Göm menyn

Publications for Bodil Axelsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Bodil Axelsson and Karl-Emil Åkerö
  LHBTQI-perspektiv och kulturarv: Aspekter på urval, överväganden och tillrättalägganden.
  Nordisk Museologi, 2016, (2), 3-19.

Bodil Axelsson
  The Poetics and Politics of the Swedish Model for Contemporary Collecting
  Museum and Society, 2014, 14(1), 14-28.
   Fulltext  PDF  

Bodil Axelsson
  History in Popular Magazines: Negotiating Masculinities, the Low of the Popular and the High of History
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2012, 4, 275-295.
   Fulltext  PDF  

Daniel Persson Thunqvist and Bodil Axelsson
  "Now Its Not School, Its For Real!": Negotiated Participation in Media Vocational Training
  Mind, culture and activity, 2012, 19(1), 29-50.
 Web of Science® Times Cited: 1

Bodil Axelsson
  Samdok – en organisation mittemellan
  Samdok-forum, 2011, (4), 5-7.

Bodil Axelsson
  Eunamus – exploring the creation and power of European national museums
  Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm, 2010, 17, 115-118.

Anthologies

Bodil Axelsson and Johan Fornäs
  Kulturstudier i Sverige
  Studentlitteratur, 2007.


Chapters in Books

Bodil Axelsson and David Ludvigsson
  Johanna, Moa and I'm every lesbian: gender, sexuality and class in Norrköping's industrial landscape
  Gender and heritage: performance, place and politics, Routledge, 2018, 17-29.


Bodil Axelsson
  Klosterruinen och industrilandskapet: transformationer, iscensättningar, makt och handlingsutrymmen
  Å lage kulturminner - hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltas, Novus Forlag, 2013, 227-248.


Bodil Axelsson and Karin Becker
  Between places: The artist's work and the work of art
  Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs, Linköping University Electronic Press, 2012, 113-123.


Daniel Persson Thunqvist and Bodil Axelsson
  Deltagande under förhandling: Yrkesidentitet och produktion i gymnasieskolans medieprogram
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 131-136.


Bodil Axelsson and Karin Becker
  Sounds and silence:: Mobilising participation in the work of art
  <em>The Art of Engagement</em>, University of Western Australia Publishing., 2011, .


Bodil Axelsson
  History on the Web: Museums, Digital Media and Participation
  History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, Routledge, 2010, 158-172.


Bodil Axelsson
  Sound machine through city space:: The sprawled studio and the signature at the center
  Konst genom staden/Art through city space, Linköpings universitet, Tema kultur och samhälle, 2010, .


Bodil Axelsson
  Positionerad ekonomisk och ideologisk nytta: ett tankeexperiment när förändringens vindar blåser
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 9-17.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson and Cecilia Åsberg
  Tilltalande förflutenheter: Populärhistoria i medier
  Resultatdialog 2009.: Aktuell forskning om lärande, Vetenskapsrådet, 2009, 20-24.


Cecilia Åsberg and Bodil Axelsson
  Digital Performances of Gendered Pasts
  Cyberfeminism in a Nordic Light: Digital Media and Gender in a Nordic Context, Cambridge Scholars Press, 2007, 152-180.


Bodil Axelsson
  Stigar och spår på en vildvuxen allmänning
  Kulturstudier i Sverige, Studentltteratur, 2007, 365-384.


Bodil Axelsson
  Sommarteater som spelplats för demokrati: möjligheter och dilemman
  Demokratiskt kulturarv?: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, 2006, 216-226.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  Dynamik, makt och auktoritet i Alvastra krönikespel: institutionalisering och traditionalisering i en klosterruin
  Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Linköpings universitet, 2005, 289-296.


Conference Proceedings

Bodil Axelsson, Christine Dupont and Chantal Kesteloot
  Entering Two Minefields: Research for Policy-Making and the Creation of New History Museums in Europe
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 83, Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Wiktoria Glad, Bodil Axelsson and Josefine Höijer
  Hot (water) topics: The formation of an energy issue at home
  eceee Summer Study 2017: Consumption, efficiency and limits, 2017.


Bodil Axelsson
  När historien blir personlig: Reenactment som inlevelse och kunskap
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2012.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  Documenting and Networking the Nation as it Evolves
  Current Issues in European Cultural Studies, June 15–17, Norrköping, Sweden 2011, 2011.


Bodil Axelsson
  Avslutande sammanfattning och reflektioner: Ideal, livsval och komplexitet
  Rapport från konferensen Arbete, livsval och ideal, Arbetets museum 12-13 november 2009, 2009.


Bodil Axelsson
  Kunskapande i mötet mellan jo-jo-konstnären och den lokala etnografen
  KULTUR-NATUR: Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping 15-17 juni, 2009.


Bodil Axelsson
  Nu gör vi vinjetten: Materialitet och symboliseringar i gymnasieskolans medieprogram
  Den 31:a nordiska etnolog- och folkloristkongressen  , 2009.


Bodil Axelsson
  Performativ popularitet: Samkonstituering av konsumtionsgemenskap kring det förflutna
  Kultur-Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping  15-17 juni 2009, 2009.


Bodil Axelsson
  Med ögat i kameran - sätt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
  Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Ann-Charlotte Gilboa Runnvik
  Rum, rytm och resande: Genusperspektiv på järnvägsstationer
  2014.


  Fulltext PDF

Johanna Dahlin
  Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven: Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd
  2012.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  Meningsfulla förflutenheter: Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

Bodil Axelsson, Bengt Wittgren and Emil Åkerö
  Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv
  2017.


  Fulltext PDF

David Ludvigsson, Bodil Axelsson and Lasse Kvarnström
  Guiderna och kulturarvssektorn
  2016.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  ACSIS – Annual Report 2015
  2015.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson
  Mellan kataloger och sociala medier: medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet. Rapport från en förstudie
  FoU-publikation från Riksantikvarieämbetet, , 2015.


  Fulltext PDF

Simon Knell, Bodil Axelsson, Lill Eilertsen, Eleni Myrivili, Ilaria Porciani, Andrew Sawyer and Sheila Watson
  Crossing Borders: Connecting European Identities in Museums and Online
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 14, 2012.


  Fulltext PDF

Peter Aronsson, Simon Knell, Arne Bugge Amundsen, Bodil Axelsson, Felicity Bodenstein, Alexandra Bounia, Jocelyn Dodd, Lill Eilertsen, Constantin Iordachi, Ceri Jones, Kristin Kuutma, Ilaria Porciania, Dominique Poulot, Andrew Sawyer, Sheila Watson and Weiser Elizabeth
  National Museums Making History in A Diverse Europe
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 18, 2012.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson and Karin Becker
  Art through City Space
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2010:1, 2010.


Bodil Axelsson and Johan Fornäs
  Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13-15 juni, 2005, Norrköping, Sweden
  Linköping Electronic Conference Proceedings, 15, 2005.


  Fulltext PDF

Bodil Axelsson and Bengt-Göran Martinsson
  Sommarteater i kommunerna: Former och förutsättningar
  CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 2005:2, 2005.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21