Publications for Anna Sparrman
Co-author map based on ISI articles 2007-

Publications mentioned in social media 3 times*

Keywords

young visual talk social samtal pupils practices people kultur institutionen film culture consumption childrens children-s children boken bilder barns &amp

Journal Articles

Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman
  Blogging Family-like Relations when visiting Theme and Amusement Parks: The Use of Children in Displays Online
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2014, 6(55), 997-1013.
   Fulltext  PDF  

Anna Sparrman
  Access and gatekeeping in researching children's sexuality: Mess in ethics and methods
 
Altmetric usage: 3

  Sexuality & Culture, 2013, , .

Anna Sparrman
  Visual representations of childhood
  Oxford Bibliographies in Childhood Studies, 2013, , .

Anna Sparrman
  Queering the sexual child?
  NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2013, 21(1), 79-83.

Anna Sparrman
  Book review: David Marshall (Ed.), Understanding Children as Consumers
  Journal of Consumer Culture, 2012, 12(1), 112-114.

Anna Sparrman
  Barnkulturens sociala estetik
  Locus, 2011, (3-4), 25-44.

Anna Sparrman
  Mysteriet med staden
  UEF Utställningsestetisktforum, 2010, , .

Anna Sparrman and Anne-Li Lindgren
  Visual Documentation as a Normalizing Practice: A New Discourse of Visibility in Preschool
  Surveillance & Society, 2010, 7(3/4), 248-261.
   Fulltext  PDF  

Anna Sparrman
  Ambiguities and paradoxes in children's talk about marketing breakfast cereals with toys
  Young Consumers, 2009, 4(10), 297-313.

Anna Sparrman and Pål Aarsand
  Towards a critical approach on children and media
  Journal of children and media, 2009, 3(3), 301-307.

Anna Sparrman
  Åtta fotografiska bildserier. Om engångskameror och ungdomar som medforskare.
  Sosiologi i dag, 2007, 37(1), 53-76.

Anna Sparrman
  Young peoples' consumption of visual culture: Collector gadgets, sexuality and identity.
  Nordicom Review, 2006, 27(1), 114-116.

Anna Sparrman
  Film as a political and educational device: talk about men, male sexuality and gender among Swedish youth
  Visual Studies, 2006, 21(2), 167-182.

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson (Barajas)
  Film i klassrummet reser välfärdsfrågor
  Locus, 2005, 3-4, 14-25.

Anna Sparrman
  Video recording as interaction: Participant observation of children's everyday life.
  Qualitative Research in Psychology, 2005, 2(3), 241-255.

Anna Sparrman and Katarina Eriksson (Barajas)
  Skolbio studerad genom kameralinsen: Erfarenheter från ett forskningsfält.
  Didaktisk Tidskrift, 2004, 14(2-3), 71-90.
   Fulltext  PDF  

Anna Sparrman
  Visuell kultur i barns vardagsliv
  FärgNotiser. Från Stiftelsen Svenskt färgcentrum, 2003, (69), .

Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman
  Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2003, 1-2, 59-70.
   Fulltext  PDF  

Anna Sparrman and Karin Aronsson
  Barn, konsumtion och estetik. Pogs - ett spel i tiden
  Bild i skolan : Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik : konst, media, design, 2002, (2002:3), 24-28.

Anna Sparrman
  Visuell kultur i barns vardagsliv - bilder, medier och praktiker
  Barn, 2002, (3), 21-33.

Katarina Eriksson (Barajas) and Anna Sparrman
  En flickkulturs uppgång och fall
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1997, 18, 76-78.

Books

Anna Sparrman, Bengt Sandin and Johanna Sjöberg
  Situating Child Consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumtion
    Nordic Academic Press, 2012.


Anna Sparrman
  Barns visuella kulturer - skolplanscher och idolbilder.
    Studentlitteratur, 2006.


Anna Sparrman, Ulrika Torell and Eva Åhren Snickare
  Visuella spår: Bilder i samhälls- och kulturanalys
    Studentlitteratur, 2003.


Anthologies

Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild.
  Carlsson, 2009.


Chapters in Books

Anna Sparrman
  Barn tecknar nakenhet - och sexualitet?
  Barn tecknar världen, Studentlitteratur, 2014, 47-76.


Anna Sparrman and Bengt Sandin
  Situated child consumption: Introduction
  Situating child consumption: rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Nordic Academic Press, 2012, 9-31.


David Cardell and Anna Sparrman
  Enacting money at an amusement park
  Situating child consumption<em></em>: rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Nordic Academic Press, 2012, 115-132.


Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas
  From Instruction to Reflection: Film in Education in Sweden
  Research in media education, Nova Science Publishers, Inc., 2012, 151-174.


  Fulltext PDF

Anna Sparrman
  Coco Pops, Kalaspuffar och leksaker: En visuell analys av barntilltalet på flingpaketen
  Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, Nordiska museets förlag, 2010, 209-234.


Ann-Carita Evaldsson and Anna Sparrman
  Barns kamratkulturer (hjärta) visuella kulturer = Sant. Två analyser av barns samtal om reklam
  Den väsentliga vardagen:: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlsson, 2009, 94-134.


Jakob Cromdal, Anna Sparrman, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 13-35.


Viveka Adelswärd, Anna Sparrman, Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Den väsentliga vardagen
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 9-12.


Anna Sparrman
  Up the walls! Children's talk about visual artifacts in their own rooms
  Children, media and consumption: On teh front edge, NORDICOM, 2007, 301-318.


Anna Sparrman, Ulrika Torell and Eva Åhrén Snickare
  Bild och kunskapssökande
  Visuella spår: Bilder i kultur- och samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2003, -224.


Anna Sparrman
  Aktörsblick, observatörsblick och kameraöga. Videoinspelning som visuell forskningsmetod.
  Visuella spår: Bilder i samhälls- och kulturanalys, Studentlitteratur, 2003, 202-215.


Anna Sparrman and Karin Aronsson
  Pog game practices, learning and ideology: Local markets and identity work.
  Investigating educational policy through etnhnography., JAI Elsevier Sciences, 2003, 169-192.


Anna Sparrman
  Spectatorship in a visual world - sexuality in children's interactions
  Sensuality and power in visual culture, Umeå University, 2002, 110-120.


Anna Sparrman
  Barns bruk av mediebilder - Girl Power och ishockeydrömmar
  Idol, Image, Identitet, Stockholm, 2002, 25-46.


Conference Articles

Claes-Fredrik Helgesson and Anna Sparrman
  Values on and off display: Visual practices in funeral parlours
  2nd Workshop on IMAGINING BUSINESS, Segovia, Spain, May 19-20, 2011, 2011.


Anna Sparrman
  Power of children's products(?)
  1ST Workshop on imagining business,2008, 2008.


Anna Sparrman
  Marketing breakfast cereals with toys - Children talking about market strategies
  The 3rd international conference on multudisciplinary perspectives on child and teen consumption 2008,2008, 2008.


Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas
  Young people co-construct meanings of welfare and responsibility in film-talk
  Abstracts. Communication Policies and Culture in Europe: European Communication Research and Education Association (ECREA), 2nd European Communication Conference, 2008.


Anna Sparrman
  Visual marketing of breakfast cereals to children - containers, gadgets and gender
  The Nordic Consumer Policy Research Conference,,2007, 2007.


Anna Sparrman
  Men and male sexuality: Upper secondary school pupils' talk about the film 'Lilya 4-ever'
  Sex and sexuality: Exploring critical issues,2005, 2005.


Anna Sparrman, Anne-Li Lindgren and Katarina Eriksson (Barajas)
  Popular Film Meets Education: Young people engaging in School-Movie Projects
  Childhoods 2005 Oslo: Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, 2005.


Ph.D. Theses

Johanna Sjöberg
  I marknadens öga: Barn och visuell konsumtion
  2013.


  Fulltext PDF

Åsa Pettersson
  TV FOR CHILDREN: How the Swedish Public Service Television Imagines a Child Audience
  2013.


  Fulltext PDF

Anna Sparrman
  Visuell kultur i barns vardagsliv: Bilder, medier och praktiker
  2002.


Reports

Anna Sparrman
  Barns och ungas medievanor
  Barns och ungas kultur: Kulturen i siffror, 2010:1, 2010.


Katarina Eriksson (Barajas) and Anna Sparrman
  Hej och välkomna till barnens sagotimme: Barn leker barnkultur på fritids
  Working papers on childhood and the study of children, 2, 2002.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.