Göm menyn

Publications for Beata Kollberg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Mattias Elg, Beata Kollberg and Klara Palmberg
  Performance measurement to drive improvements in healthcare practice
  International Journal of Operations & Production Management, 2013, 33(11/12), 1623-1651.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 12

Mattias Elg and Beata Kollberg
  Conditions for reporting performance measurement
  Total Quality Management and Business Excellence, 2012, 23(1), 63-77.
 Web of Science® Times Cited: 2

Beata Kollberg and Mattias Elg
  The Practice of the Balanced Scorecard in Health Care Services
  International Journal of Productivity and Performance Management, 2011, 60(5), 427-445.

Fredrik Nordin, Christina Öberg, Beata Kollberg and Tomas Nord
  Building a new supply chain position: an exploratory study of companies in the timber housing industry
  Construction Management and Economics, 2010, 28(10), 1071-1083.

Mattias Elg and Beata Kollberg
  Alternative arguments and directions for studying performance measurement
  Total Quality Management and Business Excellence, 2009, 20(4), 409-421.
 Web of Science® Times Cited: 13

Mattias Elg, Beata Kollberg, Jan Lindmark and Jesper Olsson
  Goal Orientation and Conflicts: Motors of Change in Development Projects in Health Care Service
  Quality Management in Health Care, 2007, 16(1), 84-97.

Beata Kollberg, Jens Jörn Dahlgaard and Per-Olof Brehmer
  Measuring Lean Initiatives in Health Care Services: Issues and Findings
  International Journal of Productivity and Performance Management, 2007, 56(1), 7-24.

Beata Kollberg and Mattias Elg
  Challenges Experienced in the Development of Performance Measurement Systems in Swedish Health Care
  Quality Management in Health Care, 2006, 15(4), 244-256.

Beata Kollberg and Mattias Elg
  Exploring the Use of Balanced Scorecards in Swedish Health Care Organizations
  The Asian Journal on Quality, 2006, 7(2), 1-18.
   Fulltext  PDF  

Beata Kollberg, Mattias Elg and Jan Lindmark
  Design and Implementation of a Performance Measurement System in Swedish Health Care Services: A Multiple Cases Study of 6 Development Teams
  Quality Management in Health Care, 2005, 14(2), 95-111.

Beata Kollberg and Erika Parneborg
  Balanserade styrkort i förskolan
  Kvalitetsmagasinet, 2002, (5), 30-31.

Beata Kollberg and Peter Kammerlind
  Sjukvården måste tänka större
  Kvalitetsmagasinet, 2002, (6), 6.

Beata Kollberg
  The Balanced Scorecard and Learning in Organisations
  Arbete, Människa, Miljö och Nordisk Ergonomi, 2002, (1), 13-24.

Chapters in Books

Peter Kammerlind and Beata Kollberg
  Kvalitetsmetoder inom svensk hälso- och sjukvård
  Att lyckas med förbättringsarbete -förbättra, förändra, förnya, Studentlitteratur, 2007, 95-112.


Conference Articles

Beata Kollberg, Peter Kammerlind and Göran Henriks
  Development of macro level performance measurementsystems in health care services
  17th International Annual EurOMA Conference Managing Operations in Service Economies: Proceedings papers, 2010.


Beata Kollberg and Christina Öberg
  Explaining the development of new offerings in advertising industry
  ISBM Academic Conference: Advances in Business-to-Business Marketing, Boston, USA, August 11-12, 2010, 2010.


Mattias Elg, Beata Kollberg and Jan Lindmark
  Development of Process Oriented Innovations in Swedish Healthcare: a Longitudinal Study of Development Projects
  QMOD Conference,2005, 2005.


Beata Kollberg and Jens Jörn Dahlgaard
  Lean Thinking in Swedish Healthcare -An Evaluation of a Performance Measurement System Design from a Lean Perspective
  QMOD Conference,2005, 2005.


Beata Kollberg and Mattias Elg
  Exploring the Use of Balanced Scorecards in Swedish Health Care Organizations
  7th International QMOD Conference, Monterrey, Mexico, 2004.


Beata Kollberg
  Förbättrad undervisningskvalitet med hjälp av kursutvärderingar: en granskning av utformningen av webbaserade kursutvärderingar vid LiTH
  Conference Proceedings: Centrum för Utveckling och Lärande, 2003.


Beata Kollberg
  The Balanced Scorecard and Learning in Organisations
  Conference Proceedings: Nordic Ergonomic Society (NES), 2002.


Ph.D. Theses

Beata Kollberg
  Performance Measurement Systems in Swedish Health Care Services
  2007.


  Fulltext PDF

Licentiate Theses

Beata Kollberg
  Exploring the Use of Balanced Scorecards in a Swedish Health Care Organization
  2003.


  Fulltext PDF

Reports

Beata Kollberg and Staffan Brege
  Utveckling av strategiska sortimentsalternativ: en fallstudie hos en svensk trähustillverkare
  LIU-IEI-R, 65, 2009.


  Fulltext PDF

Mattias Elg and Beata Kollberg
  En metodansats för utvärdering av prestionsmätningssystem
  2004.


Beata Kollberg
  Organisatorisk utveckling, implementeringproblematik och IT-stöd - en studie om Balanced Scorecard i en hälso- och sjukvårdsorganisation
  LiTH-IKP-R, 1352, 2004.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21