Publications for Carin Franzén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Carin Franzén
  Utopiska strategier i Christine de Pizans Kvinnostaden
  K & K: kultur og klasse : kritik og kulturanalyse, 2012, (114), 31-44.

Carin Franzén
  Kærlighedens tvetydighet og den kvindelige position
  Drift. Tidsskrift for psykoanalyse, 2010, 10(1), 49-64.

Carin Franzén
  Recension av Röstens anatomi
  Tidskrift för litteraturvetenskap, 2009, (1), 106-108.

Carin Franzén
  Att komma utöver sig själv: Om upprepning hos Freud, Kierkegaard och Lacan
  Tidskrift för litteratur teori och estetik, Aiolos, 2009, 14(36-37), 91-97.

Carin Franzén
  Intimitetens utsatthet
  Tidskrift för litteratur teori och estetik, AIOLOS, 2008, 13(32-33), 71-75.

Carin Franzén
  Joyce och litteraturens pris
  Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik / redaktion: Jan Arnald (ansv. utg.), Ingemar Haag, Jan Holmgaard, 2007, 30-31, 19-25.

Carin Franzén
  Den estetiska autonomins frihet
  TFL : tidskrift för litteraturvetenskap, 2007, 1-2, 100-103.

Carin Franzén
  Om hänförelse
  Lyrikvännen, 2006, 1, 30-35.

Carin Franzén
  Från en skönhet till en annan
  Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik / redaktion: Jan Arnald (ansv. utg.), Ingemar Haag, Jan Holmgaard, 2005, 25-26, 67-78.

Books

Carin Franzén
  För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap
    Symposion, 2007.


Anthologies

Carin Franzén
  Grundbok i litteraturvetenskap: Historia, praktik och teori
  Studentlitteratur, 2015.


Chapters in Books

Carin Franzén
  Joi d'amor as Discursive Practice
  Tears, sighs and laughter: expressions of emotions in the middle ages, KVHAA, 2017, 305-314.


Carin Franzén
  Duras and the art of the impossible
  Psychoanalysis and the unrepresentable: from culture to the clinic, Routledge, 2016, 130-140.


Carin Franzén
  Stratégie discursive dans l’œuvre de Christine de Pizan
  <em>Genre et discours rapporté en français médiéval</em>: Le discours et la langue, L'Harmattan, 2016, 53-68.


Carin Franzén
  Med pennan som murslev
  Mellan himmel och helvete: bilder och berättelser från senmedeltidens Italien, Bokförlaget Atlantis, 2015, 63-80.


Carin Franzén
  Polyphony of Love in the Heptaméron
  Allusions and Reflections: Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe, Cambridge Scholars Publishing, 2015, 257-270.


Carin Franzén
  Ambiguities of spiritual and courtly love: a theoretical refection
  The eufemiavisor and courtly culture: time, texts and cultural transfer : papers from a symposium in Stockholm 11-13 October 2012, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2015, 121-135.


Carin Franzén
  Christine de Pizan’s appropriation of the courtly tradition
  Narrations genrées: Ecrivaines dans l'histoire européenne jusqu'au début du XXe siècle, Peeters Publishers, 2014, 43-57.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  “Vad spelar det för roll vem som talar?”: Om den kvinnliga rösten I förmodern litteratur
  Fält i förvandling: Genusvetenskaplig litteraturforskning, Gidlunds förlag, 2013, 173-183.


Carin Franzén
  The Legacy of Courtly Love and the Feminine Position
  (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History: The Representation of the Past in Literary and Material Culture, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013, 93-114.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  The Division of Love and Feminine Desire: Christine de Pizanand Marguerite de Navarre
  Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 92-109.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  Om den passion som kallas kärlek
  Att tänka smärtan, Södertörns högskola, 2009, 231-241.


  Fulltext PDF

Carin Franzén
  "La vieille algèbre des peines d'amour". Duras et la question du désir féminin", Marguerite Duras et la pensée contemporaine
  Marguerite Duras et la pensée contemporaine, Göteborgs universitet, 2008, 288.


Ph.D. Theses

Elin Käck
  “Swarming European Consciousness”: Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams
  2015.


Reports

Anna Bjuremark, Helen Setterud and Carin Franzén
  Att examinera kvalitet i kurser och program
  CUL-rapporter, 2008:13, 2008.