Göm menyn

Publications for Dan Stiwne


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Dan Stiwne
  Återkomsten till livet - om existentiella dilemman och missbruk
  Insikten, 2007, 2, 25-28.

Michael Rosander, Kjell Granström and Dan Stiwne
  Group mind in Christian communities
  Nordic Psychology, 2006, 58, 74-88.
 Web of Science® Times Cited: 1

Dan Stiwne
  Den existentiella terapin och utmattningen
  Insikten, 2002, (5), 11-19.

Dan Stiwne
  Eksistensens Psykologi. Anmälan av Bo Jacobsens: 'Eksistensens Psykologi.
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 2001, (1), 84-86.

Dan Stiwne
  Existential psychology - An introduction
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 2001, 53(1), 84-86.

Dan Stiwne
  Den existentiella terapin - ett alternativ i vår tid.
  Insikten, 2000, (2), 28-31.

Dan Stiwne
  Evidensbaserad behandlingssyn (Evidence Mental Health) EBMH - ett synsätt och dess konsekvenser.
  Insikten, 1998, 4, 27-29.

Kjell Granström and Dan Stiwne
  A bipolar model of groupthink - An expansion of Janis' concept
  Small group research : an international journal of theory, investigation, and application, 1998, 29, 32-56.

Michael Rosander, Dan Stiwne and Kjell Granström
  Bipolar groupthink: Assessing groupthink tendencies in authentic work groups
  Scandinavian Journal of Psychology, 1998, 10, 10-19.

Dan Stiwne
  Om EST- empirically supported treatments - en viktig debatt om en djupgående kontrovers.
  Insikten, 1998, 5, 31-35.

Dan Stiwne
  Att bedöma psykoterapieffekter - ännu en gång
  Insikten, 1997, 1, 49-52.

Dan Stiwne
  Om att bedöma effekter av psykoterapi
  Insikten, 1996, 4, 42-45.

Dan Stiwne
  Vad är en grupp? Om att definiera gruppbegreppet.
  Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 1995, 47, 182-196.

Dan Stiwne
  Group psychotherapy with borderline patients. Contrasting remainers and drop-outs.
  Group, 1994, 18, 35-47.

Dan Stiwne and Kjell Granström
  Bion and Group Psychotherapy
  Psykisk hälsa, 1986, 1, .

Anthologies

Dan Stiwne
  Bara detta liv - texter i existentiell psykologi och psykoterapi
  Natur och Kultur, 2008.


Dan Stiwne
  Perspektiv på handledning i psykoterapi och angränsande områden
  Natur och kultur, 1993.


Chapters in Books

Dan Stiwne
  Om livet och döden - och dödläget däremellan
  Bara detta Liv - texter i existentiell psykologi och terapi, Natur och Kultur, 2008, 23-47.


Dan Stiwne
  Existens och relationer
  Det enkla är det sköna, Skapande vetande, 2007, 267-280.


Dan Stiwne
  Fånga livet - om existentiell terapi
  Som livet gestaltas, Kontrast, 2005, 81-90.


Dan Stiwne
  Om handledningens negativa potential
  Handledning - perspektiv och erfarenheter, Studentlitteratur, 2005, 125-139.


Dan Stiwne and Madeleine Abrandt Dahlgren
  Challenging evidence in evidence-based practice.
  Developing Practice Knowledge for Health Professionals., ButterworthHeineman, 2004, 147-164.


Dan Stiwne
  Den terapeutiska alliansens betydelse i psykoterapi
  Patient-läkarrelationen - om läkekonst på vetenskaplig grund., Natur och Kultur, 1999, 163-185.


Dan Stiwne
  Förord till: Det existentiella samtalet. Ett perspektiv för psykoterapin.
  Det existentiella samtalet. Ett perspektiv för psykoterapin., Natur och Kultur, 1998, .


Elinor Edvardsson Stiwne and Dan Stiwne
  Organisationer i kris
  Den svårfångade organisationen, Natur & Kultur, 1996, .


Dan Stiwne and Elinor Edvardson Stiwne
  Organisationer i kris
  Den svårfångade organisationen, Natur och Kultur, 1996, 287-314.


Dan Stiwne
  Om psykoterapihandledningens vanskligheter
  Perspektiv på handledning i psykoterapi och angränsande områden, Natur och Kultur, 1993, 23-48.


Conference Articles

Dan Stiwne
  Diskursernas kamp': Kommentar till RPC's höstkonferens
  in Insikten, issue 2, 2009, ISSN 1400 0936, 2009.


Elinor Edvardsson Stiwne, Michael Rosander and Dan Stiwne
  On becoming a student of engineering.
  ECER konferens i Lille 5-8 september, 2001.


Dan Stiwne
  Process research on borderline groups
  International Congress of Group Psychotherapy.,1989, 1998.


Dan Stiwne, Madeleine Abrandt Dahlgren and Rolf Holmqvist
  Psychological dilemmas of PBL. Learning from a full scale implementation of PBL in a MSc Psychology programme.
  Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning,1996, 1996.


Dan Stiwne and Bengt-Åke Armelius
  Outcome of Group Psychotherapy with Borderline Patients
  International Congress of Group Psychotherapy.,1989, 1989.


Reports

Elinor Edvardsson Stiwne, Michael Rosander and Dan Stiwne
  Förväntningar och verklighet - Teknologers förväntningar på och erfarenhet av sina studier vid LiTH:s Y-program 
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:3, 2002.


Elinor Edvardsson Stiwne, Dan Stiwne, Michael Rosander, Ulrika Bierberg and Karin Hagman
  Att börja på Y-programmet- förväntningar och verklighet. Teknologers förväntningar på och erfarenhet av första årets studier vid LiTH:s Y-program läsåret 1999-2000
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:2, 2002.


Elinor Edvardsson Stiwne, Dan Stiwne, Michael Rosander, Ulrika Bierberg and Karin Hagman
  Förväntningar och verklighet- teknologers förväntningar på och erfarenhet av första årets studier vid LiTH:s Y-program läsåret 1998-99
  Tekniska högskolans rapporter (online), 2002:1, 2002.


Kjell Granström, Stefan Jern, Johan Näslund and Dan Stiwne
  Grupper och gruppforskning: FOG samlingsvolym 1
  FOG samlingsvolym, 1, 1998.


  Fulltext PDF

Kjell Granström and Dan Stiwne
  Bions teorier tillämpade på grupper i arbete eller i terapi
  Arbetsrapporter från Tema K, 9, 1985.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21