Göm menyn

Publications for Bengt Ekdahl


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Books

Björn Oskarsson, Håkan Aronsson and Bengt Ekdahl
  Modern logistik: för ökad lönsamhet
    Liber, 2013.


Björn Oskarsson, Håkan Aronsson and Bengt Ekdahl
  Modern Logistik - För ökad lönsamhet
    Liber, 2006.


Conference Articles

Bengt Ekdahl and Håkan Aronsson
  Logistics cost management - a review of the literature
  Nordisk forskning om Materialadministration, NOFOMA,2006, 2006.


Reports

Maria Björklund and Bengt Ekdahl
  Miljöhänsyn vid uppbyggnad av ett nytt logistiksystem: En fallstudie på Returpack Svenska AB
  LIU-IEI-R, 96, 2010.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21