Göm menyn

Publications for Charlotte Alm


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Charlotte Alm
  The Role of Shyness and Self–Focused Attention for Attribution of Reactions in Social Situations to Internal and External Causes
  Scandinavian Journal of Psychology, 2007, 48(6), 519-527.
 Web of Science® Times Cited: 3

Charlotte Alm and Ann Frodi
  Tales from the shy: Interviews with self– and peer rated, shy and non–shy individuals concerning their thoughts, emotions, and behaviors in social situationsbehaviors in social situations
  , 2006, , .

Charlotte Alm
  The Role of Shyness and Behavioral Inhibition for Attribution of Emotional Reactions and Ratings of Degree of Internality
  , 2006, , .

Charlotte Alm and Erik Lindberg
  Attributions of shyness–resembling behaviors by shy and non–shy individuals
  Personality and Individual Differences, 1999, 27(3), 575-585.

Chapters in Books

Sam Paldanius and Charlotte Alm
  Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar
  Folkhögskolans praktiker i förändring, Studentlitteratur, 2009, 79-118.


Sam Paldanius and Charlotte Alm
  Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?
  Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling, Föreningen för folkbildningsforskning, 2008, .


Conference Articles

Gisela Eckert, Charlotte Alm, Ebba Jakobsson, Emelie Schröder and Mårten Tyrberg
  Externally Imposed Internally Driven Learning - A Paradox?
  The 13th International Conference on Thinking,2007, 2007.


Gisela Eckert, Charlotte Alm, Fanny Estling, Ebba Jakobsson and Mårten Tyrberg
  Du kan väl spela psykolog. Att få en känsla av kontinuitet och progression. Ett nytt sätt att undervisa i samtals- och testmetod på ett psykologprogram.
  Utvecklingskonferensen,2005, 2006.


Charlotte Alm
  Betydelsen av upplevd trygghet för attraktiviteten hos olika kollektiva transportsätt.
  VTI:s fackseminarier vid Nordic Rail,2001, 2001.


Ph.D. Theses

Charlotte Alm
  The Role of Causal Attribution and Self-Focused Attention for Shyness
  2006.


  Fulltext PDF

Reports

Charlotte Alm and Erik Lindberg
  Betydelsen av upplevda risker och känslor av otrygghet vid resor med kollektivtrafik: En undersökning i Göteborg samt jämförelse med resultat från Norrköping och Stockholm.
  2004.


Charlotte Alm and Erik Lindberg
  Kollektivtrafik i storstad - undviker människor att resa på grund av otrygghet?
  2003.


Charlotte Alm and Erik Lindberg
  Upplevd trygghet vid resor med kollektiva transportmedel.
  2002.


Charlotte Alm and Erik Lindberg
  Perceived risk, feelings of safety and worry associated with different travel modes.
  KFB-meddelande, 7, 2000.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21