Göm menyn

Publications for Åsa Weinholt


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 4 times*

Journal Articles

Åsa Weinholt and Tobias Andersson
  New collaborations in daily emergency response: Applying cost benefit analysis to new first response initiatives in the Swedish fire and rescue service
  International Journal of Emergency Services, 2015, 4(2), 177-193.
   Fulltext  PDF  

Conference Articles

Lisa Hansson and Åsa Weinholt
  Collaborative practices at local government level: examples from the emergency service sector
  XXIII Nordiska kommunforskningskonferensen, 2014.


Åsa Weinholt and Johan Holmgren
  Evaluating the effects of organizational changes and private sector involvement on cost efficiency in fire and rescue services
  International Research Society for Public Management Conference 2014 (IRSPM 2014), April 9-11, Ottawa, Canada, 2014.


Åsa Weinholt and Tobias Andersson Granberg
  Evaluation of enhanced collaboration between fire and rescue servicesand security officers
  Proceedings of the 10th International ISCRAM Conference, 2013.


Licentiate Theses

Weinholt Åsa
  Exploring Collaboration Between the Fire and Rescue Service and New Actors: Cost-efficiency and Adaptation
  2015.


Reports

Anders Svensson and Åsa Weinholt
  När hemsjukvården lämnar hemmet: En analys av sambruk på Öckerö när kommunens sjuksköterskor biträder räddningstjänsten vid akuta vårdlarm i väntan på ambulans
  CARER Rapport, 10, 2014.


  Fulltext PDF

Åsa Weinholt and Tobias Andersson Granberg
  En samhällsekonomisk utvärdering av samarbete mellan räddningstjänst och väktare
  CARER Rapport, 6, 2013.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30