Publications for Britt-Marie Johansson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Ph.D. Theses

Britt-Marie Johansson
  Kundkommunikation vid distanshandel: En studie om kommunikationsmediers möjligheter och hinder
  2007.


  Fulltext PDF