Göm menyn

Publications for Boel Berner


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Boel Berner and Maria Björkman
  Modernizing the flow of blood: Biomedical technicians, working knowledge and the transformation of Swedish blood centre practices
  Social Studies of Science, 2017, 47(4), 485-510.
   Fulltext  PDF  

Boel Berner
  Det ligger i blodet?: Vetenskap och ideologi i mellankrigstidens blodgruppsundersökningar
  Ikaros. Tidskrift om människan och vetenskapen., 2015, 12(4), 22-26.

Boel Berner
  Review of Åsa Broberg, Utbildning på gränsen mellan skola och arbete: Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918–1971
  Nordic Journal of Educational History, 2015, 2(2), 69-73.
   Fulltext  PDF  

Boel Berner
  Women in Industrial Research – A Complicated History: Review of Renate Tobies et al (eds) Women in Industrial Research
  Neue Politische Literatur, 2015, 60(1), 133-134.

Boel Berner and Tobias Samuelsson
  Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?
  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2014, 20(4), 23-37.

Boel Berner
  Eftertankar: paradoxer och moraliteter
  Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 2014, 23(2), 72-76.

Boel Berner
  När blodet blev livsfarligt
  Forskning och framsteg, 2013, (6), 64-69.

Tobias Samuelsson and Boel Berner
  Swift Transport versus Information Gathering: Telemedicine and New Tensions in the Ambulance Service
  Journal of contemporary ethnography, 2013, 42(6), 722-744.
 Web of Science® Times Cited: 1

Boel Berner
  The making of a risk object: AIDS, gay citizenship andthe meaning of blood donation in Sweden in the early1980s
  Sociology of Health and Illness, 2011, 33(3), 384-398.
 Web of Science® Times Cited: 5

Boel Berner
  Crossing boundaries and maintaining differences between school and industry: forms of boundary-work in Swedish vocational education
  Journal of Education and Work, 2010, 23(1), 27-42.

Boel Berner
  Learning Control: Sense-Making, CNC Machines, and Changes in Vocational Training for Industrial Work
  Vocations and learning, 2009, 2(3), 177-194.
 Web of Science® Times Cited: 4

Boel Berner
  När kvinnor fick tillträde till KTH
  KTH & Co, 2008, (4), 28-28.

Boel Berner
  Working knowledge as performance: On the practical understanding of machines
  Work, Employment and Society, 2008, 22(2), 319-336.
 Web of Science® Times Cited: 11

Boel Berner
  Rationalizing technical work: Visions and realities of the systematic drawing office in Sweden, 1890-1940
  Technology and culture, 2007, 48(1), 20-42.
 Web of Science® Times Cited: 1

Boel Berner
  Understanding 'the contaminated blood affair': Lessons from cross-national comparisons
  Health, Risk and Society, 2007, 9(1), 105-112.
 Web of Science® Times Cited: 5

Boel Berner
  "Housewives" Films" and the Modern Housewife. Experts, Users and Household Modernization. Sweden in the 1950s and 60s
  History & Technology, 2002, 18(3), 155-179.

Boel Berner
  Den gemensamma utvecklingen. Staten, storföretagen och samarbetet kring den svenska elkrafttekniken
  Polhem: Tidskrift för teknikhistoria, 2001, 17(1), .

Boel Berner
  Understanding Gender and Organizations & Gender, Symbolism and Organizational Cultures
  Scandinavian Journal of Management, 2001, 17, 397-407.

Boel Berner
  Women Engineers and the Transformation of the Engineering Profession in Sweden Today
  Knowledge and society, 2000, 12, 293-318.

Boel Berner
  Husmors filmer och den moderna husmodern: Teknik och expertis i hushållet under 1950- och 60-tal
  Historisk Tidskrift (S), 1999, 3, 479-501.

Boel Berner
  The worker's dream of becoming an engineer
  History & Technology, 1999, 15, 345-372.

Boel Berner
  Ronald C. Tobey, Technology as Freedom: The New Deal and the Electrical Modernization of the American Home
  History & Technology, 1998, 15, 156-160.

Boel Berner
  The meaning of cleaning: The Creation of Harmony and Hygiene in the Home
  History & Technology, 1998, 14(4), 313-352.

Boel Berner
  Explaining Exclusion. Women and Swedish Engineering Education from the 1890s to the 1920s
  History & Technology, 1997, 14, .

Boel Berner
  L'ingénieur ou le génie du mâle: Masculinité et enseignement technique au tournant du vingtième siècle
  Cahiers du GEDISST, 1997, (19), .

Boel Berner
  Women and Technology
  Scandinavian Journal of Management, 1995, 11(3), 306-309.

Books

Boel Berner
  Blodflöden: blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället
    Pandoraserien, 20, Arkiv, 2012.


Boel Berner
  Teknikens värld: teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri
    Arkiv, 2012.


Boel Berner, Britt-Marie Drottz Sjöberg and Einar Holm
  Social Science Research 2004-2010: Themes, results and reflections (on nuclear waste issues)
    Svensk kärnbränslehantering AB, 2011.


Boel Berner
  Vad är tvärvetenskap och hur kan den göras?: Erfarenheter från forskningen om teknik och samhälle
    Perspektiv på tekniken / Tema teknik och social förändring, 4, Tema Teknik och social förändring, 2011.


Boel Berner, Britt-Marie Drottz Sjöberg and Einar Holm
  Samhällsforskningen 2004-2009. Teman, resultat och reflektioner.
    Svensk kärnbränslehantering, 2009.


Boel Berner
  Kunskapens vägar: Teknik och lärande i skola och arbetsliv
    Tema T Rapport, 47, Linköpings universitet, 2007.


Boel Berner and Marta Nyborg
  Ifrågasättanden: Forskning om genus, teknik och naturvetenskap
    Tema T Rapport, 42, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, 2004.


Boel Berner
  Sakernas tillstånd: kön, klass, teknisk expertis
    Tema T Rapport, 41, Linköpings universitet, 2003.


Boel Berner
  Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld
    Pandora-serien,, 6, Arkiv förlag, 2003.


Boel Berner
  Perpetuum mobile?: teknikens utmaningar och historiens gång
    Pandoraserien, 1, Arkiv förlag, 1999.


Boel Berner
  Sakernas tillstånd. Kön, klass, teknisk expertis
    Carlsson Bokförlag, 1996.


Anthologies

Boel Berner and Isabelle Dussauge
  Kön, kropp, materialitet: Perspektiv från fransk genusforskning
  Pandora, 22, Arkiv förlag & tidskrift, 2014.


Boel Berner and Corinna Kruse
  Knowledge and evidence: investigating technologies in practice
  Linköping Studies in Technology and Social Change, 1, The Department of Thematic Studies, Technology and Social Change, Linköping University, 2013.


Ericka Johnson and Boel Berner
  Technology and medical practice: blood, guts and machines
  Theory, technology and society, , Ashgate, 2010.


Jane Summerton and Boel Berner
  Constructing Risk and Safety in Technological Practice
  Routledge advances in sociology, 4, Routledge & New York, 2003.


Boel Berner and Per Trulsson
  Manoeuvering in an Environment of Uncertainty.: Structural Change and Social Action in Sub-Saharan Africa
  The making of modern Africa, , Ashgate, 2000.


Boel Berner, Elisabeth Elgán and Jacqueline Heinen
  Suède: l´égalité des sexes en question
  Cahiers du Genre,, 27, l'Harmattan, 2000.


Boel Berner
  New Perspectives in Gender Studies. Research in the Fields of Economics, Culture and Life Sciences
  Almqvist & Wiksell International, 1998.


Boel Berner
  Gendered Practices. Feminist Studies of Technology and Society
  Almqvist & Wiksell Interntional, 1997.


Boel Berner and Elisabeth Sundin
  Från symaskin till cyborg. Genus, teknik och social förändring
  Nerenius & Santérus förlag, 1996.


Chapters in Books

Boel Berner
  De sociologiska utmaningarna - då och nu.
  Det personliga är sociologiskt: 14 professorer om svensk sociologi, Liber, 2014, 131-143.


Boel Berner and Isabelle Dussauge
  Introduktion: Perspektiv på fransk genusforskning
  Kön, kropp, materialitet: Perspektiv från fransk genusforskning, Arkiv förlag & tidskrift, 2014, 11-28.


Boel Berner
  Technology
  The Wiley Blackwell Encyclopedia of Health, Illness, Behavior, and Society, Wiley-Blackwell, 2014, .


Boel Berner
  Den ambivalenta gåvan: Blodbussar och blodgivningsregimer i Sverige och Finland
  Bussen är budskapet: perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet, Kungliga Biblioteket, 2013, 128-145.


Boel Berner
  Virtuositet, risktagande och hjältedåd i teknikens värld - en manlig historia?
  Ginners teknikdidaktiska handbok: några teser om teknik, skola och samhälle /The Ginner handbook of technology education : some theses about technology, school and society, Linköping University Electronic Press, 2013, 24-32.


Boel Berner
  Den uppmätta vardagen, eller den svåra konsten att ordna sin tid
  Sammanvävt: Det goda livet i vardagsforskningen, Danagård LItho, 2011, 11-27.


Boel Berner
  Det amerikanska hemmet möter ”folkhemmet".: Teknik och politik i det svenska hushållsarbetets modernisering
  <em>Amerika og det gode liv</em>: <em>Amerikanisering af den materielle kultur i Skandinavien, 1950erne og 1960ern</em>, Syddansk Universitetsforlag, 2011, 101-118.


Boel Berner
  (Dis)connecting bodies: Blood donation and technical change, Sweden 1915–1950
  Technology and Medical Practice: Blood, Guts and Machines, Ashgate, 2010, 179-201.


Ericka Johnson and Boel Berner
  Introduction: Technology and Medical Practice: Blood, Guts and Machines
  Technology and Medical Practice.: Blood, Guts and Machines, Ashgate, 2010, .


Boel Berner, Britt-Marie Drottz-Sjöberg and Einar Holm
  Introduktion
  Samhällsforskning 2009: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle, SKB, 2009, 4-17.


Boel Berner
  Teknikens kön
  Världens gång - teknikens utveckling, Studentlitteratur, 2009, 281-294.


Boel Berner, Britt-Marie Drottz Sjöberg and Einar Holm
  Inledning
  Samhällsforskning 2008. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle, SKB, 2008, .


Boel Berner, Britt-Marie Drottz-Sjöberg and Einar Holm
  Inledning
  Samhällsforskning 2007. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle, SKB, 2007, .


Boel Berner, Britt-Marie Drottz-Sjöberg and Einar Holm
  Inledning
  Samhällsforskning 2006. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle, SKB, 2006, .


Boel Berner
  Teknikdrömmar och hjältedåd - en manlig historia?
  Ikaros: Flygvapenmuseii årsbok 2006, Flygvapenmuseum, 2006, 61-66.


Boel Berner
  Att skapa och analysera ett material: Erfarenheter från fältet
  Samhällsvetenskapens hantverk, Arkiv förlag, 2005, 117-146.


Boel Berner, Britt-Marie Drottz-Sjöberg and Einar Holm
  Inledning
  Samhällsforskning 2005. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle, SKB, 2005, .


Boel Berner
  Problemen med problemet
  Att utmana vetandets gränser: en bok om metod, metodologi och epistemologi, Liber förlag, Sweden, 2005, 31-46.


Boel Berner
  Problemen med problemet. Eller: Att fånga en Heffaklump
  Att utmana vetandets gränser, Liber, 2005, 31-46.


Jane Summerton and Boel Berner
  Constructing risk and safety in technological practice: an introduction
  Constructing Risk and Safety in Technological Practice, Routledge, 2003, 7-9.


Boel Berner
  Inte bara ingenjörer. Kvinnors arbete och utbildning i 'tjänstesamhället'
  Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, Arkiv förlag, 2003, 235-262.


Boel Berner
  Introduktion: Vad har teknik med genus att göra?
  Vem tillhör tekniken?: kunskap och kön i teknikens värld, Arkiv förlag, 2003, 15-21.


Boel Berner
  Kvinnor i ingenjörsarbete. Kön, makt och ingenjörskulturer
  Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, Arkiv förlag, 2003, 181-206.


Boel Berner
  Kön, teknik och naturvetenskap i skolan
  Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, Arkiv förlag, 2003, 123-144.


Boel Berner
  Kunskapssamhällets paradoxer. Utbildningens betydelser och könsrelationernas roll
  Spänningsfält. Tekniken, Politiken, Framtiden, Carlssons, 2002, 277-296.


Boel Berner
  L'Ingénieur ou le génie du mâle: masculinité et enseignement technique au tournant du XXe siècle
  L´engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des techniques, Ed. des Archives Contemporaines, 2002, 157-172.


Boel Berner
  Handling Ethical Dilemmas in Everyday Engineering Work
  Technology and ethics :: a European quest for responsible engineering, Peeters, 2001, 185-205.


Boel Berner
  Kvinno- och genusforskning om teknik
  Gråt gärna - men forska: rapport från konferensen 6-7 mars 2001 om kvinnorörelse och kvinno/genusforskning, Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Linköpings universitet, 2001, 96-98.


Boel Berner
  Educating Men: Women and the Swedish Royal Institute of Technology, 1880-1930
  Crossing Boundaries, Building Bridges:: Comparing the History of Women Engineers, 1870s-1990s, Harwood Publishers, 2000, 75-102.


Boel Berner and Elisabeth Elgán
  Les femmes sont-elles plus dépendantes de l'état-providence que les hommes?
  Suède : l'égalité des sexes en question, L¿Harmattan,, 2000, 33-68.


Boel Berner
  Manoeuvring in Uncertainty: On Agency, Strategies and Negotiations
  Manoeuvring in an environment of uncertainty :: structural change and social action in sub-Saharan Africa, Ashgate, 2000, 277-309.


Boel Berner and Per Trulsson
  Structural Change and Social Action in Sub-Saharan Africa: an Introduction
  Manoeuvring in an environment of uncertainty :: structural change and social action in sub-Saharan Africa, Ashgate, 2000, -309.


Boel Berner
  The Meaning of Cleaning: Producing Harmony and Hygiene in the Home
  Control of human behavior, mental processes, and consciousness :: essays in honor of the 60th birthday of August Flammer, Harwood Publishers, 2000, 81-111.


Boel Berner
  Le rêve ouvrier de devenir ingénieur
  La promotion sociale en France, Presses universitaires du septentrion, 1999, 71-96.


Boel Berner
  Att forska på nya sätt? Om tvärvetenskapens villkor
  Röster om samhällsvetenskap, Forskningsberedningens skrift nr 2, 1997, Utbildningsdepartementet, 1998, 43-51.


Boel Berner
  Expertisen och den moderna husmodern
  Husmors Filmer, Arkivet för ljud och bild, 1997, 25-35.


Boel Berner
  Introduction: Doing Feminist Research on Technology and Society
  Gendered Practices. Feminist Studies of Technology and Society, Almqvist & Wiksell International, 1997, .


Boel Berner and Ulf Mellström
  Looking for Mister Engineer. Understanding Masculinity and Technology at two Fin de Siècles
  Gendered Practices. Feminist Studies of Technology and Society, Almqvist & Wiksell International, 1997, 39-68.


Boel Berner
  Challenger som utmaning. Den sociala produktionen av icke avsedda konsekvenser
  Egensinne och mångfald. Från 19 sociologer till Bengt Gesser, Arkiv förlag, 1996, 43-56.


Boel Berner
  En olycka händer så lätt. Den sociala produktionen av icke avsedda konsekvenser
  Risiko og ansvar, TMV skriftserie, 1996, 43-54.


Elisabeth Sundin and Boel Berner
  Genus, teknik och social förändring: en introduktion
  Från symaskin till cyborg: Genus, teknik och social förändring, Nerenius & Santérus Förlag, 1996, 7-14.


Boel Berner
  Inte bara ingenjörer. Kvinnors utbildning i 'kunskapssamhället'
  Från symaskin till cyborg. Genus, teknik och social förändring, Nerenius & Santérus förlag, 1996, 293-319.


Boel Berner
  Professional or Wage Worker? Engineers and Economic Transformation in Sweden
  Engineering Labour. Technical Workers in Comparative Perspective, Verso, 1996, 168-195.


Boel Berner
  Intelligensens ånga och kapitalets svänghjul
  Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920, TMV Skriftserie, 1994, 145-162.


Conference Articles

Boel Berner
  Blod också från byarna
  Svenska historikermötet,2008, 2008.


Boel Berner
  Upplifvande - trots dess motbjudande djuriskhet? Lammblodstransfusionens uppgång och fall i 1870-talets Sverige
  Teknikhistoriska dagar,2008, 2008.


Boel Berner
  Den institutionaliserade altruismen.
  Teknikhistoriska dagar,2006, 2006.


Boel Berner
  Understanding Machines
  Working with Machines,2006, 2006.


Boel Berner
  Doing the right thing? Blood politics and AIDS in the 1980s and 90s.
  Nordic Sociology Congress,2004, 2004.


Boel Berner
  Rationalizing a Messy Practice. The Creation of the "Systematic Drawing Office": Sweden 1890-1940
  EASST/4S meeting,2004, 2004.


Boel Berner
  Technologies of Risk within Blood Transfusion.
  Nordic Sociology Congress,2004, 2004.


Boel Berner
  The Blood of Others. Technology and the Construction of Risk and Safety in Blood Transfusion
  ITEMS symposium,2004, 2004.


Boel Berner
  Torches, Levers, and the Steam of Intelligence. Engineers in Industrializing Sweden
  2nd Nordic Workshop on the Middle Class in the Nordic Countries 1840-1940,1994, 1994.


Ph.D. Theses

Magnus Blondin
  Övning ger färdighet?: Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning
  2014.


  Fulltext PDF

John Sjöström
  Det komplexa deltagandet: Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk
  2013.


  Fulltext PDF

Jenny Gleisner
  Negotiating the Normal Birth: Norms and Emotions in Midwifery Education
  2013.


  Fulltext PDF

Alma Persson
  Changing boundaries, defending boundaries: Gender relations in the Swedish Armed Forces
  2011.


  Fulltext PDF

Hannah Grankvist
  Making Doable Problems within Controversial Science: U.S. and Swedish Scientists’ Experience of Gene Transfer Research
  2011.


  Fulltext PDF

Lina Larsson
  Att mobilisera för framtiden: Anestesiläkares överrapporteringssamtal
  2010.


  Fulltext PDF

Merith Fröberg
  Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram: Översättningar och gränsarbete på tre nivåer
  2010.


  Fulltext PDF

Francis Lee
  Letters &amp; Bytes: Sociotechnical Studies of Distance Education
  2009.


Emma Eldelin
  ”De två kulturerna” flyttar hemifrån: C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005
  2006.


Corinna Kruse
  The Making of Valid Data: People and Machines in Genetic Research Practice
  2006.


  Fulltext PDF

Petra Jonvallen
  Testing Pills, Enacting Obesity: The work of localizing tools in a clinical trial
  2005.


  Fulltext PDF

Christer Eldh
  Den riskfyllda gemenskapen: Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg
  2004.


Ericka Johnson
  Situating Simulators: The integration of simulations in medical practice
  2004.


Solveig Jülich
  Skuggor av sanning: Tidig svensk radiologi och visuell kultur
  2002.


Att (åter)skapa "det normala": Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik
  2001.


Johan M. Sanne
  Creating Safety in Air Traffic Control
  1999.


Reports

Boel Berner
  Technology and gender: Swedish research in an international context
  Tema T Rapport, 32, 1993.


Boel Berner
  Regeln i undantaget.: Om olyckor, kunskap och tekniska system
  Tema T Rapport, 30, 1992.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21