Publications for Dan Wahlström
Co-author map based on ISI articles 2007-

Conference Articles

Per Milberg, Jordi Altimiras, M Amundin, Karl-Olof Bergman, Per Jensen and Dan Wahlström
  Precision i poängsättning av essäfrågor och examensarbeten: implikationer för betyg enligt ECTS
  Nya vilkor för lärande och undervisning. 9:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 17 oktober 2005,2005, 2006.