigsson
  Känslofyllda tv-historier: Marianne Söderbergs Din släktsaga
  Historiens vägar: Gestaltning, historia och kulturarv. Rapport från ISKAs konferens i Söråkers Folkets hus 9-10 februari 2005, ISKA, Ramprogrammet för industrisamhällets kulturarv, 2005, 51-57.


David Ludvigsson
  Historisk dokumentärfilm - resultatet av en förhandling
  Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk, Studentlitteratur, 2004, 123-142.


David Ludvigsson
  Levande historia - inte bara levande historia
  Rapporter til Det 24. Nordiske Historikermøde, Århus 9.-13. august 2001: Bd 3, Mod nye historier, Jysk Selskab for Historie, 2001, 144-177.


David Ludvigsson
  Den audiovisuella historien
  Makten över minnet: Historiekultur i förändring, Studentlitteratur, 2000, 78-90.


Conference Articles

David Ludvigsson
  Pressen inför folkskolestadgan: Utbildningsfrågan i offentligheten 1836-1842
  Svenska historikermötet 2014, 2014.


David Ludvigsson
  Guider som historielärare
  Åttonde konferensen för Nationella nätverket för historiedisktisk forskning, Linnéuniversitetet 28-29 april 2014, 2014.


David Ludvigsson
  Student Perceptions of History Fieldwork
  15th Teaching History in Higher Education Conference, London, September 2013, 2013.


Henrik Ågren, Mikael Alm and David Ludvigsson
  Nauczanie historii w szwedzkim szkolnictwie wyższym
  <em>Obraz, dżwięk i smak w edukacji historycznej</em><em></em>: <em>Toruńskie spotkania dydaktyczne VII</em>, 2010.


David Ludvigsson
  Exkursioner som metod i historieundervisning
  Att undervisa med vetenskaplig förankring: i praktiken!, 2010.


Henrik Ågren, Mikael Alm and David Ludvigsson
  "Nauczanie historii w szwedzkim szkolnictwie wyższym"
  <em>Obraz, dżwięk i smak w edukacji historycznej</em><em></em>: <em>Toruńskie spotkania dydaktyczne VII</em>, 2010.


Ph.D. Theses

David Ludvigsson
  The Historian-Filmmaker's Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

David Ludvigsson and Bengt Schüllerqvist
  Historia för blivande lärare: En granskning av Inriktning historia inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet
  UFL-rapporter, 2006:2, 2006.