Göm menyn

Publications for Bea Kovacsovics


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Bea Kovacsovics, L Davidsson, H Harder, Bengt Magnusson and Torbjörn Ledin
  Three-dimensional fast spin echo T2 weighted MR imagaes of the cerebellopontine angle and inner ear.
  Neurootol Newslett, 2002, 6, 33-36.

Bea Kovacsovics, L Davidsson, Lena Harder, Bengt Magnusson and Torbjörn Ledin
  MRI screening of the cerebellopontine angel and inner ear with fast spin echo T" technique.
  Archives Italiennes de Biologie, 2000, 138, 87-92.

Bea Kovacsovics, L Davidsson, Henrik Harder, Bengt Magnuson and Torbjörn Ledin
  MRI screening of the cerebellopontine angle and inner ear with fast spin-echo T2 technique
  Archives Italiennes de Biologie, 2000, 138(1), 87-92.
 Web of Science® Times Cited: 8

Bea Kovasovics, Henrik Harder, B Magnusson and Torbjörn Ledin
  Tillväxtmått hos akustikusneurinom
  Svensk ÖNH tidskrift, 2000, 1, 17-18.

Bea Kovasovics
  CT eller MR för att kartlägga maligna bihåletumörer?
  Svensk ÖNH tidskrift, 1999, 1, .

Conference Articles

Bea Kovasovics, L Davidsson, Henrik Harder, B Magnusson and Torbjörn Ledin
  Three-dimensional fast spin echo T2 weighted MR images of the cerebellopontine angle and inner ear.
  Neurootology Newsletter,2003, 2003.


Bea Kovacsovics, M Schulin, H Rask-Andersen and Torbjörn Ledin
  Large vestibular aqueduct syndrome
  Neuroradiology,2001, 2001.


Bea Kovacsovics, L Davidsson, Henrik Harder, B Magnusson and Torbjörn Ledin
  3D FSE T2 MR bilder vid ponsvinkelundersökningar
  Vårmöte i Linköping 18-19/5 2000 / Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud halskirurgi,2000, 2000.


Bea Kovacsovics, K-Å Thuomas and Torbjörn Ledin
  Audiologi och otoneurologi hos patienter remitterade till magnetkameraundersökning för misstanke om ponsvinkeltumör
  Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi Vårmöte,2000, 2000.


Bea Kovacsovics
  CT eller MR för att kartlägga maligna bihåletumörer?
  Svensk förening för otorhinolaryngologi vårmöte i Linköping 18-19/5 2000,2000, 2000.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21