Göm menyn

Publications for Bodil Ekholm


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Bodil Ekholm
  Middle managers in elderly care under demands and espectations
  Leadership in Health Services, 2012, 25(3), 203-215.

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Two Types of Learning Environment: Enabling and Constraining A Study of Care Work
  Journal of Workplace Learning, 2008, 20(2), 84-97.
   Fulltext  PDF  

Books

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Verksamhetskultur och lärande: om äldreomsorgen som lärandemiljö
    Studentlitteratur, 2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Lärande i omsorgsarbete :: en studie av hemtjänsten som lärandemiljö
    CMTO research monographs, 1, Linköpings universitet, 2001.


Chapters in Books

Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Verksamhetskultur och lärande
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet., Studentlitteratur, 2004, 137-156.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Implementering av en taxereform.
  Välfärd och förändring., Svenska kommunförbundets FoUråd., 1996, 13-19.


Conference Articles

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Conditions of Learning: A Study of Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Learning Environments: A Study of Learning Conditions and Practices in Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  Vad betyder FoU i praktiken? En studie av projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2006, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Learning to use ICT in Home-Care Services: An Implementation Study.
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Implementation of Information and Communication Technologies (ICTs) in Home-Care Services - A Learning Perspective
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Maria Gustavsson, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Fostering Work-Based Learning in Teams Through an Educational Intervention
  European Conference on Educational Research ECER,2004, 2004.


Bodil Ekholm, Eva Ellström, Per-Erik Ellström and Maria Gustavsson
  Utvecklingsinriktat lärande och arbetslagsdriven verksamhetsutveckling i kommunal verksamheter.
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2003, 2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Two Work Cultures - Two Learning Environments.
  European Conference on Educational Research - ECER,2002, 2002.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Talking Problems: A Study of Knowledge Creation and Learning in Teamwork.
  European Conference on Educational Research - ECER,1998, 1998.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Conditions of Knowledge Creation and Use in Caring - The Case of Home Help Services in a Swedish Municipality
  European Conference on Educational Research - ECER,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Maria Bennich
  Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete: Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor
  2012.


  Fulltext PDF

Andreas Wallo
  The Leader as a Facilitator of Learning at Work: A study of learning-oriented leadership in two industrial firms
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
  FoU-rapport, 34, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Implementering av IT i hemtjänsten
  CMTO Research papers, 2, 2005.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Att lära i arbetslag. En studie inom hemtjänsten.
  2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Talking Problems: A Study of Knowledge Creation and Learning in Teamwork.
  CMTO Research Papers, 5, 2000.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Conditions of Knowledge Creation and Use in Caring - A Study of Home Help Services in a Swedish Municipality
  2000.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Köp-och säljsystemet inom barnomsorgen. Konsekvenser för personal, föräldrar och barn
  LiU-PEK-R, 198, 1997.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Hur tar skolan hand om våra sex-åringar? En studie av sexåringr i fyra olika skolformer i Norrköpings kommun
  Rapport, 21, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21