Göm menyn

Publications for Annette Sverker


Publications mentioned in social media 10 times*

Journal Articles

Mathilda Björk, Ingrid Thyberg, Eva Valtersson, Gunnel Östlund, Birgitta Stenström and Annette Sverker
  Foot barriers in patients with early rheumatoid arthritis: an interview study among Swedish women and men
  Arthritis care & research, 2018, 70(9), 1348-1354.

Gunnel Östlund, Ingrid Thyberg, Eva Valtersson, Mathilda Björk and Annette Sverker
  The Use of Avoidance, Adjustment, Interaction and Acceptance Strategies to Handle Participation Restrictions Among Swedish Men with Early Rheumatoid Arthritis.
  Musculoskeletal Care, 2016, 14(4), 206-218.

Annette Sverker, Gunnel Östlund, Mikael Thyberg, Ingrid Thyberg, Eva Valtersson and Mathilda Björk
  Dilemmas of participation in everyday life in early rheumatoid arthritis: a qualitative interview study (The Swedish TIRA Project)
  Disability and Rehabilitation, 2015, 37(14-15), 1251-1259.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Gunnel Östlund, Mathilda Björk, Eva Valtersson and Annette Sverker
  Lived Experiences of Sex Life Difficulties in Men and Women with Early RA - The Swedish TIRA Project.
  Musculoskeletal Care, 2015, 13(4), 248-257.
   Fulltext  PDF  

Annette Sverker, Eva Waltersson, Ingrid Thyberg, Mikael Thyberg and Gunnel Östlund
  Deltagande i arbete vid tidig reumatoid artrit – en kvalitativ intervjustudie tolkad i termer av ICF
  Reumatologi, 2014, (18), .

Gunnel Östlund, Mathilda Björk, Ingrid Thyberg, Mikael Thyberg, Eva Valtersson, Birgitta Stenström and Annette Sverker
  Emotions related to participation restrictions as experienced by patients with early rheumatoid arthritis: a qualitative interview study (the Swedish TIRA project)
  Clinical Rheumatology, 2014, 33(10), 1403-1413.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Gunnel Östlund, Annette Sverker, Mathilda Björk, Ingela Thyberg, Mikael Thyberg, Eva Valtersson and Birgitta Stenström
  Känslor relaterade till delaktighet begränsningar – erfarenheter från patienter med reumatoid artrit,en kvalitativ intervjustudie
  Reumatologi, 2014, (18), .

Anette Sverker, Ingela Thyberg, Gunnel Östlund, Eva Waltersson and Mikael Thyberg
  Participation in work in early rheumatoid arthritis: a qualitative interview study interpreted in terms of the ICF
  Disability and Rehabilitation, 2014, 36(3), 242-249.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 6

Gunnel K. E. Hensing, Annette M. Sverker and Göran S. Leijon
  Experienced dilemmas of everyday life in chronic neuropathic pain patients: results from a critical incident study
  Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2007, 21(2), 147-154.
 Web of Science® Times Cited: 13

Chapters in Books

Maria Dahlbäck, Sarah Dahlgren, Gunnel Östlund and Annette Sverker
  Utveckling och lärande genom interprofessionell samverkan: En deskriptiv studie av socionomstudenters deltagande på en klinisk undervisningsavdelning
  Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen : en antologi, Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet, 2012, 92-110.


Conference Articles

Annette Sverker, M Björk, Ingrid Thyberg, Mikael Thyberg, E Valtersson and G Östlund
  AB1154-HPR Men's Strategies of Handling Participation Restrictions Related to Rheumatoid Arthritis (The Swedish Tira Study)
  Ann Rheum Dis 2014, 2014.


Annette Sverker, Gunnel Östlund, Mikael Thyberg, Eva Waltersson, Matilda Björk and Ingrid Thyberg
  Dilemmas of participation in everyday life in early rheumatoid arthritis (RA): A qualitative interview study (the Swedish TIRA study)
  Health professionals reumatology: EULAR12-2344, 2012.


Annette Sverker, Ingrid Thyberg, Gunnel Östlund, Eva Waltersson and Mikael Thyberg
  Dilemmas of participation in work and employment in early RA: A qualitative interview study (the Swedish TIRA study)
  Health professionals reumatology: [SAT0485-HP], 2011.


Ingrid Thyberg, Annette Sverker, Eva Waltersson, Gunnel Östlund and Mikael Thyberg
  Aspects of participation in work and everyday life in early RA: a qualitative interview study (the Swedish TIRA-study
  Health professionals reumatology: AB1042-HP, 2010.


* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30