Göm menyn

Publications for Astrid Berg


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Astrid Berg, Ragnhild Löfgren and Inger Eriksson
  Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av naturvetenskap
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 2007, 3(2), 146-162.

Chapters in Books

Astrid Berg, Inger Eriksson and Ragnhild Löfgren
  Observationer i kemiklassrummet - att lära sig se kemiska reaktioner
  Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum, Stockholms universitets förlag, 2010, 37-69.


  Fulltext PDF

Conference Articles

Astrid Berg, I Eriksson and Ragnhild Löfgren
  Constituted vs pontential chemistry content
  NFPF/NERA,2008, 2008.


Astrid Berg and Ragnhild Löfgren
  Chemistry content in a laboratory based teaching practice
  NFPF/NERA,2007, 2007.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21