Göm menyn

Publications for Åsa Hult


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Per Andersson and Åsa Hult
  Validation in the Nordic countries: A comparative analysis
  Lifelong Learning in Europe, 2008, 8(3), 150-157.

Reports

Lisbeth Eriksson and Åsa Hult
  Folkbildning och kultur ur ett genus och generationsperspekitv
  2008.


Åsa Hult and Per Andersson
  Validation in the Nordic countries: Policy and Practice
  2008.


Per Andersson, Ali Osman and Åsa Hult
  Validering som sortering - hur värderas utländsk kompetens?
  2006.


Åsa Hult and Håkan Hult
  Att fuska och plagiera: Ett sätt att leva eller ett sätt att överleva?
  CUL-rapporter, 2003:6, 2003.


  Fulltext PDF

Per Andersson, Andreas Fejes and Åsa Hult
  Att visa vad man kan: Erfarenheter från ett regionalt nätverk för validering av yrkeskompetens
  Vuxenutbildarcentrums skriftserie, 18, 2003.


Per Andersson, Andreas Fejes and Åsa Hult
  Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens: Erfarenheter från Nätverk Sörmland
  Integrationsverkets rapportserie, 4, 2003.


Per Andersson, Åsa Hult and Andreas Fejes
  Validering av utländsk yrkeskompetens - en studie av den utökade försöksverksamheten
  2002.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30