Göm menyn

Publications for Ann-Charlotte Münger


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Journal Articles

Ann-Marie Markström and Ann-Charlotte Münger
  The decision whether to report on children exposed to domestic violence: perceptions andexperiences of teachers and school health staff
  Nordic Journal of Social Research, 2018, 8(1), 22-35.
   Fulltext  PDF  

Ann-Marie Markström and Ann- Charlotte Münger
  Fokusgruppssamtal om svåra frågor
  Nättidskrift Venue, LiU, 2017, , .

Ann- Charlotte Münger and Ann-Marie Markström
  Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence
  Education Inquiry, 2017, , .

Peter Skagius and Ann-Charlotte Münger
  Professional reinventions: Swedish psychologists, 1990-2010
  History of Psychology, 2016, 19(4), 274-297.
   Fulltext  PDF  

Ann-Charlotte Münger
  Recension av Den välsituerade kvinnan av Bodil Forberg
  RIG: Kulturhistorisk tidskrift, 2011, (2), 92-95.

Ann-Charlotte Münger
  I utkanten av den sociala barnavården: Vem har rätt till en plats på kollo?
  Socialvetenskaplig tidskrift, 2009, 16(2), 184-201.

Ann-Charlotte Münger
  Fritiidens institutionalisereing och den moderna barndomen
  RIG: Kulturhistorisk tidskrift, 2004, (3), 129-142.

Ann-Charlotte Münger
  Recension av Främlingar i vardagen av Per-Johan Ödman
  RIG: Kulturhistorisk tidskrift, 2004, (4), 234-237.

Ann-Charlotte Münger
  De svenska sommarkolonierna - ett lyckat hälsoprojekt?: Stockholms koloniverksamhet 1883-1963
  Barn - Nytt fra forskning om barn, 1998, (2), .

Books

Ann-Charlotte Münger
  Stockholms sommarkolonier under 130 år: [en behovsprövad välfärdstjänst eller en fritidsverksamhet för alla?]
    Monografier utgivna av Stockholms stad, 244, Stockholmia förlag, 2014.


Anthologies

Lisbeth Eriksson, Hans-Erik Hermansson and Ann-Charlotte Münger
  Socialpedagogik och samhällsförståelse: teori och praktik i socialpedagogisk forskning
  Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2004.


Chapters in Books

Ann-Charlotte Münger
  'The best interest of the child' or the 'best interest of the family'?: how the child protection services in Sweden respond to domestic violence
  Response based approaches to the study of interpersonal violence, Palgrave Macmillan, 2016, 117-137.


Ann-Charlotte Münger
  I takt med tiden: sommarkollo, en socialpedaogisk verksamhet i förändring
  Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv, Daidalos, 2013, 85-116.


Ann-Charlotte Münger
  "Okynnesfrö" och "smygas": Definitioner av ett socialt problem vid två sekelskiften
  Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet: En vänbok till Bengt Sandin, LiU-tryck, 2009, .


Ann-Charlotte Münger
  Kategorisering som samhällsfenomen
  Socialpedagogiken i samhället: rapport från en nordisk forskningskonferens vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, 11-12 november 2004, LiU-tryck, 2005, -171.


Ann-Marie Markström and Ann-Charlotte Münger
  Socialpedagogiska institutioner för barn i tid och rum
  Socialpedagogik och samhällsförståelse: eori och praktik i socialpedagogisk forskning, Symposion Brutus Östling, 2004, 107-134.


Ann-Charlotte Münger
  Socialpedagogiska institutioner i tid och rum
  Socialpedagogik och samhällsförståelse: teori och praktik i socialpedagogisk forskning, Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2004, 107-134.


Ann-Charlotte Münger
  Frihet och kontroll. Så minns vi våra kolonisomrar
  Barns fritid, Centrum för barnkulturforskning, 2003, -200.


Ann-Charlotte Münger
  Drömmen om det goda sommarlovet, Stockholms skollovskolonier 1883-1967
  Folkets historia. Årsbok 2001, Historiska föreningen, 2001, 133-156.


Conference Articles

Ann-Marie Markström and Ann-Charlotte Münger
  Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence
  45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 23-25 March Copenhagen, Denmark, 2017.


Ann-Marie Markström and Ann-Charlotte Münger
  Det osynliga våldet. Förskolans och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen
  NFBO 2016, Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, Stockholm, Sverige, 22–25 maj, 2016, 2016.


Ph.D. Theses

Ann- Charlotte Münger
  Stadens barn på landet: Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärden
  2000.


Reports

Ann-Charlotte Münger
  Ökad trygghet och minskad brottslighet på nöjesgatan Ågatan – att lyckas med brottspreventiv samverkan
  Brottsförebyggande rådet, , 2010.


Ann-Charlotte Münger
  Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län: Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen - en kunskapsöversikt och en intervjustudie av kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott
  FoU -rapport, 56, 2009.


 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21