Göm menyn

Publications for Bo Petersson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Bo Petersson
  A Real Mind. The Life and Work of Axel Hagerstrom - By Patricia Mindus
  THEORIA-A SWEDISH JOURNAL OF PHILOSOPHY, 2011, 77(1), 90-99.

Bo Petersson
  Axel Hagerstrom and His Early Version of Error Theory
  THEORIA-A SWEDISH JOURNAL OF PHILOSOPHY, 2011, 77(1), 55-70.
 Web of Science® Times Cited: 2

Bo Petersson
  Ingemar Hedenius moralfilosofi: meta-etik
  Filosofisk Tidskrift, 2009, (2), 35-56.

Bo Petersson
  Ingemar Hedenius moralfilosofi: normativ etik
  Filosofisk Tidskrift, 2009, (2), 57-76.

Bo Petersson
  Den tidiga Uppsalafilosofiska analysen
  Filosofisk Tidskrift, 2008, (1), 3-18.

Bo Petersson
  Hans Larsson och värdenihilismen
  Filosofisk tidskrift, 2003, 24(1), .

Bo Petersson
  Hans Larssonoch moralprincipernas stege
  Filosofisk tidskrift, 2001, 22(4), 44-54.

Bo Petersson
  Atlantismyten och Platons politiska filosofi
  Tvärsnitt, 1999, 21(4), 36-47.

Bo Petersson
  Den skicklige vågmästaren hos Platon
  Filosofisk tidskrift, 1998, 19(3), 46-54.

Bo Petersson
  Är dålig forskning också dålig etik?
  Vest: journal for science and technology studies, 1998, 11(2), .

Bo Petersson and Johnny Ludvigsson
  När kan man forska på patienter utan deras informerade samtycke?
  VEST. Tidskrift för vetenskapsstudier, 1996, (4), 47-56.

Bo Petersson
  Lucretius och tingens natur - om atomer, gudar och fruktan för döden
  Värld och vetande, 1992, (8), 192-202.

Bo Petersson
  Etik och kolhydrater. En forskningsetisk studie om Vipeholmsundersökningarna 1945-1955
  Vest : tidskrift för vetenskapsstudier, 1991, (3), 3-20.

Books

Bo Petersson
  Värde, känsla och fiktion: fem studier om Uppsalaskolan och Axel Hägerströms moralfilosofi
    CTE, 17, Linköping University Electronic Press, 2017.


  Fulltext PDF

Bo Petersson, Göran Hermerén and Bengt Gustafsson
  Good Research Practice - What is it?
    Vetenskapsrådet, 2006.


Bo Petersson, Göran Hermerén and Bengt Gustafsson
  Vad är god forskningssed?
    Vetenskapsrådet, 2005.


Bo Petersson
  Värdering och faktum: studier i Hans Larssons moralfilosofi
    CTE, 9, CTE, 2004.


Bo Petersson
  Forskningsetisk vägning, 1: forskningens värde
    CTE, 6, Centrum för tillämpad etik, Universitetet, 1999.


Bo Petersson
  Forskning och etiska koder
    Nya Doxa, 1994.


Anthologies

Bo Petersson
  Applied Ethics and Reflective Equilibrium
  CTE, 8, CTE/LiU, 2000.


Bo Petersson and Per-Erik Liss
  Hälsosamma tankar.
  Nya Doxa, 1995.


Chapters in Books

Bo Petersson
  Axel Hägerström on Moral Language
  Axel Hägerström and modern social thought, Bardwell Press, 2014, 33-52.


Bo Petersson
  Forskningsdefinitionen och etikprövningslagen
  Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud], Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013, 163-171.


Bo Petersson
  Platon
  Filosofi och medicin: från Platon till Foucault, Thales, 2012, 17-37.


Bo Petersson
  A Beginning
  Perspectives on Applied Ethics, Linköpings universitet, Centrum för tillämpad etik, 2007, 7-21.


Bo Petersson
  Health, Doctors and the Good Life - a footnote to Plato
  Dimensions of Health and Health Promotion, Rodopi, 2003, 37-54.


Bo Petersson
  What is this Thing Called Reflective Equilibrium
  Applied ethics and reflective equilibrium 2000 CTE, Linköping University, 2000, 23-44.


Bo Petersson
  Värdegemenskap: Vad är det?
  Värdegemenskap i ett mångkulturellt samhälle: Rapport från ett internordiskt symposium i Lund, Lund University Press, 1998, 7-24.


Bo Petersson
  Wide Reflective Equilibrium and the Justification of Moral Theory
  Reflective Equilibrium, Kluwer Academic Publishers, 1998, 127-134.


Bo Petersson
  Vad är en värdetradition?: en begreppsanalytisk skiss.
  Värdetraditioner i nordiskt perspektiv, Lund University Press, 1997, 7-25.


Bo Petersson
  The Mentally Retarded as Research Subjects: A Research ethics study of the Vipeholm Investigations 1945-1955
  Ideal and reality: applying ethics in theory and practiceIdeal and Reality, Centre for Research Ethics [Centrum för forskningsetik], Vetenskaps- och vitterhets-samhället, 1993, 1-31.


Bo Petersson
  The Substitution-Argument
  ThD 60. Philosophical essays dedicated to THORILD DAHLQUIST on his sixtieth birthday, Filosofiska föreningen och Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet, 1980, 118-128.


Conference Articles

Bo Petersson
  Vad är en värdekonflikt?: Några funderingar kring ett svårfångat begrepp
  Verdikonflikter i Norden: Rapport fra et symposium i Oslo, 1996, 1998.


Ph.D. Theses

Johanna Romare
  Etik och ekonomiskt handlande: En undersökning av moral och egenintresse
  2014.


  Fulltext PDF

Marcus Agnafors
  Justice among Us: A Philosophical Analysis of Michael Walzer’s Theory of Justice
  2010.


Bo Petersson  Axel Hägerströms värdeteori
  1973.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21