Göm menyn

Publications for Annika Sandén


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 2 times*

Journal Articles

Christina Scholten, Tora Friberg and Annika Sandén
  Re-Reading Time-Geography from a Gender Perspective: Examples from Gendered mobility
  Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 2012, 103(5), 584-600.
 Web of Science® Times Cited: 8

Annika Sandén and Joachim Östlund
  Medkänslans makt och gränser: Nya linjer i känslornas historia
  Historisk Tidskrift (S), 2010, 130(4), 593-613.

Annika Sandén
  Gunnar Nordanskog, Föreställd hedendom: tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia, Lund: Nordic Academic Press, 2006. 414 s.
  Historisk Tidskrift (S), 2008, 2(128), 258-260.

Annika Sandén
  Torun Zachrisson & Margareta Kempff Östlind (red.), Ceremoniella rum. Bebyggelsehistorisk tidskrift 52, 2006. 96 s
  Historisk Tidskrift (S), 2008, 1(128), 103-105.

Annika Sandén
  Welfare and Social Capital in Linköping, 1600-1620
  Hygiea Internationalis, 2008, 7(1), 49-67.

Annika Sandén
  Kyrkan, kvinnorna och hierarkiernas dynamik
  Historisk Tidskrift (S), 2006, 4, 643-660.

Annika Sanden
  Bekvämlighet eller salig evighet? Tankar kring välfärd, förmodernitet och det goda livet.
  Historisk Tidskrift (S), 2002, 4, 641-664.

Annika Sandén
  Handlingsnormer och rättskipning i det tidigmoderna Vadstena
  Socialhistoria i Linköping, 1997, 1, .

Books

Erik Petersson and Annika Sandén
  Mot undergången: ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid
    Norstedts Förlag, 2012.


Annika Sandén and Roger Qvarsell
  Arvspolitik och sociala frågor: Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring
    Arvsfondsdelegationen, 2008.


  Fulltext PDF

Anthologies

Annika Sandén
  Se människan. Demografi, rätt och hälsa - Seeing people
  Inget förlag, 2008.


Chapters in Books

Erik Petersson and Annika Sandén
  Den skandalöse diakonen i Stockholm: Olaus Petris giftermål som politisk manifestation
  Förmoderna offentligheter: arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830, Nordic Academic Press, 2014, 75-87.


Annika Sandén
  Abraham Angermannus och de helgade medlen
  Dygder och laster: Förmoderna perspektiv på tillvaron, Nordic Academic Press, 2010, 95-114.


Annika Sandén
  En sedelärande historia från Kisa. Domkapitlet i östgötskt 1600-tal.
  Förmoderna livshållningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen, Nordic Academic Press, 2008, 307-327.


Annika Sandén
  Och den 3 mars avhöggs han vid galgen och där begrovs
  Döden som straff. Glömda gravar på galgbacken, Östergötlands länsmuseum, 2008, 104-151.


Annika Sandén
  Ogifta mödrar och andra kringströvare - geografiska rörelsemönster i historisk belysning
  Resande, planering, makt, Arkiv förlag, 2008, 41-56.


Annika Sandén
  Vardaglig lunk, handgripligheter och stolta planer i Linköping 1658
  När sundet blev gräns. Till minne av Roskildefreden 1658, Statens arkiv, 2008, 132-152.


Annika Sandén, Karin Christoffersson and Hans Nilsson
  Förvaltning och rättskipning i det tidiga 1600-talets Linköping
  Vår stad Linköping Årsbok 2003, Garamond, 2003, 25-32.


Annika Sanden
  Kärlek, äktenskap och det goda livet i 1600-talets Östergötland
  Det goda livet, Daidalos, 2001, 61-74.


Annika Sanden
  Rättskipning och rättstänkande i det tidigmoderna Vadstena
  600 år i Vadstena : Vadstenas historia från äldsta tider till år 2000, Stockholmia, 2000, 295-300.


Conference Articles

Tora Friberg, Christina Scholten and Annika Sandén
  Re-reading time-geography from a feminist perspective: Gendered mobility
  Fourth International Conference on Women’s Issues in Transportation on October 27-30, 2009, Irvine, California, USA, 2009.


  Fulltext PDF

Tora Friberg, Christina Scholten and Annika Sandén
  Re-reading time-geography, Genus och speglingar av makt i tidrummet
  ACSIS konferens Kultur~Natur 17 juni, Linköpings universitet, Norrköping, Sweden, 2009.


Ph.D. Theses

Erik Petersson
  Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780
  2017.


  Fulltext PDF

Annika Sandén
  Stadsgemenskapens resurser och villkor: Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620
  2005.


  Fulltext PDF

Reports

Roger Qvarsell and Annika Sandén
  Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring
  2011.


Peter Aronsson and Annika Sanden
  Idéer om hembygden: Utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en glokaliserad värld
  Skriftserie / Tema, Kultur och samhälle, Linköpings universitet, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21