Publications for Bo Petersson
Co-author map based on ISI articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Keywords

version valuations skolans philosophy medicine lärares his hennes health he hans hagerstrom gunnel forskning false error engagerad axel authors arbete

Journal Articles

Bo Petersson
  Axel Hagerstrom and His Early Version of Error Theory
 
Altmetric usage: 1

  THEORIA-A SWEDISH JOURNAL OF PHILOSOPHY, 2011, 77(1), 55-70.

Bo Petersson
  A Real Mind. The Life and Work of Axel Hagerstrom - By Patricia Mindus
  THEORIA-A SWEDISH JOURNAL OF PHILOSOPHY, 2011, 77(1), 90-99.

Bo Petersson
  Hans Larsson och värdenihilismen
  Filosofisk tidskrift, 2003, 24(1), .

Bo Petersson
  Hans Larssonoch moralprincipernas stege
  Filosofisk tidskrift, 2001, 22(4), 44-54.

Bo Petersson
  Atlantismyten och Platons politiska filosofi
  Tvärsnitt, 1999, 21(4), 36-47.

Bo Petersson
  Är dålig forskning också dålig etik?
  Vest: journal for science and technology studies, 1998, 11(2), .

Bo Petersson
  Den skicklige vågmästaren hos Platon
  Filosofisk tidskrift, 1998, 19(3), 46-54.

Books

Bo Petersson, Göran Hermerén and Bengt Gustafsson
  Good Research Practice - What is it?
    Vetenskapsrådet, 2006.


Bo Petersson, Göran Hermerén and Bengt Gustafsson
  Vad är god forskningssed?
    Vetenskapsrådet, 2005.


Bo Petersson
  Värdering och faktum: studier i Hans Larssons moralfilosofi
    CTE, 9, CTE, 2004.


Bo Petersson
  Forskningsetisk vägning, 1: forskningens värde
    CTE, 6, Centrum för tillämpad etik, Universitetet, 1999.


Bo Petersson
  Forskning och etiska koder
    Nya Doxa, 1994.


Anthologies

Bo Petersson
  Applied Ethics and Reflective Equilibrium
  CTE, 8, CTE/LiU, 2000.


Bo Petersson and Per-Erik Liss
  Hälsosamma tankar.
  Nya Doxa, 1995.


Chapters in Books

Bo Petersson
  Forskningsdefinitionen och etikprövningslagen
  Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 163-171.


Bo Petersson
  Health, Doctors and the Good Life - a footnote to Plato
  Dimensions of Health and Health Promotion, Rodopi, 2003, 37-54.


Bo Petersson
  Wide Reflective Equilibrium and the Justification of Moral Theory
  Reflective Equilibrium, Kluwer Academic Publishers, 1998, 127-134.


Conference Articles

Bo Petersson
  Vad är en värdekonflikt? - Några funderingar kring ett svårfångat begrepp.
  Verdikonflikter i Norden. Rapport fra et symoposium i Oslo.,1996, 1998.


Ph.D. Theses

Johanna Romare
  Etik och ekonomiskt handlande: En undersökning av moral och egenintresse
  2014.


  Fulltext PDF

Marcus Agnafors
  Justice among Us: A Philosophical Analysis of Michael Walzer’s Theory of Justice
  2010.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.