Göm menyn

Publications for Carl-Johan Petri


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Carl-Johan Petri
  Styr balanserat med kort och kartor
  Bonnier Ledarskap, 2016, , .

Mathias Cöster and Carl-Johan Petri
  Influence of insight and manoeuvre inertia on information technology investments and strategic change
  International Journal of Management and Decision Making, 2014, 13(3), 250-265.

Carl-Johan Petri
  Using an innovative price model to leverage the business model – The case of price model innovation in the largest Swedish taxi company
  Journal of Business Models, 2014, 2(1), 56-70.

Einar Iveroth, Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Nils-Göran Olve, Mathias Cöster and Fredrik Nilsson
  How to differentiate by price: Proposal for a five-dimensional mode
  European Management Journal, 2013, 31(2), 109-123.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 9

Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Mathias Cöster, Fredrik Nilsson and Nils-Göran Olve
  Prismodeller – en taxonomi
  Ekonomiska samfundets tidskrift, 2010, (3), 175-190.

Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy
  Twelve years later: Understanding and realizing the value of balanced scorecards
  Ivey Business Journal, 2004, MayJun, .

Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Balanced Scorecard: From cost control to controlling the future - how to make Balanced Scorecards actionable!
  Scandinavian Brewer's Review, 2003, 60(5), .

Carl-Johan Petri
  Employee-propelled information provision: how ABB facilities management uses performance measurements to boost employee participation in the organisational information provision
  Journal of Human Resource Costing and Accounting, 2000, 5(2), 11-30.

Books

Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Balanserad styrning: utveckling och tillämpning i svensk praktik
    Liber, 2014.


Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Strategibaserad styrning: Så använder du strategikartor och styrkort för att nå företagets mål
    Liber, 2014.


Carl-Johan Petri and Bino Catasús
  Controllerhandboken
    Liber, 2013.


Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Einar Iveroth, Carl-Johan Petri and Alf Westelius
  Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller
    Studentlitteratur, 2013.


Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy
  El Cuadro de mando en acción: equilibrando estrategia y control
    Deusto, 2004.


Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy
  Framgångsrikt styrkortsarbete: metoder och erfarenheter
    Bättre ledarskap, , Liber, 2003.


Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Sofie Roy
  Making scorecards actionable: balancing strategy and control
    John Wiley & Sons, 2003.


Anthologies

Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri and Alf Westelius
  Strategic management control: with a focus on dialogue
  Studentlitteratur, 2016.


Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri and Alf Westelius
  Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus
  Studentlitteratur AB, 2016.


Chapters in Books

Thomas Falk, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Åke Walldius
  Att beskriva en organisations strategi som en karta
  Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus, Studentlitteratur AB, 2016, 23-61.


Thomas Falk, Carl-Johan Petri, Jan Roy and Åke Walldius
  Illustrating an organisation's strategy as a map
  Strategic management control: with focus on dialogue, Studentlitteratur, 2016, 27-65.


Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri and Alf Westelius
  Strategic management control in theory and practice
  Strategic management control: with focus on dialogue, Studentlitteratur, 2016, 15-25.


Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri and Alf Westelius
  Strategisk ekonomistyrning i teori och praktik
  Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus, Studentlitteratur AB, 2016, 13-22.


Nils-Göran Olve, Alf Westelius, Carl-Johan Petri, Mathias Cöster and Einar Iveroth
  Prismodeller som strategiskt verktyg
  Bonniers ledarskapshandböcker: ekonomistyrning (3.7), Bonniers, 2013, .


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Strategiorienterad styrning med hjälp av balanserade styrkort
  Perspektiv på ekonomistyrning, Liber, 2013, 161-185.


Carl-Johan Petri and Nanne Bergstrand
  Likheter och skillnader mellan företagsekonomi och professionell fotboll – samtal mellan en expert på företagsstyrning och en allsvensk mästare
  Bonnier Ledarskapshandböcker: Affärsutveckling, Bonnier Business Publishing, 2009, .


Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Balanced Scorecard – styrning med fokus på strategierna
  Controllerhandboken, Liber, 2008, .


Carl-Johan Petri and Mikael Häussling-Löwgren
  Affärsstyrningens betydelse för kundorientering
  Bonnier Ledarskapshandböcker: Affärsutveckling, Bonnier Business Publishing, 2006, .


Carl-Johan Petri
  Handledaren som handledd och handledda som handledare: erfarenheter från en forskningsmiljö med många industridoktorander
  Ekonomiska informationssystem: där ekonomi och IT möts, Studentlitteratur, 2006, 73-85.


Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Balanced Scorecard - styrning med fokus på strategierna
  Controllerhandboken, Industriförlaget, 2004, -824.


Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Increasing the Bandwidth in Telework Control
  Organisation and Work Beyond 2000, Springer, 2003, -385.


Conference Articles

Carl-Johan Petri and Mathias Cöster
  Insight and maneuver inertia: revisiting Hedberg and Ericson's concepts of inertia to analyze IT investments in a printing company during the years 1971-1989
  XVIII Nordic Workshop on management control, Örebro, 2013.


Carl-Johan Petri
  Turning taxi pricing upside-down: How a Swedish taxi company developed and implemented a fixed-price model for travel between any customer-chosen origin and destination
  22st Nordic Academy of Management Conference (NFF 2013), 21-23 August 2013, Reykjavik, Iceland, 2013.


Carl-Johan Petri, Nils-Göran Olve, Alf Westelius and Johan Ohlsson
  Price as an integrated part of the business model – exploring the link between business ecologies, strategies and pricing
  XVII Nordic Workshop on management control, Uppsala, 2012.


Carl-Johan Petri and Mathias Cöster
  The hen or the egg? IT innovations’ influence on business strategy
  21st Nordic Academy of Management Conference (NFF 2011), 20-24 August 2011, Stockholm, Sweden, 2011.


Carl-Johan Petri
  Information-providing call centers: measuring information contribution from call centers through ex ante contracts and ex post monitoring
  Proceedings of the 6th International ITF Workshop and Business Conference, 2001.


Carl-Johan Petri, Anna Moberg, Birger Rapp and Charlotte Stoltz
  Managing geographically dispersed data acquisition
  Proceedings of the 8th International Assembly on New Ways to Work, 2001.


Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Increasing the bandwidth in telework control
  Procedings from the 5th International Telework Workshop, 2000, 2000.


Ph.D. Theses

Carl-Johan Petri  Organizational information provision: managing mandatory and discretionary utilization of information technology
  2001.


Licentiate Theses

Emelie Eriksson
  Patterns of corporate visual selfrepresentation in accounting narratives
  2017.


Carl-Johan Petri-Westin
  Informationsförsörjning: En fråga om ansvar: aktiviteter och uppdrag i fem stora svenska organisationers operativa informationsförsörjning
  1998.


Reports

Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet: Rapport från sju kommuner med erfarenhet av att rapportera om kostnader för olika kalkylobjekt
  Uppdragsforskningsparpport, 2017:3, 2017.


  Fulltext PDF

Carl-Johan Petri and Nils-Göran Olve
  Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv: Insamling, uppföljning och analys – ett förslag till tentativt ramverk
  Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2014:2, 2014.


  Fulltext PDF

Nils-Göran Olve and Carl-Johan Petri
  Balanced scorecard i svenska teknikföretag hösten 2004
  2004.


Nils-Göran Olve, Anders Lung and Carl-Johan Petri
  Tillit till IT - en studie av förutsättningarna att öka tilliten till IT och Internet
  2004.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21