Göm menyn

Publications for Daniel Lundqvist


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 835 times*

Journal Articles

Jan Ekstrand, Daniel Lundqvist, Lars Lagerbäck, Marc Vouillamoz, Niki Papadimitiou and Jon Karlsson
  Is there a correlation between coaches leadership styles and injuries in elite football teams?: A study of 36 elite teams in 17 countries
  British Journal of Sports Medicine, 2018, 52(8), 527-531.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson and Kerstin Ekberg
  Managers social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work
  Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 2018, 59(3), 351-365.
   Fulltext  PDF  

Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Maria Gustavsson and Kerstin Ekberg
  Investigating Work Conditions and Burnout at Three Hierarchical Levels
  Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2013, 55(10), 1157-1163.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 4

Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson and Kerstin Ekberg
  Exploring the relationship between managers’ leadership and their health.
  WORK: A journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 2012, 42(3), 419-427.
 Web of Science® Times Cited: 5

Chapters in Books

Daniel Lundqvist
  Chefers psykosociala arbetsmiljö och hälsa
  Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv, Studentlitteratur AB, 2016, 131-145.


Conference Articles

Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Maria Gustavsson and Kerstin Ekberg
  First line managers` work conditions and health.
  Oral presentation at 10th Conference European Academy of Occupational Health Psychology, 11-13 April 2012, Zurich, Switzerland., 2012.


Kerstin Ekberg, Maria Gustavsson, Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Anna-Carin Fagerlind, Nadine Karlsson and Jörgen Eklund
  Leading and organising for health and productivity.
  10th Conference European Academy of Occupational Health Psychology, Zurich, 11-13 April 2012., 2012.


Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson and Kerstin Ekberg
  Det sociala stöd chefer får både stärker och försvagar deras legitimitet: Posterpresentation
  Nätverksmötet i arbets- och organisationspsykologi – AOnet. Umeå, september 2011., 2011.


Maria Gustavsson, Kerstin Ekberg, Jörgen Eklund, Anna-Carin Fagerlind, Nadine Karlsson, Daniel Lundqvist and Cathrine Reinerholm
  Ledarskap och organisering för hälsa och produktion (LOHP)
  AO Psykologi. Nätverksmöte i Arbets- och Organisationspsykologi, 26-27 september 2011, Umeå, 2011.


Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson and Kerstin Ekberg
  Exploring the Relationship between Managers’ Leadership and their Health. Oral presentation
  9th Conference on European Academy of Occupational Health Psychology. Rome, Italy. March 2010, 2010.


Ph.D. Theses

Daniel Lundqvist
  Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers
  2013.


  Fulltext PDF

Reports

Jostein Langstrand and Daniel Lundqvist
  Att leda förändring: från förhandling till realisering
  HELIX working papers, 2015:2, 2015.


  Fulltext PDF

Maria Gustavsson, Anna Fogelberg Eriksson, Daniel Lundqvist, Peter Nilsson and Kerstin Ekberg
  Lokalt ledarskap i en global organisation - kvinnors och mäns möjligheter att bli chefer och utöva ledarskap inom ett verkstadsindustriföretag
  HELIX working papers, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21