Göm menyn

Publications for Dan Stiwne


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Dan Stiwne
  Återkomsten till livet - om existentiella dilemman och missbruk
  Insikten, 2007, 2, 25-28.

Michael Rosander, Kjell Granström and Dan Stiwne
  Group mind in Christian communities
  Nordic Psychology, 2006, 58, 74-88.
 Web of Science® Times Cited: 1

Dan Stiwne
  Den existentiella terapin och utmattningen
  Insikten, 2002, (5), 11-19.

Dan Stiwne
  Eksistensens Psykologi. Anmälan av Bo Jacobsens: 'Eksistensens Psykologi.
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 2001, (1), 84-86.

Dan Stiwne
  Existential psychology - An introduction
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 2001, 53(1), 84-86.

Dan Stiwne
  Den existentiella terapin - ett alternativ i vår tid.
  Insikten, 2000, (2), 28-31.

Kjell Granström and Dan Stiwne
  A bipolar model of groupthink - An expansion of Janis' concept
  Small group research : an international journal of theory, investigation, and application, 1998, 29, 32-56.

Michael Rosander, Dan Stiwne and Kjell Granström
  Bipolar groupthink: Assessing groupthink tendencies in authentic work groups
  Scandinavian Journal of Psychology, 1998, 10, 10-19.

Dan Stiwne
  Evidensbaserad behandlingssyn (Evidence Mental Health) EBMH - ett synsätt och dess konsekvenser.
  Insikten, 1998, 4, 27-29.

Dan Stiwne
  Om EST- empirically supported treatments - en viktig debatt om en djupgående kontrovers.
  Insikten, 1998, 5, 31-35.

Dan Stiwne
  Att bedöma psykoterapieffekter - ännu en gång
  Insikten, 1997, 1, 49-52.

Dan Stiwne
  Om att bedöma effekter av psykoterapi
  Insikten, 1996, 4, 42-45.

Dan Stiwne
  Vad är en grupp? Om att definiera gruppbegreppet.
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 1995, 47, 182-196.

Dan Stiwne
  Group psychotherapy with borderline patients. Contrasting remainers and drop-outs.
  Group, 1994, 18, 35-47.

Dan Stiwne and Kjell Granström
  Bion and Group Psychotherapy
  Psykisk hälsa, 1986, 1, .

Anthologies

Dan Stiwne and Lennart Belfrage
  Existens och psykisk hälsa: om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa
  Studentlitteratur, 2018.


Dan Stiwne
  Bara detta liv - texter i existentiell psykologi och psykoterapi
  Natur och Kultur, 2008.


Dan Stiwne
  Perspektiv på handledning i psykoterapi och angränsande områden
  Natur och kultur, 1993.


Chapters in Books

Dan Stiwne
  Det är inte lätt att leva väl: erfarenheter från en existensiell terapipraktik
  Existens och psykisk hälsa: om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa, Studentlitteratur AB, 2018, 89-110.


Dan Stiwne
  Om livet och döden - och dödläget däremellan
  Bara detta Liv - texter i existentiell psykologi och terapi, Natur och Kultur, 2008, 23-47.


Dan Stiwne
  Existens och relationer
  Det enkla är det sköna, Skapande vetande, 2007, 267-280.


Dan Stiwne
  Fånga livet - om existentiell terapi
  Som livet gestaltas, Kontrast, 2005, 81-90.


Dan Stiwne
  Om handledningens negativa potential
  Handledning - perspektiv och erfarenheter, Studentlitteratur, 2005, 125-139.


Dan Stiwne and Madeleine Abrandt Dahlgren
  Challenging evidence in evidence-based practice.
  Developing Practice Knowledge for Health Professionals., ButterworthHeineman, 2004, 147-164.


Dan Stiwne
  Den terapeutiska alliansens betydelse i psykoterapi
  Patient-läkarrelationen - om läkekonst på vetenskaplig grund., Natur och Kultur, 1999, 163-185.


Dan Stiwne
  Förord till: Det existentiella samtalet. Ett perspektiv för psykoterapin.
  Det existentiella samtalet. Ett perspektiv för psykoterapin., Natur och Kultur, 1998, .


Elinor Edvardsson Stiwne and Dan Stiwne
  Organisationer i kris
  Den svårfångade organisationen, Natur & Kultur, 1996, .


Dan Stiwne and Elinor Edvardson Stiwne
  Organisationer i kris
  Den svårfångade organisationen, Natur och Kultur, 1996, 287-314.


Dan Stiwne
  Om psykoterapihandledningens vanskligheter
  Perspektiv på handledning i psykoterapi och angränsande områden, Natur och Kultur, 1993, 23-48.


Conference Articles

Dan Stiwne
  Diskursernas kamp': Kommentar till RPC's höstkonferens
  in Insikten, issue 2, 2009, ISSN 1400 0936, 2009.


Elinor Edvardsson Stiwne, Michael Rosander and Dan Stiwne
  On becoming a student of engineering.
  ECER konferens i Lille 5-8 september, 2001.


Dan Stiwne
  Process research on borderline groups
  International Congress of Group Psychotherapy.,1989, 1998.


Dan Stiwne, Madeleine Abrandt Dahlgren and Rolf Holmqvist
  Psychological dilemmas of PBL. Learning from a full scale implementation of PBL in a MSc Psychology programme.
  Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning,1996, 1996.


Dan Stiwne and Bengt-Åke Armelius
  Outcome of Group Psychotherapy with Borderline Patients
  International Congress of Group Psychotherapy.,1989, 1989.


Reports

Elinor Edvardsson Stiwne, Dan Stiwne, Michael Rosander, Ulrika Bierberg and Karin Hagman
  Att börja på Y-programmet- förväntningar och verklighet. Teknologers förväntningar på och erfarenhet av första årets studier vid LiTH:s Y-program läsåret 1999-2000
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:2, 2002.


Elinor Edvardsson Stiwne, Michael Rosander and Dan Stiwne
  Förväntningar och verklighet - Teknologers förväntningar på och erfarenhet av sina studier vid LiTH:s Y-program 
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:3, 2002.


Elinor Edvardsson Stiwne, Dan Stiwne, Michael Rosander, Ulrika Bierberg and Karin Hagman
  Förväntningar och verklighet- teknologers förväntningar på och erfarenhet av första årets studier vid LiTH:s Y-program läsåret 1998-99
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:1, 2002.


Kjell Granström, Stefan Jern, Johan Näslund and Dan Stiwne
  Grupper och gruppforskning: FOG samlingsvolym 1
  FOG samlingsvolym, 1, 1998.


  Fulltext PDF

Kjell Granström and Dan Stiwne
  Bions teorier tillämpade på grupper i arbete eller i terapi
  Arbetsrapporter från Tema K, 9, 1985.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21