Göm menyn

Publications for Ann-Sofi Wedin


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ann-Sofi Wedin, Glenn Hultman and Jan Schoultz
  Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2012, 17(1-2), 81-98.

Glenn Hultman, Ann-Sofi Wedin and Jan Schoultz
  Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande
  Didaktisk Tidskrift, 2012, 22(2), 335-358.
   Fulltext  PDF  

Books

Ann-Sofi Wedin
  Lärares arbete och kunskap: relationer, undervisning och betyg
    Studentlitteratur, 2010.


Glenn Hultman and Ann-Sofi Wedin
  Ledarskap i kommuner. Forskningsfrukter och tankeföda från chefsberättelser
    , 2004.


Anthologies

Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström and Kristina Hellberg
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014.


Chapters in Books

Ann-Sofi Wedin
  Från lärarstuderande till lärare: några tankar om handledning och utveckling av yrkeskunnande
  Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014, 145-157.


Glenn Hultman and Ann-Sofi Wedin
  Handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer: skapandet av lärprocesser in-situ
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, 2014, 138-157.


  Fulltext PDF

Glenn Hultman, Jan Schoultz, Ann-Sofi Wedin, Per Lindqvist, Ulla-karin Nordänger and Henrik Hegender
  Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap
  Resultatdialog 2012, Vetenskapsrådet, 2012, 93-99.


Glenn Hultman and Ann-Sofi Wedin
  Lärares arbete och lärande
  Lärare i blickpunkten: olika perspektiv på lärares arbete, Lärarförbundet, 2008, 55-69.


Ann-Sofi Wedin
  Lärares arbete och skolan som en verksamhet för pedagogiskt arbete
  Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet, Skapande Vetande, 2005, 155-170.


Ph.D. Theses

Ann-Sofi Wedin
  Lärares arbete och kunskapsbildning: Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken
  2007.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21