Göm menyn

Publications for Daniel Persson Thunqvist


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Lisa Ferm, Maria Gustavsson, Daniel Persson Thunqvist and Louise Svensson
  Students' strategies for learning identities as industrial workers in a Swedish upper secondary school VET programme
  Journal of Vocational Education and Training, 2017, , 1-19.

Maarit Virolainen and Daniel Persson Thunqvist
  Varieties of universalism: Post 1990s developments of the initial school-based VET-model in Finland and Sweden and its implication for transitions to the world of work and higher education
  Journal of Vocational Education and Training, 2017, , 1-17.

Vilmante Liubiniené and Daniel Persson Thunqvist
  Media Literacy and Digital Divide: A cross-cultural case study of Sweden and Lithuania
  Creativity Studies, 2015, 8(2), 134-149.

Karin Osvaldsson, Daniel Persson Thunqvist and Jakob Cromdal
  Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish
  International Journal of Bilingualism, 2013, 17(2), 205-220.
 Web of Science® Times Cited: 4

Jakob Cromdal, Håkan Landqvist, Daniel Persson Thunqvist and Karin Osvaldsson
  Finding out what’s happened: Two procedures for opening emergency calls
  Discourse Studies, 2012, 14(4), 371-397.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 13

Daniel Persson Thunqvist
  "Jag vill inte ta ner dig, men...": Kritikens former i gymnasieskolans oppositionsseminarier
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2012, 17(1-2), 23-45.

Daniel Persson Thunqvist and Bodil Axelsson
  "Now Its Not School, Its For Real!": Negotiated Participation in Media Vocational Training
  Mind, culture and activity, 2012, 19(1), 29-50.
 Web of Science® Times Cited: 1

Håkan Landqvist, Jakob Cromdal, Daniel Persson Thunqvist and Karin Osvaldsson
  Om man frågar får man svar: Två öppningsrutiner för SOS-ärenden och deras konsekvenser för samtalens inledning
  Språk & Stil, 2012, 22(2), 127-152.

Jakob Cromdal, Daniel Persson-Thunqvist and Karin Osvaldsson
  ‘‘SOS 112 what has occurred?’’: Managing openings in children’s emergency calls
  Discourse, Context & Media, 2012, 1(4), 183-202.
 Web of Science® Times Cited: 2

Laura Jukneviciute, Vilmante Liubiniene and Daniel Persson Thunqvist
  The Role of Media in Transforming Outlooks on Environmental Issues: A Comparative Study of Lithuania and Sweden
  Social Sciences - Socialiniai, 2011, 73(3), 23-31.

Jakob Cromdal, Karin Osvaldsson and Daniel Persson-Thunqvist
  Context that matters: Producing “thick-enough descriptions” in initial emergency reports
  Journal of Pragmatics, 2008, 40, 927-959.
 Web of Science® Times Cited: 20

Daniel Persson-Thunqvist, Karin Osvaldsson and Jakob Cromdal
  Språkligt arbete i nödsamtal: En kunskapsöversikt med forskningsutblickar
  Språk & Stil, 2008, 18, 67-92.

Jakob Cromdal, Karin Osvaldsson and Daniel Persson Thunqvist
  Barn ringer 112
  Signalen - Tidningen "För ett tryggare samhälle" från SOS Alarm, 2007, (2), 28-30.

Per Linell and Daniel Persson Thunqvist
  Moving in and out of framings: Activity contexts in talks with young unemployed people within a training project
  Journal of Pragmatics, 2003, 35(3), 409-434.
 Web of Science® Times Cited: 28

Daniel Persson Thunqvist
  Metoder i kommunikationsvetenskap
  NORDICOM - Information, 2001, 23(2), 99-103.

Anthologies

Pia Bulow, Daniel Persson Thunqvist and Inger Sandén
  Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter
  Gleerups Utbildning AB, 2012.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Christian Helms Jørgensen, Svein Michelsen, Jonas Olofsson and Daniel Persson Thunqvist
  Same, but different - The Emergence of VET in three Nordic Countries
  History of Vocational Education and Training in Europe: Cases, Concepts and Challenges, Peter Lang Publishing Group, 2016, .


Daniel Persson Thunqvist
  Émile Durkheim
  Sociologins teoretiker, Gleerups Utbildning AB, 2014, 41-57.


Pia Bulow, Daniel Persson Thunqvist and Inger Sandén
  Delaktighet i och genom samtal inom vård, omsorg och socialt arbete
  Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter, Gleerups Utbildning AB, 2012, 7-17.


Daniel Persson Thunqvist and Bodil Axelsson
  Deltagande under förhandling: Yrkesidentitet och produktion i gymnasieskolans medieprogram
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 131-136.


Daniel Persson Thunqvist, Inger Sandén and Pia Bulow
  Kommunikation som praktik: En teoretisk bakgrund
  Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter, Gleerups Utbildning AB, 2012, 17-31.


Daniel Persson Thunqvist, Karin Osvaldsson and Jakob Cromdal
  "SOS 112 - Vad har inträffat": När barn ringer och ber om hjälp
  Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter, Gleerups Utbildning AB, 2012, 57-73.


Karin Osvaldsson, Daniel Persson-Thunqvist and Jakob Cromdal
  Att säkra förståelse i larmsamtal: Förtydliganden och korrigeringar i SOS-samtal med personer som har svenska som främmandespråk
  Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling, Swedish Science Press, 2007, 241-264.


Daniel Persson Thunqvist
  Identitetsarbete i kommunala ungdomsprojekt
  Att hantera arbetslöshet: Om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna, Arbetslivsinstitutet, 2006, 133-163.


Conference Articles

Daniel Persson Thunqvist and Christian Helms Jørgensen
  Inclusion and equal access at the same time: Comparing VET in Sweden and Denmark
  Proceedings of the ECER VETNET Conference 2015, 2015.


Karin Osvaldsson, Jakob Cromdal and Daniel Persson Thunqvist
  Pranks or accidents?: Problematic calls to the emergency services
  Abstracts: 12th International Pragmatics Conference, 2011, 2011.


Ph.D. Theses

Emanuel Åhlfeldt
  Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg: Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext
  2017.


  Fulltext PDF

Daniel Persson Thunqvist
  Samtal för arbete: Kommunikativa verksamheter i kommunala ungdomsprojekt
  2003.


Reports

Daniel Persson Thunqvist
  Bridging the gaps: Recent reforms and innovations in Swedish VET to handle the current challenges
  Nord-VET- The future of vocational education and training, 3, 2015.


  Fulltext PDF

Daniel Persson Thunqvist and Anders Hallqvist
  The current state of the challenges for VET in Sweden
  NordVET- The future of vocational education and training, 2, 2015.


  Fulltext PDF

Jonas Olofsson and Daniel Persson Thunqvist
  The Swedish Model of Vocational Education and Training: Establishment, recent changes and future challenges
  Nord-VET The future of vocational education and training in the Nordic countries, 1, 2014.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21