Göm menyn

Publications for Bengt Richt


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 3 times*

Journal Articles

Gorel Rasmark, Bengt Richt and Carl Edvard Rudebeck
  Touch and relate: body experience among staff in habilitation services
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2014, 9(21901), .
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 1

Aimee Ekman and Bengt Richt
  Viktordningen [The weight order]: ett analytiskt perspektiv [an analytical perspective]
  Sociologisk forskning, 2013, 50(3-4), 223-245.

Pia Ödman, Bengt Richt and Birgitta Öberg
  Parents conceptions of intensive group training. The case of cerebral palsy
  Disability and Rehabilitation, 2009, 31(4), 293-301.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 5

Ulla-Britt Lymer and Bengt Richt
  Patients’ conceptions of quality care and barrier care
  Journal of Evaluation In Clinical Practice, 2006, 12(6), 682-691.
 Web of Science® Times Cited: 3

Ulla-Britt Lymer, Bengt Richt and Barbro Isaksson
  Blood exposure: factors promoting health care workers’ compliance with guidelines in connection with risk
  Journal of Clinical Nursing, 2004, 13(5), 547-554.
 Web of Science® Times Cited: 18

Ulla-Britt Lymer, Bengt Richt and Barbro Isaksson
  Health care workers' action strategies in situations that involve a risk of blood exposure
  Journal of Clinical Nursing, 2003, 12(5), 660-667.
 Web of Science® Times Cited: 6

Anthologies

Bengt Richt and Gunilla Tegern
  Sjukdomsvärldar. Om människors erfarenhet av kroppslig ohälsa
  , 2005.


Chapters in Books

Bengt Richt and Cecilia Nordqvist
  Ett krympande liv
  Sjukdomsvärldar.: Människors erfarenheter av kroppslig ohälsa, Studentlitteratur, 2005, 231-256.


Bengt Richt
  Introduktion
  Sjukdomsvärldar.: Om människors erfarenheter av kroppslig ohälsa, Studentlitteratur, 2005, 13-51.


Bengt Richt and Gunilla Tegern
  Introduktion
  Sjukdomsvärldar: om människors erfarenheter av kroppslig ohälsa, Studentlitteratur, 2005, 13-49.


Bengt Richt
  Sjukdom som arbete
  Sjukdomsvärldar: Människors erfarenheter av kroppslig ohälsa, Studentlitteratur, 2005, 69-99.


Bengt Richt
  Den kroniske sjuke och sociologin
  Rapporter från hälsans provinser.: En jubileumsantologi., Linköpings universitet, 2004, 35-79.


Bengt Richt
  Komplementär medicin - varför nu?
  Perspektiv på komplementär medicin.: Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning., Studentlitteratur, 2004, 63-79.


Bengt Richt and Ulla-Britt Lymer
  Mötet med den farliga kroppen
  När människan möter medicinen.: Livsvärldens och berättelsens betydelse för förståelsen av sjukdom och medicinsk teknologi., Carlssons förlag, 2004, 163-188.


Ph.D. Theses

Aimée Ekman
  Ett fett liv: En artikulering av viktordningen på bas av överviktiga människors erfarenheter
  2012.


  Fulltext PDF

Anette Wickström
  Kärlek i virusets tid: att hantera relationer och hälsa i Zululand
  2008.


  Fulltext PDF

Ulla-Britt Lymer
  Blood exposure in health care: health care workers' and patients' experiences
  2004.


Bengt Richt  Mellan två världar: Om konflikten mellan livets krav och doktorns önskningar. Lärdomar från familjer med ett diabetessjukt barn.
  1992.


Licentiate Theses

Nicklas Skillnäs
  Livsplats, välbefinnande och kontrast: Väl- och illabefinnandets livsplatser, ur objekt-, subjekt- och processperspektiv
  2012.


  Fulltext PDF

Reports

John Boman, Bengt Richt and Cecilia Nordqvist
  Ett bättre liv: Ett bidrag till utvärderingen av dagverksamheten vid Cedersborgs Resurscentrum i Norrköping
  Mimer Norrköpings kommun, 1997:45, 1997.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21