Göm menyn

Publications for Anne-Li Lindgren


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Publications mentioned in social media 1 times*

Journal Articles

Konstantin Economou and Anne-Li Lindgren
  Childhood re-edits: challenging norms and forming lay professional competence on YouTube
  Journal of Aesthetics and Culture, 2015, 7, .
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman, Tobias Samuelsson and David Cardell
  Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park
  Childhood, 2015, 22(2), 171-186.
   Fulltext  PDF  
 Web of Science® Times Cited: 2

Anne-Li Lindgren
  Stereotypes at Work in Classroom Interactions: Pupils Talk about the Police in School Cinema Activities in Sweden
  Scandinavian Journal of Educational Research, 2015, 59(5), 515-530.

Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman
  Blogging Family-like Relations when visiting Theme and Amusement Parks: The Use of Children in Displays Online
  Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2014, 6(55), 997-1013.
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren
  Visuell analys av föreställningar om barn och natur
  Barn, 2013, (2), 7-23.

Anne-Li Lindgren
  Ethical Issues in Pedagogical Documentation: Representations of Children Through Digital Technology
  International Journal of Early Childhood, 2012, 44(3), 327-340.

Anne-Li Lindgren
  Gender and Generation in Swedish School Radio Broadcasts in the 1930s: An Exploratory Case Study
  Journal of the History of Childhood and Youth, 2012, 5(2), 239-259.
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren
  Utbildningsmedier, kulturperspektiv och ett kritiskt barnpersepektiv
  Locus, 2011, 23(3-4), 8-24.

Anna Sparrman and Anne-Li Lindgren
  Visual Documentation as a Normalizing Practice: A New Discourse of Visibility in Preschool
  Surveillance & Society, 2010, 7(3/4), 248-261.
   Fulltext  PDF  

Katarina Eriksson Barajas and Anne-Li Lindgren
  Den "rättfärdige" mobbaren: Elevers föreställningar om mobbning i skolbioaktivteter
  Utbildning och Demokrati, 2009, 18(3), 111-130.
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren
  Recension av avhandling: Malena Jansson, Bio för barnens bästa?: Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 2007)
  Historisk Tidskrift (S), 2008, (4), 176-177.

Anne-Li Lindgren
  Varför inrätta kulturnämnd? Lokal kulturpolitik i två kommuner
  Historisk Tidskrift (S), 2008, (2), 177-201.
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson (Barajas)
  Film i klassrummet reser välfärdsfrågor
  Locus, 2005, 3-4, 14-25.

Anne-Li Lindgren, Thom Axelsson, Jonas Qvarsebo, Thomas Dahl, Eva Gullberg, Cecilia Lindgren, Bengt Sandin and Judith Areschoug
  Childhood and the State - the State of Childhood
  Historisk Tidskrift (S), 2004, (1), 171-178.

Thomas Dahl, Anne-Li Lindgren, Eva Gullberg, Cecilia Lindgren, Thom Axelsson, Jonas Qvarsebo, Bengt Sandin and Judith Areschoug
  Conference Review: Chilhood and the State - the State of Childhood. The Society for the History of Children and Youth (SHCY) Bi-Annual Conference 26-29 June
  H-Education, 2003, October, .

Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman
  Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation
  Pedagogisk forskning i Sverige, 2003, 1-2, 59-70.
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren
  Att utbilda barn till ett nationellt medborgarskap. Folkhemmet och föreställningar om "vi" och "de andra"
  Historisk Tidskrift (S), 2002, 1, 29-53.

Anne-Li Lindgren
  Den "nyttiga" leken. Sammanlänkningen av begreppen lek och lärande under 1990-talet
  Locus, 2002, 2, 22-35.

Anne-Li Lindgren
  Det glömda perspektivet
  Forskning om folkbildning : medlemsblad för Föreningen för folkbildningsforskning, 2002, 1, 39-43.

Anne-Li Lindgren
  Tankar om vår tids tänkande kring barndom
  Locus, 2002, 3, 52-58.

Anne-Li Lindgren and Gunilla Halldén
  Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på barn i relation till FN: s barnkonvention
  Utbildning och Demokrati, 2001, 2, 65-79.
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren
  Stat och kommuner. Kollektiv och enskilda. 1930-talets skyddshemsdebatt och folkhemspolitiken
  Scandia, 2001, 67(2), 239-267.
   Fulltext  PDF  

Anne-Li Lindgren
  Ensam - och lessen
  Dagens nyheter, 2000, 9 november(B-Kultur, essä), .

Anne-Li Lindgren
  Kalle Anka - en progressiv barnuppfostrare
  Tvärsnitt, 2000, 4, 32-37.

Anne-Li Lindgren
  Lasse, Lasse liten ...
  Dagens nyheter, 2000, 22 november(B-Kultur, essä), .

Anne-Li Lindgren
  'Tänk på att det är barn ni talar till'. Skolradion och folkhemmet
  Locus, 2000, 3, 30-46.

Books

Viveka Enander, Carin Holmberg and Anne-Li Lindgren
  Att följa med samtiden: kvinnojoursrörelse i förändring
    Atlas, 2013.


Anne-Li Lindgren
  Från små människor till lärande individer. Föreställningar om barn och barndom i förskoleprogram 1970-2000
    Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 16, Arkiv förlag, 2006.


Lena Gemzöe, Anne-Li Lindgren and Johan Fornäs
  Två kulturstäder. Kultur och politik på lokala arenor
    Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, 3, CKS, 2006.


Chapters in Books

Anne-Li Lindgren
  Vad ska barn veta om sexualitet?: kommentar till texter om sexualundervisning för barn
  Sexualpolitiska nyckeltexter, Leopard förlag, 2015, 273-281.


Anne-Li Lindgren
  Barnkultur och natur i Astrid Lindgrens Värld: Gamla och nya barndomsideal
  Nu vill jag prata!: Barns röster i barnkulturen, Stockholms universitets förlag, 2013, 153-169.


Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas
  From Instruction to Reflection: Film in Education in Sweden
  Research in media education, Nova Science Publishers, Inc., 2012, 151-174.


  Fulltext PDF

Anne-Li Lindgren
  Kultursamverkansmodellen och konsekvenser för barn och unga
  Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012, Sveriges Kommuner och Landsting, 2012, 88-98.


Anne-Li Lindgren
  Statlig utbildningsteve saluför idén om en förskola för alla
  Förskolans aktörer: Stat, kår och individ i förskolans historia, Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2011, 67-87.


Anne-Li Lindgren
  ’Försök att lära er något nyttigt i stället, som jag gör’. Föreställningar om barndom och vuxenskap i Kalle Anka
  <em>Barn, barndom och föräldraskap</em>, Carlsson Bokförlag, 2009, 120-135.


Anne-Li Lindgren
  Utbildningsmedier i ett kritiskt barnperspektiv: skolfilm, skolradio och förskoleprogram
  Historien, barnen och barndomarna: Vad är problemet?, Linköpings universitet, 2009, 171-191.


Anne-Li Lindgren
  Visualiseringen av naturen i tidig svensk skolfilm
  Naturen som symbol för den goda barndomen, Carlssons Bokförlag, 2009, 34-58.


Anne-Li Lindgren
  Förmännen på Bona
  Pojkar, pli och pedagogik. Vanart och manligheter på Bonaanstalten 1905-1948, Carlsson bokförlag, 2007, 262-293.


Anne-Li Lindgren
  Radio:
  <em>Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society</em>, Macmillan Reference, 2004, 707-709.


Anne-Li Lindgren
  Att ha fokus på barns aktivitet. Hur förskolebarndomen blev norm i välfärdsstaten
  Barnets bästa.: En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2003, 177-220.


Anne-Li Lindgren
  Kommunikation som social ingenjörskonst. Barn, medier och utbildningspolitik
  På väg mot en kommunikativ demokrati?: Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen, Carlsson bokförlag, 2003, 211-234.


Anne-Li Lindgren
  TV - samhället som förälder. En statlig kommitté gör utbildningsprogram för barn och vuxna på 1970-talet
  Politik, påverkan och vägledning.: Om barn, jämställdhet, mat och olycksfall i utbildningsprogrammen, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2003, 19-92.


Anne-Li Lindgren
  Vuxnas föreställningar om barns delaktighet i historisk belysning
  Finns det rum för barn? En antologi, Linköpings universitet/stiftelsen Vadstena Forum, 2003, 81-94.


Anne-Li Lindgren
  'Leka för livet'. Om hur lek beskrivits i förskolans styrdokument och i utbildningsprogram i TV på 1970- och 1990-talet
  Lek och lärande: konferensrapport från Nätverk för barnomsorgsforskning Göteborg den 15-16 november 2001, Göteborgs universitet, 2002, 87-109.


Anne-Li Lindgren
  Teve som resurs för jämställdhet. Utbildning för barn och vuxna om den nya förskolan
  Barnomsorgsutbildningarna i Norrköping 100 år. 9 uppsatser om barnomsorgsutbildningarnas utveckling under 100 år, Linköpings universitet, ITUF, 2002, 115-127.


Anne-Li Lindgren
  Kvinnor och män i utbildningsprogrammens tidiga organisation
  Medier och modernisering. en antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 1999, 54-75.


Conference Articles

Anne-Li Lindgren, Anna Sparrman and Katarina Eriksson Barajas
  Young people co-construct meanings of welfare and responsibility in film-talk
  Abstracts. Communication Policies and Culture in Europe: European Communication Research and Education Association (ECREA), 2nd European Communication Conference, 2008.


Anna Sparrman, Anne-Li Lindgren and Katarina Eriksson (Barajas)
  Popular Film Meets Education: Young people engaging in School-Movie Projects
  Childhoods 2005 Oslo: Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, 2005.


Anne-Li Lindgren
  Transgressing boundaries of citizenship: notions of gender and generation targeted at children in educational radio broadcasts in the 1930s
  International Standing Conference for the History of Education/International Congress for the Historical Sciences,2005, 2005.


Anne-Li Lindgren
  State Policy and Educational Television in Sweden 1970-2000
  European Social Science History Conference,2004, 2004.


Anne-Li Lindgren
  Populära framställningar av flickor och pojkar på 1930-talet
  Genus och kulturhistoria,2003, 2003.


Ph.D. Theses

Thom Axelsson
  Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910–1950
  2007.


  Fulltext PDF

Anne-Li Lindgren
  Att har barn med är en god sak: Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet
  1999.


  Fulltext PDF

Reports

Anna Anund, Anne-Li Lindgren, Martin Andersson and Jonna Nyberg
  Transportsystemets kunder. En kritisk kunskapsöversikt
  VTI meddelande, 33, 2006.


Gunilla Halldén, Eva-Lena Dahl, Anne- Li Lindgren, Maj Asplund Carlsson, Jan-Erik Johansson, Eva Johansson, Ingrid Pramling Samuelsson, Maria Simonsson, Birgitta Lidholt and Sven Persson
  Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett begrepp och dess relation till en verksamhet: Rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 novemberg 2000
  Working papers on childhood and the study of children, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF

Anne-Li Lindgren
  "Att ha barn med är en god sak": Skolradion och kampen om barn i svensk rundradio under trettiotalet
  Working papers on childhood and the study of children, 1996:5, 1996.


  Fulltext PDF

* Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21