Publications for Christel Öfverström
Co-author map based on ISI articles 2007-

Books

Margaretha Grahn and Christel Öfverström
  Musiskt lärande: ett förhållningssätt för alla lärare
    Skapande, vetande / Linköpings universitet, 2007:52, Institutionen för utbildningsvetenskap, 2007.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Christel Öfverström
  Upplevelse, inlevelse och reflektion: En teoretisk analys och en empirisk undersökning av hur lärare tänker när de använder drama som metod
  2006.


  Fulltext PDF