Göm menyn

Publications for Cecilia Lindgren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Judith Lind and Cecilia Lindgren
  Displays of parent suitability in adoption assessment reports
  Child & Family Social Work, 2017, 22(S1), 53-63.
 Web of Science® Times Cited: 1

Cecilia Lindgren
  Ideals of parenting and childhood in the contact zone of intercountry adoption: Assessment of second-time adoption applicants in Sweden
  Childhood, 2015, 22(4), 474-489.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Cecilia Lindgren and Karin Zetterqvist Nelson
  Here and now - there and then: Narrative time and space in intercountry adoptees' stories about background, origin and roots
  Qualitative Social Work, 2014, 13(4), 539-554.
   Fulltext  PDF  

Cecilia Lindgren
  Recension: Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik
  Scandia, 2012, 78(2), 149-151.

Cecilia Lindgren
  Barnets bästa i adoptionspolitiken. Synen på biologiska och sociala familjeband i debatten om adoption 1917-1970
  Locus, 2002, 14(2), 36-51.

Books

Astri Andresen, Olöf Gardarsdottir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola and Ingrid Söderlind
  Barnen och välfärdspolitiken: Nordiska barndomar 1900-2000
    Dialogos förlag, 2011.


Cecilia Lindgren
  Internationell adoption i Sverige: Politik och praktik från sextiotal till nittiotal
    Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 2010.


Anthologies

Judith Lind, Cecilia Lindgren, Mats Sjöberg and Karin Zetterqvist Nelson
  Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?: En vänbok till Bengt Sandin
  Tema Barn, Linköpings univeristet/Bokakademin AB, Linköping, 2009.


Chapters in Books

Cecilia Lindgren and Johanna Sjöberg
  Sustaining and transgressing borders. The relationship between children and the elderly in Mad Men.
  Connecting childhood and old age in popular media, University Press of Mississippi, 2018, 184-206.


Cecilia Lindgren
  Time for good parenthood: a study of intercountry adoption assessment
  Doing good parenthood: ideas and practices of parental involvement, Palgrave Macmillan, 2016, 17-27.


Judith Lind and Cecilia Lindgren
  Adoptivfamiljen
  Nätverksfamiljen, Natur och kultur, 2012, 239-256.


Cecilia Lindgren
  Adoption. Samarbete för rättslikhet
  Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000, Dialogos Förlag, 2011, 216-270.


Cecilia Lindgren
  Barnets väl - samhällets ansvar: Utredning av blivande adoptivföräldrar 1955-2008
  Föräldraskapets politik: Från 1900- till 2000-tal, Dialogos förlag, 2011, 27-53.


Roger Klinth and Cecilia Lindgren
  Progression i en bolognaanpassad utbildning
  Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU?: en rapport från CUL-dagen 11 december 2008, Centrum för undervisning och lärande, Linköpings universitet, 2009, 149.


Cecilia Lindgren and Judith Lind
  Resa tillbaka. Om adoption, identitet och ursprung.
  Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet?, Linköpings universitet, 2009, 193-214.


Cecilia Lindgren
  What is "in the best interest of the child"? Notions of biological and social kinship in Swedish child adoption policy 1917-1970
  Uppväxt, familjeformer och barns bästa.: om familjeliv som offentlig angelägenhet och vardaglig praktik : bidrag presenterade vid en konferens ordnad av Institutet för framtidsstudier och Tema barn, Linköpings universitet, i Stockholm den 5 och 6 februari 2001, Institutet för Framtidsstudier, 2002, 43-60.


Conference Articles

Cecilia Lindgren
  Adoption - ett nordiskt projekt
  Nordiske barndommer,2007, 2007.


Cecilia Lindgren
  Adoptivbarnet - främling eller familjemedlem
  Nordiska historikermötet,2007, 2007.


Judith Lind and Cecilia Lindgren
  Roots trips - intercountry adoption and cultural identity
  The Social and Cultural History of Children and Youth, SHCY, Fourth Biennial Conference, ¿In the Name of the Child¿.,2007, 2007.


Cecilia Lindgren
  In the best interest of the child. Child adoption legislation in twentieth century Sweden
  Symposium on the History of Childhood,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Mathilda Hallberg
  Barn till beskådan: Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944
  2017.


  Fulltext PDF

Cecilia Lindgren
  En riktig familj: Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975
  2006.


Reports

Cecilia Lindgren and Roger Klinth
  Progression i en bolognaanpassad lärarutbildning
  Centrum för undervisning och lärande. Rapportserie., 14, 2009.


Cecilia Lindgren
  "Han slösar all sin kärlek på gossen": Adoptionsärenden behandlade vid Stockholms rådshusrätt 1925
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:2, 1996.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 



Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21