Göm menyn

Publications for Charlotta Einarsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Charlotta Einarsson and Kjell Granström
  Gender-biased interaction in the classroom: the influence of gender and age in the relationship between teacher and pupil
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2002, 46(2), 117-127.

Books

Eva Hammar Chiriac and Charlotta Einarsson
  Gruppobservationer: Teori och praktik
    Studentlitteratur, 2013.


Charlotta Einarsson and Eva Hammar Chiriac
  Gruppobservationer : teori och praktik
    Studentlitteratur, 2002.


Glenn Hultman, Kjell Granström, K. Hörberg and Charlotta Einarsson
  Skolan som lärande kultur - kunskapsbehov och kunskapsutnyttjande
    HLS Förlag, 1997.


Kjell Granström and Charlotta Einarsson
  Forskning om liv och arbete i svenska klassrum
    Skolverkets monografiserie, , Liber, 1995.


Anthologies

Charlotta Einarsson, Eva Hammar Chiriac, Gunilla Jedeskog, Tobias Lindberg and Marcus Samuelsson
  Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström
  Skapande vetande, 53, Skapande Vetande, 2007.


Chapters in Books

Charlotta Einarsson, Eva Hammar Chiriac, Gunilla Jedeskog, Tobias Lindberg and Marcus Samuelsson
  Kjell Granströms vängrupp (KGV)
  Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström, Skapande vetande, Linköpings universitet, 2007, -387.


Conference Articles

Eva Hammar Chiriac and Charlotta Einarsson
  A theoretical model for group observation.
  The British Psychological Society Annual Conference and BPS Social PsychologySection Conference Dublin 2-4 April.,2008, 2008.


Charlotta Einarsson and Eva Hammar Chiriac
  Students' experiences of group-work in higher education
  Students experiences of group-work in higher education,2007, 2007.


Eva Hammar Chiriac and Charlotta Einarsson
  Är gräset grönare i den andra gruppen? Studenters erfarenheter av grupparbete
  The national conference on Group and Social Psychology,2006, 2007.


Kjell Granström, Eva Hammar Chiriac and Charlotta Einarsson
  Hur kan man studera och förstå det som händer när människor skall samarbeta i grupp
  Psykologidagarna 30-31 oktober 2006,2006, 2006.


Charlotta Einarsson and Eva Hammar Chiriac
  Is the Grass Greener in the Other Group? Students’ Experiences of Group-Work
  , 2006.


Charlotta Einarsson and Eva Hammar Chiriac
  Teoretisk modell för gruppobservationer.
  The first National Conference on Groups and Social Psychology,1998, 1998.


Ph.D. Theses

Charlotta Einarsson
  Lärares och elevers interaktion i klassrummet: Betydelse av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

Charlotta Einarsson
  Ett ärende blir till: föreställningar om hur problem hanteras inom elevhälsan
  FOG rapport, 71, 2011.


  Fulltext PDF

Charlotta Einarsson
  Konflikter mellan grupper: teorier om intergruppskonflikter
  FOG rapport, 33, 1996.


  Fulltext PDF

Kjell Granström and Charlotta Einarsson
  Samspel i svenska klassrum. En forskningsöversikt
  FOG rapport, 14, 1993.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21