Göm menyn

Publications for Dan Rönnqvist


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist and Bo Davidson
  Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer
    Studentlitteratur AB, 2018.


Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist and Bo Davidson
  Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer
    Studentlitteratur, 2011.


Chapters in Books

Dan Rönnqvist, Andreas Wallo, Peter Nilsson and Bo Davidson
  Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence
  Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education, Sense Publishers, 2015, 131-143.


Maria Gustavsson and Dan Rönnqvist
  Företagare i sitt yrke - I spänningsfältet mellan olika identiteter.
  När anställda blir företagare.: Studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv., Arbetslivsinstitutet, 2006, 237-252.


Dan Rönnqvist
  Kompetensutveckling i praktiken - ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld.
  Lärande och förändring i organisationer.: Om pedagogik i arbetslivet., Studentlitteratur, 2004, 199-216.


Conference Articles

Bo Davidson, Dan Rönnqvist, Andreas Wallo and Peter Nilsson
  Will anyone do? Employee resourcing in Swedish Elderly Care
  The 1st ESREA-seminar, Linköping, 10-11 November 2011., 2011.


Dan Rönnqvist, Bo Davidson, Andreas Wallo and Peter Nilsson
  Supply of competence in elderly care. An HRM and HRD perspective.
  The Third International Conference on Training, Employability and Employment in Karlstad, Sweden, 16-17 June 2009, 2009.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  Vad betyder FoU i praktiken? En studie av projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2006, 2006.


Dan Rönnqvist
  Competence Development in Practice - An Interaction Between Management Occupational Groups and Context.
  The European Conference On Educational Research ECER,2004, 2004.


Reports

Bo Davidson and Dan Rönnqvist
  Utvärderingsrapport Equal-projektet LikaOlika
  2008.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
  FoU-rapport, 34, 2006.


Bo Davidson and Dan Rönnqvist
  Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. En studie om kompetensförsörjning nu och i framtiden.
  FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete, 36, 2006.


Maria Gustavsson and Dan Rönnqvist
  Företagare i sin profession. I spänningsfältet mellan företagar- och yrkesidentitet
  NUTEK. R, 6, 2004.


Per-Erik Ellström, Bo Davidson and Dan Rönnqvist
  Kontext, kultur och verksamhet: En analys av AMUs organisation och pedagogiska miljö
  Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykolog, 152, 1990.


Per-Erik Ellström, Bo Davidson and Dan Rönnqvist
  Mellan arbetsliv och utbildning. En amalys av AMU: s pedagogiska miljö.
  LIU-PEK-AR, 26, 1990.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30