Göm menyn

Publications for Bengt Sandin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Sofia Littmarck, Judith Lind and Bengt Sandin
  Negotiating Parenting Support: Welfare Politics in Sweden between the 1960s and the 2000s
  Social Policy and Society, 2018, 11, 1-12.

Bengt Sandin
  The parent: A cultural invention. The politics of parenting
  European Journal of Developmental Psychology, 2017, 14(6), 733-746.

Johanna Sköld and Bengt Sandin
  Att delta eller att stå bredvid. Upprättelseprocesser och historikerns risker och möjligheter: [To participate or stand aside: Redress processes and historians’ risks and contributions]
  Historisk Tidskrift (S), 2016, 136(3), 383-411.

Karin Zetterqvist Nelson and Bengt Sandin
  Psychodynamics in child psychiatry in Sweden, 1945-85: from political vision to treatment ideology
  History of Psychiatry, 2013, 24(3), 308-325.
 Web of Science® Times Cited: 3

Bengt Sandin
  Idealet var ett barn som skulle växa i frihet
  Pedagogiska Magasinet, 2012, (3), .

Bengt Sandin
  Föräldraskap – ett konstant samhällsproblem
  Locus, 2011, (2), 58-76.

Kriste Lindenmeyer and Bengt Sandin
  National Citizenship and Early Policies Shaping 'the Century of the Child' in Sweden and the United States
  Journal of the History of Childhood and Youth, 2008, 1(1), 50-62.

Karin Zetterqvist Nelson and Bengt Sandin
  The politics of reading and writing problems: Changing definitions in Swedish schooling during the twentieth century
  History of Education, 2005, 34(2), 189-205.

Bengt Sandin
  Education, popular culture and the surveillance of the population in Stockholm between 1600 and the 1840s
  Continuity and Change, 1988, 3(3), 357-390.

Books

Bengt Sandin and Maria Sunkvist
  Barn, Barndom och samhälle.: Svensk utbildningshistoria
    Gleerups Utbildning AB, 2014.


Maija Runcis and Bengt Sandin
  Neither Fish nor Fowl: Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000
    Nordic Academic Press, 2011.


Bengt Sandin and Harvey Graff
  Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson
    Nordic Academic Press, 2009.


Maija Runcis and Bengt Sandin
  Fågel, fisk eller mittemellan?: Utbildningsprogram som kulturellt och politiskt problem
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 17, Arkiv förlag, 2006.


Bengt Sandin, Judith Lind and Karin Zetterqvist Nelson
  Samhällsproblem och experter: Utbildningsprogram om narkotika och läs-och skrivsvårigheter
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 10, Arkiv förlag, 2005.


Bengt Sandin
  Politik, påverkan och vägledning: Om barn, jämställdhet, mag och olycksfall i utbildningsprogrammen
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 7, Stift. Etermedierna i Sverige, 2003.


Bengt Sandin, H.J. Graff, Ian Winchester and Alison Mackinnon
  Understanding Literacy in its Historical Contexts: Past Approaches and Work in Progress
    Interchange vol 34, 2, 3, Kluwer Academic Publisher, 2003.


Bengt Sandin
  Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen.
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia,, 4, Stift. Etermedierna i Sverige, 2001.


Bengt Sandin
  Medier och Modernisering - en antologi om utbildningsprogram
    Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 1, Stift. Etermedierna i Sverige, 1999.


Ning de Conink-Smith, Bengt Sandin and Ellen Schrumpf
  Industrious Children: Work and Childhood in the Nordic Countries 1850-1990
    Odense Univ Press, 1997.


Bengt Sandin
  Kulturpolitik - mellan Moskva och New York
    Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion, 1993.


Bengt Sandin
  Scandinavian
    The History of Education, 1991.


Bengt Sandin, Ingemar Norrlid, Lars Olsson and Jan Thelander
  Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén.
    Lunds universitet, 1987.


Anthologies

Anna Sparrman, Bengt Sandin and Johanna Sjöberg
  Situating Child Consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumtion
  Nordic Academic Press, 2012.


Bengt Sandin and Roger Säljö
  Utbildningsvetenskap: ett kunskapsområde under formering
  Carlssons förlag, 2006.


Bengt Sandin and Gunilla Halldén
  Barnets bästa: en antologi om barndomens innebörder och Välfärdens organisering
  Brutus Östlings förlag Symposium, 2003.


Bengt Sandin and Roger Qvarsell
  Den mångfaldiga historien: tio historiker om forskningen inför framtiden
  Historiska media, 2000.


Karin Aronsson, Marianne Cederblad, Gudrun Dahl, Lars Olsson and Bengt Sandin
  Barn i tid och rum
  LiberFörlag, 1984.


Chapters in Books

Bengt Sandin
  Swedish Childhoods from the Era of Great Power to the Welfare State
  Swedish Wooden Toys, Yale University Press, 2014, 9-35.


Bengt Sandin
  History of Children’s Well-Being
  Handbook of Child Well-Being: theory, indicators, measures and policies, Springer Netherlands, 2013, 31-86.


Bengt Sandin
  Children and the Swedish Welfare State: From Different to Similiar
  Reinventing Childhood After World War II, University of Pennsylvania Press, 2012, 110-138.


Bengt Sandin
  Infanticide, abortion, children, and childhood in Sweden 1000-1980
  The Routledge History of Childhood in the Western World, Routledge, 2012, 360-379.


Bengt Sandin
  More children of better quality: Pricing the child in the welfare state
  Situating Child Consumption: Rethinking values and notions of children, chidlhood and consumption, Nordic Academic Press, 2012, 61-70.


Anna Sparrman and Bengt Sandin
  Situated child consumption: Introduction
  Situating child consumption: rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Nordic Academic Press, 2012, 9-31.


Bengt Sandin and Karin Aronsson
  The Sun Match Boy and Plant Metaphors: Swedish Image of a 20th-century chidlhood
  The Global History of Chidlhood Reader, Routledge, 2012, 60-72.


Bengt Sandin
  Education
  A Cultural History of Childhood and Family: A Cultural History of Childhood and Family in the Age of Empire, Berg Publisher, 2010, .


Bengt Sandin
  Coming to terms with Child Labor-History of Child Welfare Policy
  Child Labor World Atlas: a Reference Encyclopedia, M.E.Sharpe, 2009, 53-56.


Bengt Sandin
  Foetal identity redefined: notes on he changing identity of the foetus in the nineteenth and early twentieth centuries
  Barn, barndom och föräldraskap, Carlssons förlag, 2009, 32-53.


Bengt Sandin and Harvey. J. Graff
  Funeral Processions, Street Urchins, Education, and Surveillance
  <em>Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson </em>, Nordic Academic Press, 2009, 143-162.


Bengt Sandin and Harvey. J. Graff
  Introduction
  <em>Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson </em>, Nordic Academic Press, 2009, 7-13.


Bengt Sandin
  Ordning, makt och samvete. C E Hagdahl och fängelsereformen under det tidiga 1800-talet
  Hagdahls smak, Carlssons förlag, 2009, 42-70.


Bengt Sandin, Lars-Christer Hydén and Judith Lind
  Inledning
  Normalitetens förhandling och förvandling.: En antologi om barn, skola och föräldraskap, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2006, -279.


Bengt Sandin
  Utbildningsvetenskap
  Utbildningsvetenskap -: ett kunskapsområde under formering, Carlssons, 2006, 274-296.


Roger Qvarsell and Bengt Sandin
  Den tvärvetenskapliga erfarenheten
  Den mångfaldiga historien: Tio historiker om forskningen inför framtiden, Historiska media, 2000, 57-78.


Karin Aronsson and Bengt Sandin
  The sun match boy and plant metaphors. A Swedish image of a 20th-century childhood.
  Images of childhood, Lawrence Erlbaum Associates, 1996, 185-202.


Bengt Sandin
  Skapandet av det normala barnet
  Korsvägar: En antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu, Symposion Brutus Östlings bokförlag, 1995, 55-64.


Conference Proceedings

Bengt Sandin
  Children, Health and The Body: Papers from a conference held at the Department of Child Studies 26 April 1996
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:12, Linköping University Electronic Press, 1996.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Bengt Sandin
  Mechanism of Inclusion or Exclusion?
  20th International Congress of Historical Sciences,2005, 2005.


Ph.D. Theses

Elin Låby
  Vinnande bilder!: Teckningstävlingar för barn 1938-2000
  2018.


Sofia Littmarck
  Barn, föräldrar, välfärdsstat: Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009
  2017.


  Fulltext PDF

Mathilda Hallberg
  Barn till beskådan: Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944
  2017.


  Fulltext PDF

Ulrika Norburg
  Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?: Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940
  2015.


  Fulltext PDF

Johanna Sjöberg
  I marknadens öga: Barn och visuell konsumtion
  2013.


  Fulltext PDF

Åsa Pettersson
  TV FOR CHILDREN: How the Swedish Public Service Television Imagines a Child Audience
  2013.


  Fulltext PDF

Pär Widén
  Bedömningsmakten: Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995
  2010.


  Fulltext PDF

Ann Nehlin
  Exporting visions and saving children: the Swedish Save the Children Fund
  2009.


  Fulltext PDF

Thom Axelsson
  Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910–1950
  2007.


  Fulltext PDF

Cecilia Lindgren
  En riktig familj: Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975
  2006.


Jonas Qvarsebo
  Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962
  2006.


  Fulltext PDF

Eva Gullberg
  Det välnärda barnet: Föreställningar och politik i skolmåltidens historia
  2004.


Roger Klinth
  Göra pappa med barn: Den svenska pappapolitiken 1960-1995
  2002.


Ann- Charlotte Münger
  Stadens barn på landet: Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden
  2000.


Anne-Li Lindgren
  Att har barn med är en god sak: Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet
  1999.


  Fulltext PDF

Reports

Bengt Sandin and Disa Bergnéhr
  Samverkande föräldrastöd: nätverk för forskning och utveckling
  Research Report on childhood and the study of children, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  Projektbeskrivningar vid Tema Barn
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:7, 1996.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  Great Power, Death, Childhood, and Culture: The relationship between the state-building, children and cultural change in Sweden in the latter half of the seventeenth century
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:3, 1995.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  Split Visions, Changing Childhoods and the Welfare state in Sweden: Reflections on the Century of the Child
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:4, 1995.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  The Century of the Child: On the Changed Meaning of Childhood in the Twentieth Century
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:2, 1995.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  The Creation of the Modern Child: Educational, Social Change, and the Discovery of Normality in Urban Sweden 1850-1910
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:5, 1995.


  Fulltext PDF

Bengt Sandin
  The Presently Weak Authority of the Schools: Child Labour Legislation, Compulsory Education and Family Strategies in Sweden in the 1860s and 1870s
  Working papers on childhood and the study of children, 1995:1, 1995.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21