Göm menyn

Publications for Axel Ågren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Axel Ågren
  What are we talking about?: Constructions of loneliness among older people in the Swedish news-press
  Journal of Aging Studies, 2017, 41, 18-27.

Chapters in Books

Elisabet Cedersund and Axel Ågren
  Äldre människor i ensamhet och gemenskap
  Vem är den äldre?<em></em>: Äldrebilder i ett åldrande Sverige, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, NISALn, 2017, 73-84.


Conference Articles

Axel Ågren, Elisabet Cedersund and Christine Swane
  Constructions of loneliness in Swedish and Danish daily-press
  13th ESA Conference: Abstract book, 2017.


Reports

Axel Ågren, Catharina Nord and Elisabet Cedersund
  Utvärdering av projektet Testmiljö Norrköping Etapp 1. 2013-2014
  2015.


  Fulltext PDF

Axel Ågren
  Utvärdering och uppföljning av SIK-projektet: Utvärdering av SIK-projektets tredje projektperiod, oktober 2012-maj 2014
  2015.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21