Göm menyn

Publications for Bodil Ekholm


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Bodil Ekholm
  Middle managers in elderly care under demands and espectations
  Leadership in Health Services, 2012, 25(3), 203-215.

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Two Types of Learning Environment: Enabling and Constraining A Study of Care Work
  Journal of Workplace Learning, 2008, 20(2), 84-97.
   Fulltext  PDF  

Books

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Verksamhetskultur och lärande: om äldreomsorgen som lärandemiljö
    Studentlitteratur, 2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Lärande i omsorgsarbete :: en studie av hemtjänsten som lärandemiljö
    CMTO research monographs, 1, Linköpings universitet, 2001.


Chapters in Books

Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Verksamhetskultur och lärande
  Lärande och förändring i organisationer. Om pedagogik i arbetslivet., Studentlitteratur, 2004, 137-156.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Implementering av en taxereform.
  Välfärd och förändring., Svenska kommunförbundets FoUråd., 1996, 13-19.


Conference Articles

Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Conditions of Learning: A Study of Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Eva Ellström, Bodil Ekholm and Per-Erik Ellström
  Enabling and Constraining Learning Environments: A Study of Learning Conditions and Practices in Care Work
  International Researching Work and Learning Conference RWL5,2007, 2007.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Implementation of Information and Communication Technologies (ICTs) in Home-Care Services - A Learning Perspective
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Learning to use ICT in Home-Care Services: An Implementation Study.
  European Conference on Educational Research ECER,2006, 2006.


Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  Vad betyder FoU i praktiken? En studie av projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2006, 2006.


Maria Gustavsson, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Per-Erik Ellström
  Fostering Work-Based Learning in Teams Through an Educational Intervention
  European Conference on Educational Research ECER,2004, 2004.


Bodil Ekholm, Eva Ellström, Per-Erik Ellström and Maria Gustavsson
  Utvecklingsinriktat lärande och arbetslagsdriven verksamhetsutveckling i kommunal verksamheter.
  Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2003, 2003.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Two Work Cultures - Two Learning Environments.
  European Conference on Educational Research - ECER,2002, 2002.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Talking Problems: A Study of Knowledge Creation and Learning in Teamwork.
  European Conference on Educational Research - ECER,1998, 1998.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Conditions of Knowledge Creation and Use in Caring - The Case of Home Help Services in a Swedish Municipality
  European Conference on Educational Research - ECER,1997, 1997.


Ph.D. Theses

Maria Bennich
  Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete: Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor
  2012.


  Fulltext PDF

Andreas Wallo
  The Leader as a Facilitator of Learning at Work: A study of learning-oriented leadership in two industrial firms
  2008.


  Fulltext PDF

Reports

Per-Erik Ellström, Bodil Ekholm, Eva Ellström and Dan Rönnqvist
  FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
  FoU-rapport, 34, 2006.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Implementering av IT i hemtjänsten
  CMTO Research papers, 2, 2005.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Att lära i arbetslag. En studie inom hemtjänsten.
  2003.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Conditions of Knowledge Creation and Use in Caring - A Study of Home Help Services in a Swedish Municipality
  2000.


Eva Ellström and Bodil Ekholm
  Talking Problems: A Study of Knowledge Creation and Learning in Teamwork.
  CMTO Research Papers, 5, 2000.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Köp-och säljsystemet inom barnomsorgen. Konsekvenser för personal, föräldrar och barn
  LiU-PEK-R, 198, 1997.


Bodil Ekholm and Eva Ellström
  Hur tar skolan hand om våra sex-åringar? En studie av sexåringr i fyra olika skolformer i Norrköpings kommun
  Rapport, 21, 1994.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21