Göm menyn

Publications for Anna-Karin Schöld


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Anna-Karin Schöld, Rita Ylikivelä, Kjell Lindström, Carl Johan Östgren and Ewa Grodzinsky
  The options of the management of self-monitoring of blood glucose in primary health care centres by the diabetes nurses and patients
  Primary Care Diabetes, 2013, 7(2), 143-149.
 Web of Science® Times Cited: 2

Malou Lindberg, Anna-Karin Schöld, Carl-Johan Östgren, Björn Tilling and Kajsa Tunér
  AGREE-instrumentet praktisk metod för utvärdering av kliniska riktlinjer
  Läkartidningen, 2005, 102(41), 2942-2943.

Conference Articles

Ewa Grodzinsky, Carl Johan Östgren and Anna-Karin Schöld
  Self monitoring of B-Glucose in Type 2 diabetes does not improve the HbA1c level nor the reassurance what to do if unsatisfactory value
  , 2010.


Anna-Karin Schöld
  Diabetes nurses and patients opinions of using self-monitoring of blood glucose in primary health care - focus on guidelines, prescriptions and cost of test-strips
  The 13th Research Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers WENR,2008, 2008.


Lisbeth Börelius, Anniqa Foldemo, Tommy Holmberg, Anna-Karin Schöld, Lars-Håkan Thorell, Rita Ylikivelä and Per Nettelbladt
  Mental unhealth among young adults in primary health care
  European Psychiatry - the journal of the association of european psychiatrists,2008, 2008.


Reports

Ann-Charlotte Tunemar and Anna-Karin Schöld
  Att införa ett interventionsprogram för barn med övervikt är lättare sagt än gjort!
  Rapport-FoUrnalen, 1, 2007.


Lisbeth Börelius, Anniqa Foldemo, Tommy Holmberg, Anna-Karin Schöld, Lars-Håkan Thorell, Rita Ylikivelä and Per Nettelbladt
  Själen i primärvården - psykisk ohälsa hos unga vuxna och deras upplevelser av vården
  Rapport-FoUrnalen, 3, 2007.


Anna-Karin Schöld
  Riktlinjer i folkhälsoarbetet riktat mot astma-, diabetes- och hypertonisjukdom inom primärvård - ett exempel från Östergötland
  Rapport-FoUrnalen, 1, 2006.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21