Publications for Carin Franzén
Co-author map based on ISI articles 2007-

2013 to 2015

Keywords

vill smärtan smärta scholars premodern modern love litteraturens litteraturen literature literary history german fenomen etiska estetiska desire culture conference bring

Chapters in Books

Carin Franzén
  Med pennan som murslev
  Mellan himmel och helvete: bilder och berättelser från senmedeltidens Italien, Atlantis, 2015, 63-80.


Carin Franzén
  Christine de Pizan’s appropriation of the courtly tradition
  Narrations genrées: Ecrivaines dans l'histoire européenne jusqu'au début du XXe siècle, Peeters Publishers, 2014, 43-57.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  The Division of Love and Feminine Desire: Christine de Pizanand Marguerite de Navarre
  Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 92-109.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  The Legacy of Courtly Love and the Feminine Position
  (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History: The Representation of the Past in Literary and Material Culture, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013, 93-114.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  “Vad spelar det för roll vem som talar?”: Om den kvinnliga rösten I förmodern litteratur
  Fält i förvandling: Genusvetenskaplig litteraturforskning, Gidlunds förlag, 2013, 173-183.