Göm menyn

Publications for Christina Söderberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Licentiate Theses

Christina Söderberg
  Individriktad brottsprevention: om SSPF och viljan att samverka
  2016.


  Fulltext PDF

Reports

Kerstin Johansson and Christina Söderberg
  Brottsprevention och samhällsarbete: samverkan genom uppdragsutbildning
  Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21