Publications for Berndt Kjessler
Co-author map based on ISI articles 2007-

Journal Articles

P-O Janson and Berndt Kjessler
  Är Läkemedelsverkets rekommendationer och kliniska riktlinjer evidensbaserade?
  Läkartidningen, 2000, 96, 4902-4903.

Barbro Wijma, Mats Gullberg and Berndt Kjessler
  Attitudes towards pelvic examination in a random sample of Swedish women
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 1998, 77(4), 422-428.