Göm menyn

Publications for Christel Öfverström


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Margaretha Grahn and Christel Öfverström
  Leadership Challenges in Music Education
  Problems in music pedagogy, 2009, 5, 73-86.
   Fulltext  PDF  

Books

Margaretha Grahn and Christel Öfverström
  Musiskt lärande: ett förhållningssätt för alla lärare
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, 2007:52, Institutionen för utbildningsvetenskap, 2007.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Christel Öfverström
  Upplevelse, inlevelse och reflektion: En teoretisk analys och en empirisk undersökning av hur lärare tänker när de använder drama som metod
  2006.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21