Göm menyn

Publications for Dag Balkmar


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Jeff Hearn, Marie Nordberg, Kjerstin Andersson, Dag Balkmar, Lucas Gottzén, Roger Klinth, Keith Pringle and Linn Sandberg
  Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden
  Men and Masculinities, 2012, 15(1), 31-55.
 Web of Science® Times Cited: 48

Dag Balkmar and Tanja Joelsson
  Den bioniske mannen på autoerotiska äventyr - mäns risktagande i trafikrummet
  Norma (Nordic Journal for Masculinity Studies), 2010, 5(1), 27-44.

Keith Pringle, Dag Balkmar and LeeAnn Iovanni
  Trouble in Paradise: Exploring Patterns of Research and Policy Response to Men's Violence in Denmark and Sweden
  NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2010, 18(2), 105-121.

Dag Balkmar, Keith Pringle and LeeAnn Iovanni
  A Reconsideration of Two "Welfare Paradises" Research and Policy Responses to Men's Violence in Denmark and Sweden
  Men and masculinities., 2009, 12(2), 155-174.
 Web of Science® Times Cited: 9

Dag Balkmar
  Se upp - allt fler kvinnor kör som män!: Nollvisionen som diskurs och problemet män i trafiken
  Tidskrift för genusvetenskap, 2009, (2-3), 97-118.

Dag Balkmar
  Implicit men in traffic safety discourse: A life course perspective on (auto)mobility, violations and interventions
  NORMA : Nordic journal of masculinity studies, 2007, 2(2), 127-143.

Chapters in Books

Dag Balkmar and Tanja Joelsson
  Feeling the Speed - the Social and Emotional Investments in Dangerous Road Practices
  Gender and Change: power, politics and everyday practices, Karlstad University Press, 2012, 37-52.


Dag Balkmar
  Genusrelaterade perspektiv på polisbilskörning
  Utryckningsföraren, Meyers, 2011, 54-65.


Dag Balkmar
  Kör så det ryker!: Hälsorisker i samspelet mellan män,maskulinitet och bil
  Genus och Kön inom medicin- och vårdutbildningar, Studentlitteratur, 2010, .


Dag Balkmar and Tanja Joelsson
  Burning Rubber, Marking Territory: Technology, Auto-Erotic Desires and Violating Mobility
  <em>Gender Delight</em>: Science, Knowledge, Culture and Writing…for Nina Lykke, Åsberg, Cecilia, Harrison, Katherine, Pernud, Björn, Gustavsson, Malena (eds.), Tema Genus, 2009, .


Dag Balkmar
  Spinning around the ”lycra-lout”
  <em>Centrum med många riktningar</em>: en vänbok till Gunilla Bjerén, Stockholms universitet, 2009, 11-24.


Dag Balkmar
  Drive-by Shaming - Reflections on the Emotions of (Dangerous) Car Driving
  Thinking with Beverly Skeggs, Centre for Gender studies, Stockholm University, Sweden, 2008, .


Conference Articles

Dag Balkmar
  Doing Raceability, doing Masculinity - Gendered articulations of cars and street racing in motor magazines and web forums
  SOCIETY FOR SOCIAL STUDIES OF SCIENCE 4S,2008, 2008.


Dag Balkmar and Tanja Joelsson
  Kör så det ryker! Teoretiska reflektioner om samspelen mellan män, maskulinitet, rumslighet och våldsam mobilitet
  Genusrelationer och förändringsprocesser: Nordisk feminism och genusforskning 2008,2008, 2008.


Dag Balkmar
  Men, Cars and Dangerous Driving. Affordances and the driver-car interaction from a gender perspective.
  Past Present Future,2007, 2007.


Ph.D. Theses

Dag Balkmar
  On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations
  2012.


  Fulltext PDF

Reports

Dag Balkmar
  Online/Offline with  Virtual Garages: in Biricik, Alp and Hearn, Jeff (eds.) Deconstructing the Hegemony of Men and Masculinities, GEXcel Work in Progress Report Volume VI, Tema Genus Report Series NO. 10:2009.
  Tema G rapport, 10, 2009.


Ewa Gunnarsson, Hanna Westberg, Susanne Andersson and Dag Balkmar
  Learning by fighting? Jämställdhet och genusvetenskap i VINNOVAs organisation och verksamhetsområde
  Arbetsliv i omvandling, , 2007.


Maria Eriksson, Helene Biller and Dag Balkmar
  Mäns våldsutövande - barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov
  2006.


Dag Balkmar and Keith Pringle
  Sweden National Reports on Men's Practices - Reports on Research, Statistical information, Law and Policy Addressing Men's Practices
  Centrum för genusstudiers skriftserie, , 2006.


Dag Balkmar
  VINNOVAs FoU-verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Yrkesverksamma disputerade kvinnor och män i VINNOVAs verksamhetsområde
  VINNOVA rapport, 2, 2006.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21