Göm menyn

Publications for Åsa Aretun


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Åsa Aretun and Åsa Aretun
  En muslimsk familjeflicka "som andra ungdomar": Identitet social logik och verklighet bland flickor på en arabisk friskola
  Svensk religionshistorisk årsskrift, 2004, 13, .

Åsa Aretun
  På jakt efter somaliska barn i Bilbo: reflektioner kring svårigheter att få barn som informanter
  Antropologiska studier, 1999, 64-65, 43-55.

Chapters in Books

Åsa Aretun
  Flickor och populärkultur: en arabisk friskola
  Religiösa friskolor i Sverige, Studentlitteratur, 2007, 241-261.


Conference Articles

Åsa Aretun
  Children's identity work, politics and integration: Shiite children relate to Swedish society
  The politics of childhood, 3rd International Conference,2002, 2002.


Ph.D. Theses

Tanja Joelsson
  Space and Sensibility: Young Men’s Risk-Taking with Motor Vehicles
  2013.


  Fulltext PDF

Åsa Aretun
  Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma: Formell och informell socialisation i en muslimsk skola
  2007.


  Fulltext PDF

Reports

Åsa Aretun
  Från ungdomsgårdar till kulturarena: Omläggning av ungdomsverksamhet för kulturskapande, kreativitet och entreprenörskap
  Research Report on childhood and the study of children, 2012:3, 2012.


  Fulltext PDF

Åsa Aretun
  Ungdomars utsatthet i bostadsområden: Trygghetsprinciper för fysisk planering
  Linköping University Interdisciplinary Studies, 11, 2009.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21