Göm menyn

Publications for Christer Johansson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Göran Brulin, Lennart Svensson and Christer Johansson
  Policy Programmes to promote Entrepreneurship and Innovation:A study of the state of the art, design and impact issues
  Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 2012, 8(1), 36-45.

Chapters in Books

Charlotte Norrman and Christer Johansson
  Effects of ESF projects
  Capturing effects: of projects and programmes, Studentlitteratur, 2013, 117-130.


Charlotte Norrman and Christer Johansson
  Effekter av ESF-projekt
  Att fånga effekter: av program och projekt, Studentlitteratur, 2013, 115-128.


Conference Articles

Charlotte Norrman and Christer Johansson
  Entrepreneurship against all odds: tool to create social cohesion, inclusion and jobs
  17th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB 2012), Helsinki, FINLAND, ABSTRACT VOLUME, 2012.


Christer Johansson
  Den ofrivilligt frivillige egenföretagaren
  Att vara eller jobba som: Betydelsen av yrken i arbetslivet, 2001.


Ph.D. Theses

Christer Johansson
  Den ofrivilligt frivillige företagaren: Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation
  2009.


  Fulltext PDF

Reports

Charlotte Norrman and Christer Johansson
  Litteratur- och forskningsöversikt: Socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande
  Sociologi i Linköping, 1, 2013.


Charlotte Norrman and Christer Johansson
  Innovationssystemets stödaktörer möter unga 18-30 år
  2012.


Christer Johansson, Charlotte Norrman and Lars Niklasson
  Entreprenörskap och Företagande – Förutsättningar i projekt: En förstudie av socialfondsprojekt 2010
  2011.


Christer Johansson, John Boman, Ulrik Lögdlund and Emelie Melander
  ESF-projektet SPIK!: Studier, Poolarbete, Idrott, Kompetens
  Sociologi i Linköping, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Ulrik Lögdlund, John Boman, Jenny Andersson and Christer Johansson
  Kvalitet i kommunals fackliga utbildningar
  Sociologi i Linköping, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Susanne Urban, Rurik Holmberg, Giulia Ray, John Boman, Ulrik Lögdlund and Christer Johansson
  Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Christer Johansson
  Nödvändighetsentreprenören - den ofrivilligt frivillige företagaren
  2011.


Christer Johansson
  Narrativ forskning: biografiskt perspektiv på berättelser
  Sociologi i Linköping, 1999:2, 1999.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21