Publications for Anna Sparrman
Co-author map based on ISI articles 2007-

Publications mentioned in social media 3 times*

Keywords

young visual talk social sexuality relations practices perspectives people kultur film culture consumption childrens children-s childhoods bilder barns använda &amp

Journal Articles

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman, Tobias Samuelsson and David Cardell
  Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park
  Childhood, 2015, 22(2), 171-186.
   Fulltext  PDF  

Tobias Samuelsson, Anna Sparrman, David Cardell and Anne-Li Lindgren
  The Active, Competent Child, Capable of Autonomous Action: An inherent quality or the outcome of a research process?
  AnthropoChildren, 2015, (5), 1-19.

Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman
  Blogging Family-like Relations when visiting Theme and Amusement Parks: The Use of Children in Displays Online
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2014, 6(55), 997-1013.
   Fulltext  PDF  

Anna Sparrman
  Access and gatekeeping in researching children's sexuality: Mess in ethics and methods
 
Altmetric usage: 3

  Sexuality & Culture, 2014, 18(2), 291-309.

Anna Sparrman
  Queering the sexual child?
  NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2013, 21(1), 79-83.

Anna Sparrman
  Visual representations of childhood
  Oxford Bibliographies in Childhood Studies, 2013, , .

Anna Sparrman
  Book review: David Marshall (Ed.), Understanding Children as Consumers
  Journal of Consumer Culture, 2012, 12(1), 112-114.

Anna Sparrman
  Barnkulturens sociala estetik
  Locus, 2011, (3-4), 25-44.

Anna Sparrman
  Mysteriet med staden
  UEF Utställningsestetisktforum, 2010, , .

Anna Sparrman and Anne-Li Lindgren
  Visual Documentation as a Normalizing Practice: A New Discourse of Visibility in Preschool
  Surveillance & Society, 2010, 7(3/4), 248-261.
   Fulltext  PDF  

Anna Sparrman
  Ambiguities and paradoxes in children's talk about marketing breakfast cereals with toys
  Young Consumers, 2009, 4(10), 297-313.

Anna Sparrman and Pål Aarsand
  Towards a critical approach on children and media
  Journal of children and media, 2009, 3(3), 301-307.

Anna Sparrman
  Åtta fotografiska bildserier. Om engångskameror och ungdomar som medforskare.
  Sosiologi i dag, 2007, 37(1), 53-76.

Anna Sparrman
  Film as a political and educational device: talk about men, male sexuality and gender among Swedish youth
  Visual Studies, 2006, 21(2), 167-182.

Anna Sparrman
  Young peoples' consumption of visual culture: Collector gadgets, sexuality and identity.
  Nordicom Review, 2006, 27(1), 114-116.

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson (Barajas)
  Film i klassrummet reser välfärdsfrågor
  Locus, 2005, 3-4, 14-25.

Anna Sparrman
  Video recording as interaction: Participant observation of children's everyday life.
  Qualitative Research in Psychology, 2005, 2(3), 241-255.

Anna Sparrman and Katarina Eriksson (Barajas)
  Skolbio studerad genom kameralinsen: Erfarenheter från ett forskningsfält.
  Didaktisk Tidskrift, 2004, 14(2-3), 71-90.
   Fulltext  PDF  

Anna Sparrman
  Visuell kultur i barns vardagsliv
  FärgNotiser. Från Stiftelsen Svenskt färgcentrum, 2003, (69), .

Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman
  Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2003, 1-2, 59-70.
   Fulltext  PDF  

Anna Sparrman
  Visuell kultur i barns vardagsliv - bilder, medier och praktiker
  Barn, 2002, (3), 21-33.

Anna Sparrman and Karin Aronsson
  Barn, konsumtion och estetik. Pogs - ett spel i tiden
  Bild i skolan : Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik : konst, media, design, 2002, (2002:3), 24-28.

Katarina Eriksson (Barajas) and Anna Sparrman
  En flickkulturs uppgång och fall
  Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1997, 18, 76-78.

Books

Anna Sparrman
  Barns visuella kulturer - skolplanscher och idolbilder.
    Studentlitteratur, 2006.


Anna Sparrman, Ulrika Torell and Eva Åhren Snickare
  Visuella spår: Bilder i samhälls- och kulturanalys
    Studentlitteratur, 2003.


Anthologies

Anna Sparrman, Bengt Sandin and Johanna Sjöberg
  Situating Child Consumption: Rethinking values and notions of children, childhood and consumtion
  Nordic Academic Press, 2012.


Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild.
  Carlsson, 2009.


Chapters in Books

Anna Sparrman
  Children's consumer culture
  The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, 2015, .


Anna Sparrman
  Visual consumption
  The Wiley-Blackwell encyclopedia of consumption and consumer studies, Wiley-Blackwell, 2015, 556-558.


Anna Sparrman
  Seeing (with) the 'sexy' body: young children's visual enactment of sexuality
  Children, sexuality and sexualization, Palgrave Macmillan, 2015, 123-140.


Anna Sparrman
  Barn tecknar nakenhet - och sexualitet?
  Barn tecknar världen, Studentlitteratur, 2014, 47-76.


Anna Sparrman and Bengt Sandin
  Situated child consumption: Introduction
  Situating child consumption: rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Nordic Academic Press, 2012, 9-31.


Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas
  From Instruction to Reflection: Film in Education in Sweden
  Research in media education, Nova Science Publishers, Inc., 2012, 151-174.


  Fulltext PDF

David Cardell and Anna Sparrman
  Enacting money at an amusement park
  Situating child consumption<em></em>: rethinking values and notions of children, childhood and consumption, Nordic Academic Press, 2012, 115-132.


Anna Sparrman
  Coco Pops, Kalaspuffar och leksaker: En visuell analys av barntilltalet på flingpaketen
  Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, Nordiska museets förlag, 2010, 209-234.


Ann-Carita Evaldsson and Anna Sparrman
  Barns kamratkulturer (hjärta) visuella kulturer = Sant. Två analyser av barns samtal om reklam
  Den väsentliga vardagen:: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlsson, 2009, 94-134.


Viveka Adelswärd, Anna Sparrman, Jakob Cromdal and Ann-Carita Evaldsson
  Den väsentliga vardagen
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 9-12.


Jakob Cromdal, Anna Sparrman, Ann-Carita Evaldsson and Viveka Adelswärd
  Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild
  Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild, Carlssons, 2009, 13-35.


Anna Sparrman
  Up the walls! Children's talk about visual artifacts in their own rooms
  Children, media and consumption: On teh front edge, NORDICOM, 2007, 301-318.


Anna Sparrman and Karin Aronsson
  Pog game practices, learning and ideology: Local markets and identity work.
  Investigating educational policy through etnhnography., JAI Elsevier Sciences, 2003, 169-192.


Anna Sparrman
  Aktörsblick, observatörsblick och kameraöga. Videoinspelning som visuell forskningsmetod.
  Visuella spår: Bilder i samhälls- och kulturanalys, Studentlitteratur, 2003, 202-215.


Anna Sparrman, Ulrika Torell and Eva Åhrén Snickare
  Bild och kunskapssökande
  Visuella spår: Bilder i kultur- och samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2003, -224.


Anna Sparrman
  Barns bruk av mediebilder - Girl Power och ishockeydrömmar
  Idol, Image, Identitet, Stockholm, 2002, 25-46.


Anna Sparrman
  Spectatorship in a visual world - sexuality in children's interactions
  Sensuality and power in visual culture, Umeå University, 2002, 110-120.


Conference Articles

Claes-Fredrik Helgesson and Anna Sparrman
  Values on and off display: Visual practices in funeral parlours
  2nd Workshop on IMAGINING BUSINESS, Segovia, Spain, May 19-20, 2011, 2011.


Anna Sparrman
  Marketing breakfast cereals with toys - Children talking about market strategies
  The 3rd international conference on multudisciplinary perspectives on child and teen consumption 2008,2008, 2008.


Anna Sparrman
  Power of children's products(?)
  1ST Workshop on imagining business,2008, 2008.


Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas
  Young people co-construct meanings of welfare and responsibility in film-talk
  Abstracts. Communication Policies and Culture in Europe: European Communication Research and Education Association (ECREA), 2nd European Communication Conference, 2008.


Anna Sparrman
  Visual marketing of breakfast cereals to children - containers, gadgets and gender
  The Nordic Consumer Policy Research Conference,,2007, 2007.


Anna Sparrman
  Men and male sexuality: Upper secondary school pupils' talk about the film 'Lilya 4-ever'
  Sex and sexuality: Exploring critical issues,2005, 2005.


Anna Sparrman, Anne-Li Lindgren and Katarina Eriksson (Barajas)
  Popular Film Meets Education: Young people engaging in School-Movie Projects
  Childhoods 2005 Oslo: Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, 2005.


Ph.D. Theses

David Cardell
  Family theme parks, happiness and children’s consumption: From roller-coasters to Pippi Longstocking
  2015.


  Fulltext PDF

Johanna Sjöberg
  I marknadens öga: Barn och visuell konsumtion
  2013.


  Fulltext PDF

Åsa Pettersson
  TV FOR CHILDREN: How the Swedish Public Service Television Imagines a Child Audience
  2013.


  Fulltext PDF

Anna Sparrman
  Visuell kultur i barns vardagsliv: Bilder, medier och praktiker
  2002.


Reports

Anna Sparrman
  Barns och ungas medievanor
  Barns och ungas kultur: Kulturen i siffror, 2010:1, 2010.


Katarina Eriksson (Barajas) and Anna Sparrman
  Hej och välkomna till barnens sagotimme: Barn leker barnkultur på fritids
  Working papers on childhood and the study of children, 2, 2002.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.