Publications for Björn Eklund
Co-author map based on ISI articles 2007-

Reports

Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg and Elisabeth Sundin
  Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik
  Innovativa kommuner / Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, 2006:1, 2006.