Publications for Carin Franzén
Co-author map based on ISI articles 2007-

Keywords

vill smärtan smärta premodern modern love litteraturvetenskap litteraturens litteratur literature literary historia fenomen estetiska desire culture conference christine boken autonomins

Journal Articles

Carin Franzén
  Utopiska strategier i Christine de Pizans Kvinnostaden
  K & K: kultur og klasse : kritik og kulturanalyse, 2012, (114), 31-44.

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Kærlighedens tvetydighet og den kvindelige position
  Drift. Tidsskrift for psykoanalyse, 2010, 10(1), 49-64.

Faculty:
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Att komma utöver sig själv: Om upprepning hos Freud, Kierkegaard och Lacan
  Tidskrift för litteratur teori och estetik, Aiolos, 2009, 14(36-37), 91-97.

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för svenska och litteratur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Recension av Röstens anatomi
  Tidskrift för litteraturvetenskap, 2009, (1), 106-108.

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för svenska och litteratur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Intimitetens utsatthet
  Tidskrift för litteratur teori och estetik, AIOLOS, 2008, 13(32-33), 71-75.

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för svenska och litteratur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Den estetiska autonomins frihet
  TFL : tidskrift för litteraturvetenskap, 2007, 1-2, 100-103.

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Joyce och litteraturens pris
  Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik / redaktion: Jan Arnald (ansv. utg.), Ingemar Haag, Jan Holmgaard, 2007, 30-31, 19-25.

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Om hänförelse
  Lyrikvännen, 2006, 1, 30-35.

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Från en skönhet till en annan
  Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik / redaktion: Jan Arnald (ansv. utg.), Ingemar Haag, Jan Holmgaard, 2005, 25-26, 67-78.

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Books

Carin Franzén
  För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap
    Symposion, 2007.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Anthologies

Carin Franzén
  Grundbok i litteraturvetenskap: Historia, praktik och teori
  Studentlitteratur, 2015.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för språk och kultur;
Centre:
Clinic:

Chapters in Books

Carin Franzén
  Med pennan som murslev
  Mellan himmel och helvete: bilder och berättelser från senmedeltidens Italien, Atlantis, 2015, 63-80.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för språk och kultur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Med pennan som murslev
  Mellan himmel och helvete: bilder och berättelser från senmedeltidens Italien, Bokförlaget Atlantis, 2015, 63-80.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för språk och kultur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Polyphony of Love in the Heptaméron
  Allusions and Reflections: Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe, Cambridge Scholars Publishing, 2015, 257-270.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för språk och kultur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Christine de Pizan’s appropriation of the courtly tradition
  Narrations genrées: Ecrivaines dans l'histoire européenne jusqu'au début du XXe siècle, Peeters Publishers, 2014, 43-57.


  Fulltext PDF

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department:
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  The Division of Love and Feminine Desire: Christine de Pizanand Marguerite de Navarre
  Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 92-109.


  Fulltext PDF

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för språk och kultur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  The Legacy of Courtly Love and the Feminine Position
  (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History: The Representation of the Past in Literary and Material Culture, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013, 93-114.


  Fulltext PDF

Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  “Vad spelar det för roll vem som talar?”: Om den kvinnliga rösten I förmodern litteratur
  Fält i förvandling: Genusvetenskaplig litteraturforskning, Gidlunds förlag, 2013, 173-183.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för språk och kultur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  Om den passion som kallas kärlek
  Att tänka smärtan, Södertörns högskola, 2009, 231-242.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Avdelningen för svenska och litteratur;
Centre:
Clinic:

Carin Franzén
  "La vieille algèbre des peines d'amour". Duras et la question du désir féminin", Marguerite Duras et la pensée contemporaine
  Marguerite Duras et la pensée contemporaine, Göteborgs universitet, 2008, 288.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Ph.D. Theses

Elin Käck
  “Swarming European Consciousness”: Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams
  2015.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department:
SubDepartment:
Centre:
Clinic:

Reports

Anna Bjuremark, Helen Setterud and Carin Franzén
  Att examinera kvalitet i kurser och program
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.


Faculty: Filosofiska fakulteten
Department: Institutionen för beteendevetenskap och lärande;Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier;Institutionen för kultur och kommunikation;
SubDepartment: Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN);
Centre:
Clinic: