Göm menyn

Publications for Ann Werner


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ann Werner
  Girls consuming music at home Gender and the exchange of music through new media
  EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES, 2009, 12(3), 269-284.
 Web of Science® Times Cited: 2

Ann Werner
  Cirkulation av populärmusik. Fildelning, MSN Messenger och MP3-spelare i ett föränderligt medielandskap
  Svensk tidskrift för musikforskning, 2007, , 91-106.

Ann Werner
  Män vid DJ-bås
  Arena, 2007, (3), 42-45.

Ann Werner
  Nynaket
  Kom ut, 2007, (5-6), 16-17.

Anthologies

Erling Bjurström, Martin Fredriksson, Ulf Olsson and Ann Werner
  Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs
  Linköping University Electronic Press, 2012.


  Fulltext PDF

Chapters in Books

Ann Werner
  Samla, lagra, kasta: Musiksamlande i digitalt format
  Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping University Electronic Press, 2009, 252-260.


  Fulltext PDF

Ph.D. Theses

Ann Werner
  Smittsamt: En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer
  2009.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21