Göm menyn

Publications for Barbro Nilsson


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Henrik Kock, Andreas Wallo, Barbro Nilsson and Cecilia Höglund
  Outsourcing HR Services: The Role of Human Resource Intermediaries
  European Journal of Training and Development, 2012, 36(8), 772-790.

Anthologies

Lennart Svensson and Barbro Nilsson
  Partnership: as a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change
  Santérus Academic Press, 2008.


Chapters in Books

Andreas Wallo, Henrik Kock, Erik Jakobsson, Barbro Nilsson, Fredrik Jönsson and Malin Ljungzell
  Avslutning: Konklusioner och implikationer
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Andreas Wallo, Barbro Nilsson and Henrik Kock
  Begreppen intermediär och arbetsmarknadsintermediär
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Henrik Kock, Andreas Wallo and Barbro Nilsson
  HR-intermediärer som stöd för kompetensförsörjning i organisationer
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Andreas Wallo, Barbro Nilsson, Henrik Kock and Erik Jakobsson
  Kompetensförsörjning i organisationer och regioner
  Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag, Linköpings universitet, 2014, .


Barbro Nilsson and Lennart Svensson
  Partnerskap som stödsystem för arbetsplatslärande
  Arbetsplatslärande: - att leda och organisera kompetensutveckling, Studentlitteratur, 2010, 141-156.


Barbro Nilsson
  Advisory Partnership in a Governmental Mandated Network
  Partnership - as a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change, Santérus Academic Press, 2008, 55-80.


Barbro Nilsson
  Företagsutbildning- anpasning eller utveckling?
  Livslångt lärande, Studentlitteratur, 1996, 203-226.


Conference Articles

Henrik Kock, Andreas Wallo, Barbro Nilsson and Cecilia Höglund
  Human Resource Intermediaries as Facilitators of Organisational Development and Learning
  The 1st ESREA-seminar, Linköping, Sweden, 10-11 November 2011., 2011.


Andreas Wallo, Barbro Nilsson, Henrik Kock and Cecilia Höglund
  Human Resource Intermediaries as Facilitators of Organisational Development and Learning?
  The 7th International Conference on Researching Work and Learning, Shanghai, China, December 4-7., 2011.


Ph.D. Theses

Barbro Nilsson
  Förändringsdynamik: utveckling, lärande och drivkrafter för förändring
  2003.


Reports

Jenny Alexandersson, Anna Wikman, Barbro Nilsson, Andreas Wallo, Henrik Kock and Cecilia Höglund
  HR-strategier för regional tillväxt och samverkan? En studie av två arbetsmarknadsintermediärer
  HELIX working papers, 11/4, 2011.


  Fulltext PDF

Hanna Karlström, Helena Schyldt, Andreas Wallo, Henrik Kock and Barbro Nilsson
  Kompetensöverföring i småföretag: En övervägande informell process
  HELIX working papers, 2009:6, 2009.


  Fulltext PDF

Barbro Nilsson
  Flygplansindustriföretaget - förändrings- och utvecklingsprocesser under fem år
  2003.


Barbro Nilsson
  Gjuteriet - förändrings- och utvecklingsprocesser under fem år
  2003.


Barbro Nilsson
  Plåtföretaget-förändrings-och utvecklingsprocesser under fem år
  2003.


Barbro Nilsson
  Tryckpressföretaget-förändrings- och utvecklingsprocesser under fem år
  2003.


Per-Erik Ellström and Barbro Nilsson
  Kompetensutveckling i små- och medelstora företag. En studie av förutsättningar, strategier, och effekter
  LiU-PEK-R, 199, 1997.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30